Gå direkt till innehåll
Det såldes 17 procent färre småhus för permanentboende i Sverige under andra kvartalet 2017 jämfört med motsvarande period 2016.
Det såldes 17 procent färre småhus för permanentboende i Sverige under andra kvartalet 2017 jämfört med motsvarande period 2016.

Pressmeddelande -

Minskad omsättning på småhusmarknaden över hela landet

Omsättningen på småhusmarknaden minskar kraftigt. Antalet sålda småhus för permanentboende minskade med 17 procent under andra kvartalet 2017 jämfört med motsvarande kvartal förra året visar Lantmäteriets rapport Fastighetsfakta.

Antalet sålda småhus i Sverige minskar, enligt Lantmäteriet, som ansvarar för Sveriges fastighetsregister. Totalt såldes 13 761 småhus i Sverige under andra kvartalet 2017, jämfört med 16 567 under samma period förra året.

– Nedgången i antalet försäljningar beror på att utbudet av villor är ännu lägre än tidigare. Alternativen på bostadsmarknaden är få och många hushåll väljer sannolikt att bo kvar, trots att de önskar ett annat boende för det skede i livet de befinner sig i. När det gäller fritidshusen, som även de ingår i statistiken, kan amorteringskravet ha varit hämmande för omsättningen även om vi inte kan se det i våra siffror, säger Henrik Roos, fastighetsanalytiker på Lantmäteriet.

Den största minskningen skedde i Västmanlands län med 28 procent. Även i Dalarna och Jämtlands län minskade antalet försäljningar kraftigt; med 26 respektive 25 procent.

Inget län i landet ser en ökning av antalet sålda småhus under andra kvartalet, jämfört med motsvarande kvartal förra året. Lägst minskning hade Kronobergs län med endast 0,3 procent lägre omsättning på småhusmarknaden. 

Läs kvartalsrapporten Fastighetsfakta Q2 2017 (pdf)

Omsättning på småhusmarknaden Q2 2016 – Q2 2017
Västmanlands län -28 %
Dalarnas län -26 %
Jämtlands län -25 %
Stockholms län -22 %
Uppsala län -22 %
Västerbottens län -21 %
Norrbottens län -18 %
Gävleborgs län -18 %
Östergötlands län-17 %
Kalmar län-17 %
Västra Götalands län -16 %
Gotlands län-16 %
Västernorrlands län -15 %
Hallands län -15 %
Skåne län -14 %
Jönköpings län -12 %
Blekinge län -12 %
Värmlands län-11 %
Örebro län -8 %
Södermanlands län -6 %
Kronobergs län -0,3 %

För mer information, kontakta gärna:

Henrik Roos, chef för sektionen Fastighetsekonomi på LantmäterietTelefon: 026-63 30 86, e-post henrik.roos@lm.se

Ämnen


Om Lantmäteriet

Lantmäteriet producerar geografiska databaser och kartor och har till uppgift att bidra till en effektiv och långsiktigt hållbar användning av Sveriges mark och vatten och ett tryggt ägande av fastigheter. Vi utför fastighetsbildning och erbjuder information om landets 3,2 miljoner fastigheter. Vi beslutar om lagfarter och tar fram underlag för finansiering. Lantmäteriet har omkring 2 000 medarbetare fördelade på cirka 50 orter. Huvudkontoret ligger i Gävle.

Presskontakt

Maria Brander

Maria Brander

Presskontakt Pressansvarig 072 231 41 77