Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nytt regeringsuppdrag till Lantmäteriet: förenkla samhällsbyggandet genom digitalisering

Regeringen har gett Lantmäteriet i uppdrag att under perioden 2020–2022 skapa en digital lösning som ger nationell åtkomst till olika data som används i samhällsbyggnadsprocessen. Uppdraget är att säkerställa att minst två nationellt standardiserade datamängder kan tillgängliggöras via moderna tjänster.

- Uppdraget innebär att Lantmäteriet efter 2022 kan ge nationell åtkomst till nya digitala detaljplaner och utökad information om byggnader. Det är de informationsmängder som vi tror kommer att ge störst nytta i bygglov och projektering, säger Anders Sandin, chef för Lantmäteriets verksamhetsområde Geodata.

Det här är ett första steg i uppbyggnaden av ett nationellt tillgängliggörande av standardiserade informationsmängder.

När uppdraget är genomfört kommer det finnas en första grund för att digitalt pröva en byggnad mot en detaljplan i bygglovsskedet, man kan börja testa automatisering av delar av besluten. Därutöver kommer man kunna utsöka lediga byggrätter i detaljplaner som följer Lantmäteriets nationella specifikation.

För mer information, kontakta:

Malin Klintborg, uppdragsledare Lantmäteriet

malin.klintborg@lm.se

Tel: 026-63 32 96

Ämnen


Om Lantmäteriet

Lantmäteriet bidrar till ett hållbart samhällsbyggande och ekonomisk utveckling. Vi skapar förutsättningar för att man tryggt ska kunna köpa, äga och sälja fastigheter och för att kunna söka, hitta och använda geografisk information och fastighetsinformation.

Vår expertis och våra tjänster är grunden för att samhällsplanering, fastighetsmarknad och information om natur, vägar och platser ska fungera och vara tillförlitlig.

Lantmäteriet har omkring 2 000 medarbetare fördelade på cirka 50 orter. Huvudkontoret ligger i Gävle.

Presskontakt

Maria Brander

Maria Brander

Presskontakt Pressansvarig 072 231 41 77