Pressmeddelande -

Delårsrapport januari - mars 2006

En riktad nyemission har under perioden tillfört Bolaget 90,5 miljoner kronor. Den preliminära lönsamhetsstudien för Fäbolidens gruv- och anrikninsprojekt, visar på ett investeringsbehov på 1 250 Mkr för anläggningen, som kommer att få kort återbetalningstid och låga driftskostnader. Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken har inlämnats för Fäbolidens gruva och processverk med en årlig planerad kapacitet på 5 miljoner ton malm. Bolaget har intensifierat prospekteringsverksamheten utanför Fäboliden. Rapporttillfällen Bokslutskommunikén lämnades den 28 februari 2006 Delårsrapporten januari-juni 2006 kommer att lämnas den 31 augusti 2006. Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av Bolagets revisor. Lappland Goldminers AB är ett gruv- och prospekteringsbolag noterat på handelsplatsen Nya Marknaden med benämningen GOLD. Bolaget har säkrat ett antal guldfyndigheter längs den så kallade Guldlinjen i Västerbotten med målsättning att utveckla fyndigheterna till produktion. Bolaget är medlem i SveMin Föreningen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige (tidigare Svenska Gruvföreningen) och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Det tekniska underlaget i denna rapport har sammanställts av Leif Carlson och Karl-Åke Johansson, som av SveMin är registrerade som "Kvalificerade personer". Lycksele den 30 maj 2006 Karl-Åke Johansson Verkställande direktör För mer information se vår hemsida www.lapplandgoldminers.com eller kontakta Karl-Åke Johansson, VD Tomas Björklund, ledamot karl-ake.johansson@lgold.se tomas.bjorklund@lgold.se 0950-275 01, 070-625 22 57 070-662 35 35 Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk: Delårsrapport januari - mars 2006 http://hugin.info/134992/R/1053289/175100.pdf

Ämnen

  • Ekonomi, finans