Pressmeddelande -

Lappland Goldminers ingår avtal med Terra Securities i Norge

Lappland Goldminers har ingått ett så kallat likviditetsavtal med Terra Securities med avsikt att öka aktiens likviditet och minska spreaden med anledning av bolagets notering på den norska OTC-listan. - Vi har många aktieägare i Norge och den norska börsen är mycket intressant med sitt fokus på råvaror säger Lappland Goldminers VD Karl-Åke Johansson med anledning av noteringen på den norska OTC-listan, och avtalet med Terra Securities. Lappland Goldminers största fyndighet, Fäboliden, ligger längs Guldlinjen i Västerbotten. Bolaget har därutöver många andra intressanta projekt på Guldlinjen med stor potential. För ytterligare information se vår hemsida; www.lapplandgoldminers.com Om bolaget: Lappland Goldminers AB är ett prospekteringsbolag med målsättning att bli ett producerande gruvföretag. Bolaget är noterat på handelsplatsen Nya Marknaden med benämningen GOLD. Lappland Goldminers har säkrat ett antal guldfyndigheter längs Guldlinjen i Västerbotten. Bolagets strategi är att utveckla ett lönsamt producerande guldbolag med en centralt lokaliserad processanläggning som försörjs av malm från en eller flera gruvor. För mer information vänligen kontakta: Karl-Åke Johansson, VD. Tel: 0950-275 01 karl-ake.johansson@lgold.se Tomas Björklund, styrelseledamot Tel: 070-662 35 35 tomas.bjorklund@lgold.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans