Pressmeddelande -

LC-TEC HOLDING: DELÅRSRAPPORT 3 MÅN JANUARI - MARS 2008

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=48937

 

* Nettoomsättningen uppgick till 8,8 MSEK (2,6)

* Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till -1,5 MSEK (-2,3)

* I resultatet ingår engångskostnader i form av valutakursförluster om ca -1,0 MSEK

* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 0,3 MSEK (-0,5)

* Resultat per aktie uppgick till -0,15 SEK (-0,26)

* Affärsområde Displays har under kvartalet omsatt 2,5 MSEK (2,7) och redovisar ett resultat uppgående till -227 KSEK

* Affärsområde Asia exklusive LC-Tec Automation har under kvartalet omsatt 6,3 MSEK och bidragit med ett positivt resultat uppgående till 1,5 MSEK

* Inom affärsområde Venture, som omfattar företagen LightSpace Technologies och Ecsibeo, har under kvartalet bedrivits utvecklingsverksamhet som belastat koncernens resultat med 0,6 MSEK

* I LC-Tec Holding har en riktad nyemission om 1 miljon aktier genomförts under det första kvartalet till en kurs om 4kr/aktie som formellt registrerats hos bolagsverket i april månad

 

(För fullständig rapport se bifogad fil)

 

Ämnen

  • Industri, tillverkning