Pressmeddelande -

Nytt pensionsavtal för privatanställda chefer inom Ledarna, Sveriges Chefsorganisation

”Ledarna har i dag beslutat anta överenskommelsen om ny ITP-plan” I dag, onsdag, fattade Ledarnas förbundsstyrelse enhälligt beslut om att ställa sig bakom rekommendationen om ny ITP-plan. PTK och Svenskt Näringsliv kom i förra veckan överens om en ny ITP-plan. Överenskommelsen innebär att alla privatanställda tjänstemän födda 1979 och senare får en avgiftsbestämd tjänstepension. Privatanställda tjänstemän födda 1978 och tidigare och som omfattas av nuvarande förmånsbestämda ITP-plan kommer även i fortsättningen att göra det. Planen träder i kraft den 1 januari 2007. I förra veckan reserverade sig Ledarna, som enda PTK-förbund, mot att anta rekommendationen. Reservationen kvarstår mot den överenskomna premienivån över 7,5 basbelopp. Ledarna önskade en högre premie och därmed en tryggare framtid för morgondagens chefer. Ledarna har ändå beslutat att anta överenskommelsen. – Vi har fått igenom nästan alla de krav vi gick in med i förhandlingarna om en ny ITP-plan, vilket vi får vara nöjda med, säger Ledarnas nya förbundsordförande Annika Elias efter Ledarnas styrelsemöte på Arlanda i Stockholm. – Överenskommelsen innebär ett stort och långsiktigt ansvarstagande för Ledarnas framtida medlemmar, det har hela tiden varit vår utgångspunkt. Det fortsatta arbetet innebär bland annat att vi kommer att stödja våra medlemmar för att de tillsammans med sin arbetsgivare skall hitta individuella pensionslösningar. – Ledarna har varit en pådrivande kraft för att få bra villkor för framtidens chefer. Vår bedömning är att det inte gick att komma längre trots idoga försök, avslutar Annika Elias. För mer information kontakta: Annika Elias, nyvald förbundsordförande Ledarna, mobiltelefon 073-660 14 55 Per Hedelin, verkställande chef Ledarna, mobiltelefon 070-565 78 08 Anne Kuylenstierna, informationschef Ledarna, mobiltelefon 070-573 55 68 Ledarna är Sveriges chefsorganisation, en professionell serviceorganisation för chefer med ledarroller på olika nivåer i näringslivet och i offentlig verksamhet. Ledarna har ca 70 000 medlemmar. Vill du veta mer om Ledarna – besök Chefsguiden på www.ledarna.se. S:t Eriksgatan 26, Box 12069, 102 22 Stockholm. Telefon växel 08-598 99 000. Fax 08-598 99 010. E-post: ledarna@ledarna.se

Ämnen

  • Kontrakt, uppdrag