Pressmeddelande -

Ledstiernan ökar ägandet i Voice Provider

Ledstiernan AB (publ) har, tillsammans med Voice Providers ledning och styrelseordförande, kommit överens om att förvärva Skandias och Telenor Ventures aktier i bolaget. Ledstiernas ägarandel ökar från 24% till 48%. Voice Provider är marknadsledande inom området röststyrda tjänster, med huvudsaklig verksamhet i Skandinavien. Kunder är bl. a. SAS, Posten Sverige, NSB (Norge), DSB-Rejseplanen (Danmark), ATG, Svenska Spel, Swebus Express, Vägverket och BGC. Förvärvet av aktierna från Skandia och Telenor Venture sker genom att ett nytt ägarbolag etableras, VP Holding AB, vilket förvärvar 100% av aktierna i Voice Provider. Ledstiernans ägarandel i VP Holding uppgår till 48%. Övriga ägare är Voice Providers ledning och personal samt bolagets ordförande, Dag Bjurström. VP Holding finansierar förvärvet genom kombination av eget kapital och banklån. Transaktionen får ingen likviditetseffekt för Ledstiernan och medför heller ingen förändring avseende bokfört värde för Voice Provider. "Voice Provider har lyckats etablera sig som det ledande företaget för röststyrda tjänster", säger Ulf Ivarsson, Senior Adviser på Ledstiernan AB. "Marknaden för röststyrda tjänster bedöms ha hög tillväxt de närmaste åren. Bolaget förväntas omsätta ca 20 mkr under 2006 med god lönsamhet. Voice Providers djupa kunnande, välomvittnade höga kvalitet samt en stark kundbas gör att vi ser fram mot en fortsatt god tillväxt under lönsamhet". "Vårt partnerskap med Ledstiernan har gjort det möjligt för oss att vidareutveckla Voice Providers verksamhet på ett framgångsrikt sätt", säger Bengt Persson, VD i Voice Provider. "Vi ser nu fram mot att kunna ta nästa steg tillsammans". För ytterligare information Ulf Ivarsson, Senior Adviser, Ledstiernan AB, tel: 08 545 035 00, mobil: 0705 91 28 95, e-post: ulf.ivarsson@ledstiernan.se Alf Blomqvist, Verkställande Direktör, Ledstiernan AB, tel: 08 545 035 00, mobil: 0733 14 97 00, e-post: alf.blomqvist@ledstiernan.se Bengt Persson, Verkställande Direktör, Voice Provider AB, tel: 08 456 96 60, mobil: 0733 63 42 02, e-post: bengt.persson@voiceprovider.se Pressmeddelande 20060509 Om Ledstiernan Ledstiernan är ett riskkapitalbolag med historiskt investeringsfokus inom IT och kommunikationsteknologi som nu breddas till investeringar även i tillväxtföretag utanför sektorn. Portföljen består av 9 huvudinnehav där ägarandelarna i snitt uppgår till 30%. Aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. www.ledstiernan.se Ledstiernan AB (publ), Grev Turegatan 18, 114 46 Stockholm, Tel: 08-545 035 00, Fax: 08-545 035 35

Ämnen

  • Nya produkter, tjänster