Pressmeddelande -

Ledstiernans portföljbolag Metrima får stororder av C4 Energi, Kristianstad

Metrima AB tecknar avtal med C4 Energi AB i Kristianstad för leverans av en anläggning för insamling av mätvärden i C4 Energis el- och fjärrvärmenät. Ordern omfattar cirka 30 000 mätpunkter. Systemet levereras i etapper fram till 2007, med start redan i år. Affären är Metrimas största enskilda order hittills och värd mellan 40 och 50 miljoner kronor. C4 Energi har valt Metrima för leverans av en anläggning för mätvärdesinsamling som omfattar system, mätare, kommunikationsterminaler, montage, drifttagning, utbildning och projektledning. C4 Energis investering uppgår till mellan 40 och 50 miljoner kronor. "Vi gjorde en mycket noggrann utvärdering och Metrima hade det mest fördelaktiga erbjudandet, dels vad gäller den tekniska lösningen och dels ur ett kostnadseffektivt perspektiv," säger Göran Thessén, VD på C4 Energi. "Med Metrimas lösning förbättrar vi servicen till våra kunder. Elräkningen kommer att baseras på den verkliga förbrukningen vilket innebär att kunderna får rättvisare energikostnader samt möjlighet till stora energibesparingar." Metrima är en av de ledande aktörerna inom mätning av energiförbrukning. Marknaden för avläsningssystem för el växer snabbt tack vare den nya lagen som träder i kraft 2009. Den innebär att alla svenska elnätbolag ansvarar för månadsvis elmätaravläsning för de mindre elnätkunderna och timavläsning för de större elkunderna. Metrima har vunnit flera viktiga upphandlingar både i år och förra året. "Vi är glada över förtroendet att leverera det här systemet till C4 Energi," säger Jeanette Sandberg, VD för Metrima AB. "Det visar att vi har en konkurrenskraftig lösning och att vi som anläggningsleverantör är en pålitlig partner." Metrima har totalansvar för anläggningen och levererar den i samarbete med Landis+Gyr AG för elmätare samt Flextronic Network Services för montering. För ytterligare information kontakta: Jeanette Sandberg, VD Metrima, tel: 08 4100 26 49, e-mail: jeanette.sandberg@metrima.se Johan Wachtmeister, VD Ledstiernan, tel: 08 545 035 00, e-mail: johan.wachtmeister@ledstiernan.se Om Metrima Metrima är verksamt på en marknad som efterfrågar mätning av olika typer av energislag. Genom att erbjuda lösningar som möjliggör energimätning kan Metrimas kunder få ökad kontroll över sina energikostnader, ge bättre service till sina slutkunder, skapa förutsättningar för ökad lönsamhet samt spara energi och pengar. Kunder är främst elnätbolag, fjärrvärmebolag och fastighetsbolag i Sverige och ytterligare ett trettiotal länder. Huvudägare i Metrima är Ledstiernan, Telenor Venture II ASA och LinkTech AB. www.metrima.se Om Ledstiernan Ledstiernan bygger Nordens ledande riskkapitalbolag med fokus på investeringar inom IT och telekom. Ledstiernans aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. www.ledstiernan.se Ledstiernan AB (publ), Grev Turegatan 18, 114 46 Stockholm, Tel: 08-545 035 00, Fax: 08-545 035 35

Ämnen

  • Kontrakt, uppdrag