Media no image

Lendify och Trustly i nytt FinTech-samarbete för bättre kundupplevelser

Pressmeddelanden   •   Feb 02, 2017 08:00 CET

FinTech-företagen Lendify och Trustly inleder ett nytt samarbete för att göra lån mellan privatpersoner effektivare. När tekniken från de båda FinTech-innovationerna kombineras förbättras kundupplevelsen avsevärt genom färre moment och smidigare transaktioner.

P2P-plattformen Lendify tar tekniken till hjälp för att effektivisera lånemarknaden genom att knyta samman privatpersoner som vill låna kapital och investerare som vill investera i lån till kreditvärdiga låntagare – nu kan vanliga privatpersoner och företag investera i ett tillgångsslag som bankerna länge haft ensamrätt på.

Trustlys metod för direktöverföringar och onlinebetalningar från bankkonto gör att investerare via Lendifys plattform kan bli aktiva direkt efter registrering. Tack vare Trustlys teknologi kan investerare påbörja sina investeringar utan fördröjning, istället för att som tidigare vänta en bankdag på överföring via bankgiro.

"Med Trustly blir betalningarna till och från vår plattform ännu enklare och smidigare. Investerarna kommer kunna föra över pengar direkt utan att behöva lämna Lendifys plattform", säger Erika Eliasson, IR-ansvarig hos Lendify. "Att vi kan automatisera fler delar av låneprocessen avlastar dessutom vår administration och vi kan effektivisera lånemarknaden ytterligare".

"Det här är ännu ett exempel på hur två innovativa fintech-företag tillsammans kan skapa användarnytta utöver det som kan uppnås med traditionella tjänster och lösningar," säger Johan Nord, Chief Commercial Officer på Trustly. "Genom att göra det smidigt för användaren att direkt investera sitt kapital försvinner många barriärer och då ser vi att både interaktionen och konverteringsgraden ökar", avslutar Nord.

Trustly länkar samman över 170 banker i Europa och både Trustly och Lendify är betalningsinstitut under tillsyn av Finansinspektionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erika Eliasson, IR-ansvarig Lendify 070-999 1070

Kristin Andersson, Communications Manager Trustly, 070-585 7818

Om Lendify

Lendify är en marknadsplats för lån mellan privatpersoner. Marknadsplatsen är digital och utnyttjar inga mellanhänder. Den vänder sig till låntagare med hög kreditvärdighet, vilket sänker risken för att långivare ska drabbas av kreditförluster. Lendifys mål är att ge låntagare lägre ränta, och långivare god avkastning. För mer information, se www.lendify.se. Lendify har tillstånd som betalningsinstitut från Finansinspektionen, 1900 aktiva investerare som har investerat i lån via plattformen, några av landets främsta entreprenörer som ägare och 29 anställda.

Om Trustly

Trustly Group AB är ett svenskt FinTech-företag, grundat 2008, som tillhandahåller snabba, enkla och säkra online betalningar, direkt från bankkontot. Trustlys betalningslösningar attraherar globala företag inom e-commerce, finansiella tjänster, resor och spel. Företaget har förutspåtts vara ett av de europeiska företag som kommer att revolutionera den finansiella tjänstesektorn av FinTechCity London. 2015 och 2016 utsågs Trustly till ett Gasellföretag av Dagens Industri.

Trustly har 150 anställda, erbjuder sina tjänster i 29 länder och länkar samman över 170 banker i Europa. Trustly är ett svenskt betalningsinstitut under tillsyn av Finansinspektionen, med tillstånd att tillhandahålla betaltjänster inom EU/EES. Läs mer på www.trustly.com.

FinTech-företagen Lendify och Trustly inleder ett nytt samarbete för att göra lån mellan privatpersoner effektivare. När tekniken från de båda FinTech-innovationerna kombineras förbättras kundupplevelsen avsevärt genom färre moment och smidigare transaktioner.

Läs vidare »
Blctdk5if6p0gsu9jjmx
Arem864pymrfpe1hxkwe

Antalet långivare hos Lendify har växt med över 400 procent i år

Pressmeddelanden   •   Dec 15, 2016 08:00 CET

I början av året hade marknadsplatslångivaren Lendify 669 registrerade långivare på plattformen. Idag är den siffran 2777, en ökning på 415 procent. På en marknad med nollräntor och svajig avkastning från Stockholmsbörsen söker allt fler efter investeringar med en stabil avkastning.

Media no image
Arem864pymrfpe1hxkwe

Lendify tecknar avtal för backup-tjänster med Lindorff

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2016 13:00 CET

P2P-plattformen Lendify stärker skyddet för långivare och låntagare. Genom ett avtal för backup-tjänster ges kredithanteringsleverantören Lindorff tillgång till Lendifys kunddatabas och administrationssystem i syfte att kunna ta över driften om mycket allvarliga problem skulle uppstå.

För att ytterligare stärka skyddet för långivare och låntagare har Lendify tecknat ett avtal med Lindorff om backup-tjänster. Därmed reduceras de redan låga riskerna för att Lendify, på grund av en extraordinär händelse, ej kan driva verksamheten vidare. Konsekvenserna för långivare och låntagare om företaget Lendify skulle råka i finansiella svårigheter elimineras i och med att Lindorff får tillgång till Lendifys skuldförteckning.

Under de kommande månaderna kommer Lendify och Lindorff tillsammans bygga upp kunskap och processer som säkerställer att Lindorff kan reglera skuldförhållanden om något skulle hända Lendify som plattform. Arbetet med att bygga upp robusta processer och rutiner mellan parterna inleds omedelbart.

Avtalet är ett konkret exempel på samarbete mellan fintech-startups och mer etablerade aktörer som diskuteras i branschen.

”Vi erbjuder marknadsplatslån, ett nytt sätt att låna och låna ut pengar, utan onödiga och dyra mellanhänder med hjälp av ny teknik. Avtalet med Lindorff är ett sätt att undanröja eventuella tveksamheter som låntagare och långivare kan ha om plattformen,” säger Erika Eliasson, IR-ansvarig hos Lendify.

Intresset för marknadsplatslån växer snabbt. Under 2016 har Lendify sett en ökning av antalet långivare med över 300 procent. Dock är tillgångsslaget fortfarande relativt nytt och okänt på den svenska marknaden. Med marknadsplatslån är det långivarna som får avkastningen istället för banken. Lendify vill vara en utmanare till storbankerna och vänder sig endast till de mest kreditvärdiga låntagarna.

I juli fick Lendify tillstånd som betalningsinstitut från Finansinspektionen och strax efter sommaren kunde företaget även meddela att man avslutat en investeringsrunda på 70 MSEK med nya ägare så som Avito-grundarna Filip Engelbert och Jonas Nordlander samt Back in Black Capital med Ian och Lukas Lundin.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erika Eliasson, IR-ansvarig 070-999 1070

Om Lendify

Lendify är en marknadsplats för lån mellan privatpersoner. Marknadsplatsen är digital och skär bort mellanhänder. Den vänder sig till låntagare med hög kreditvärdighet, vilket sänker risken för att långivare ska drabbas av kreditförluster. Lendifys mål är att ge låntagare lägre ränta, och långivare god avkastning. För mer information, se www.lendify.se Lendify har tillstånd som betalningsinstitut från Finansinspektionen.

P2P-plattformen Lendify stärker skyddet för långivare och låntagare. Genom ett avtal för backup-tjänster ges kredithanteringsleverantören Lindorff tillgång till Lendifys kunddatabas och administrationssystem i syfte att kunna ta över driften om mycket allvarliga problem skulle uppstå.

Läs vidare »
Media no image

Årsavkastningen hos Lendify 6,0 procent fram till sista september – stort intresse för marknadsplatslån

Pressmeddelanden   •   Okt 20, 2016 08:30 CEST

Sedan årsskiftet har antalet långivare på marknadsplatsen Lendify ökat med 357 procent. Avkastningen för plattformens långivare uppgick under de senaste 12 månaderna fram till sista september till 6,0 procent. Allt fler väljer att testa marknadsplatslån som ett alternativ till nollräntor och Stockholmsbörsens svaga utveckling.

Marknadsplatslån är ett tillgångsslag med jämn och stabil avkastning till låg risk. Genom teknik och digitalisering möjliggör Lendify för långivarna att investera i lån till kreditvärdiga privatpersoner – något som tidigare endast varit tillgängligt för bankerna. Den senaste tiden har Lendify märkt ett kraftigt stigande intresse för tillgångsslaget. Många nya långivare väljer att testa plattformen. Antalet långivare har växt med 357 procent under 2016.

”Just nu är det många som testar tillgångsslaget för första gången. De väljer ofta att investera i lån med kortare löptider vilket ger lägre avkastning än de längre löptiderna gör. Ändå ligger den genomsnittliga avkastningen på 6 procent. Det är långt över vad man får hos bankerna,” säger Erika Eliasson, IR-ansvarig hos Lendify.

Att intresset är växer kraftigt understryks också av det stora antalet anmälningar som kommit in till det investerarseminarium som Lendify ordnar tillsammans med Börspodden tisdagen den 25 oktober. Efter en vecka var eventet överbokat.

”Intresset är långt över vår förväntan, vilket är jätteroligt. Det är tydligt att många är nyfikna på marknadsplatslån i dagens nollräntemiljöer, och på hur Lendify med ny teknik skär bort mellanhänder och levererar högre avkastning till långivare - samtidigt som låntagare får betala lägre ränta. Vi livesänder seminariet kl 18.00 på vår Facebook-sida så det finns fortfarande en chans att ta del av vad experterna tycker,” säger Erika Eliasson.

Avkastningen beräknas som genomsnittet under perioden av summan av samtliga långivares avkastning (efter avgifter) varje månad dividerat med deras totala utlåning i slutet av den aktuella månaden. Avkastningen beror bland annat på låntagarnas kreditbetyg.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erika Eliasson, IR-ansvarig 070-999 1070

Om Lendify

Lendify är en marknadsplats för lån mellan privatpersoner. Marknadsplatsen är digital och utnyttjar inga mellanhänder. Den vänder sig till låntagare med hög kreditvärdighet, vilket sänker risken för att långivare ska drabbas av kreditförluster. Lendifys mål är att ge låntagare lägre ränta, och långivare god avkastning. För mer information, se www.lendify.se. Lendify har tillstånd som betalningsinstitut från Finansinspektionen.

Sedan årsskiftet har antalet långivare på marknadsplatsen Lendify ökat med 357 procent. Avkastningen för plattformens långivare uppgick under de senaste 12 månaderna fram till sista september till 6,0 procent. Allt fler väljer att testa marknadsplatslån som ett alternativ till nollräntor och Stockholmsbörsens svaga utveckling.

Läs vidare »
Media no image
Arem864pymrfpe1hxkwe

Årsavkastningen hos Lendify 6,11 procent fram till sista augusti

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2016 08:00 CEST

Långivarnas avkastning på marknadsplatsen Lendify uppgick under de senaste 12 månaderna fram till den sista augusti 2016 till 6,11 procent. Hittills i år är avkastningen 4,16 procent, en utveckling bättre än stockholmsbörsen och nollräntor. Lendify erbjuder ett tillgångsslag med jämn och stabil avkastning till låg risk. Genom teknik och digitalisering möjliggör Lendify för långivarna att investera i lån till kreditvärdiga privatpersoner – något som tidigare endast varit tillgängligt för bankerna.

Idag får bankerna låna gratis av sina kunder. Svenskarna har över 1 500 mdr på vanliga bankkonton som under 2015 gav en ränta på i genomsnitt 0,08 procent. Hos Lendify hade ett kapital på 100 000 kronor avkastat 7 580 kronor, medan det genomsnittliga bankkontot gett 80 kronor.

Långivarna via Lendify har haft en årsavkastningen fram till den sista augusti på 6,11 procent och hittills i år har långivarna i genomsnitt erhållit en avkastning på 4,16 procent. Det är bra mycket bättre än stockholmsbörsen som puttrar runt nollstrecket och extremt låga räntenivåer. Avkastningen varierar bl.a. på lånens löptid och underliggande kreditklass. De tio procent av långivarna som erhållit högst avkastning har haft en genomsnittlig årsavkastning fram till sista augusti på 8,31 procent. Långivarna väljer själva vilken löptid de önskar att investera på.

Avkastningen beräknas som genomsnittet under perioden av summan av samtliga långivares avkastning (efter avgifter) varje månad dividerat med deras totala utlåning i slutet av den aktuella månaden. Avkastningen beror bland annat på låntagarnas kreditbetyg.

Tillgångsslaget lån är väl etablerat med lång historik och förutsägbara kreditförluster. Det som är nytt är att långivarna får avkastningen och inte bara banken. Lendify vill vara en allvarlig utmanare till storbankerna och vänder sig endast till de mest kreditvärdiga låntagarna. I juli fick Lendify tillstånd som betalningsinstitut från Finansinspektionen. Nyligen kunde även företaget meddela att man avslutat en investeringsrunda på 70 MSEK med nya ägare så som Avito-grundarna Filip Engelbert och Jonas Nordlander samt Back in Black Capital med Ian och Lukas Lundin. Bland tidigare ägare finns även affärsängeln Fredrik Wallenberg och Hans Westin som grundade Resurs Bank.

”Vi erbjuder ett tillgångsslag som fyller en mycket viktig funktion i en investerares portfölj då tillgångsslaget i princip är helt okorrelerat med börsen. Vi vänder oss endast till de mest kreditvärdiga låntagarna och kreditförlusterna ligger på 1 procent vilket även ligger i linje med marknaden för denna typ av lån. Vår genomsnittliga låntagare har en fast årsinkomst på över 400 000 sek och har i övrigt en god och sund ekonomi. Kreditförlusterna måste öka med mer än 600 procent för denna grupp låntagare för att kreditförlusterna ska påverka insatt kapital,” säger Erika Hallbäck.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erika Hallbäck, IR-ansvarig 070-999 1070

Om Lendify

Lendify är en marknadsplats för lån mellan privatpersoner. Marknadsplatsen är digital och utnyttjar inga mellanhänder. Den vänder sig till låntagare med hög kreditvärdighet, vilket sänker risken för att långivare ska drabbas av kreditförluster. Lendifys mål är att ge låntagare lägre ränta, och långivare god avkastning. För mer information, se www.lendify.se. Lendify har tillstånd som betalningsinstitut från Finansinspektionen.

Långivarnas avkastning på marknadsplatsen Lendify uppgick under de senaste 12 månaderna fram till den sista augusti 2016 till 6,11 procent. Hittills i år är avkastningen 4,16 procent, en utveckling bättre än stockholmsbörsen och nollräntor. Genom teknik möjliggör Lendify för långivarna att investera i lån till kreditvärdiga privatpersoner – något som tidigare endast varit tillgängligt för banker.

Läs vidare »
Media no image
Arem864pymrfpe1hxkwe

Lendify tar in 70 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   Aug 26, 2016 15:07 CEST

Lendify tar in nytt kapital och nya ägare i en A-runda på totalt 70 miljoner kronor. Bolaget värderas till 210 miljoner.

Bland investerarna finns bland andra Avito-grundarna Jonas Nordlander och Filip Engelbert, Stadium-grundarna Ulf och Bo Eklöf samt fonden Back In Black Capital med Ian och Lukas Lundin.

Kapitalet ska användas till att utveckla erbjudandet samt för expansion.

Lendify är en marknadsplats för det nya sättet att låna och ger privatpersoner möjlighet att investera i ett tillgångsslag som tidigare var reserverat för banker. Marknadsplatsen online ger bättre villkor - högre avkastning och lägre räntor - genom att matcha långivare med låntagare.

Peer-to-peer lån utgör en växande andel av marknaden för lån till privatpersoner utan säkerhet. Den uppgår i Sverige till 200 miljarder kronor.

”Lendify är en del av en global trend där banker och andra traditionella finansiella spelare utmanas av nystartade aktörer som Lendify som använder ny teknik för att kapa bort onödiga och dyra mellanhänder. Med tillståndet som betalningsinstitut och A-rundan är vi välpositionerade för att kunna utmana storbankerna på allvar,” säger Erika Hallbäck, IR-ansvarig hos Lendify.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erika Hallbäck, IR-ansvarig 070-999 1070

Om Lendify

Lendify är en marknadsplats för lån mellan privatpersoner med tillstånd som betalningsinstitut från Finansinspektionen. Marknadsplatsen är digital och utnyttjar inga mellanhänder. Den vänder sig till låntagare med hög kreditvärdighet, vilket sänker risken för att långivare ska drabbas av kreditförluster. Lendifys mål är att ge låntagare lägre ränta, och långivare god avkastning. För mer information, se www.lendify.se

Lendify tar in nytt kapital och nya ägare i en A-runda på totalt 70 miljoner kronor. Bolaget värderas till 210 miljoner. Bland investerarna finns bland andra Avito-grundarna Jonas Nordlander och Filip Engelbert, Stadium-grundarna Ulf och Bo Eklöf samt fonden Back In Black Capital med Ian och Lukas Lundin.

Läs vidare »
Asohdyq5foqrgqu3em6c

Årsavkastningen hos Lendify 6,38 procent fram till sista Juni

Pressmeddelanden   •   Jul 15, 2016 10:25 CEST

​Långivarnas avkastning på marknadsplatsen Lendify uppgick under de senaste 12 månaderna fram till den sista juni 2016 till 6,38 procent. Avkastningsnivån är ett resultat av att Lendify utnyttjar digital teknik för att sammanföra låntagare och långivare, i stället för att låta banker agera mellanhand. Privatpersoner kan därmed investera i ett tillgångsslag som tidigare varit förbehållet banker

Media no image
Arem864pymrfpe1hxkwe

Lendify får tillstånd från Finansinspektionen

Pressmeddelanden   •   Jul 08, 2016 13:00 CEST

Enligt ett beslut den 6 juli 2016 har Finansinspektionen beviljat Lendify tillstånd som betalningsinstitut.

Finansinspektionen har givit Lendify tillstånd som betalningsinstitut. Beslutet innebär att Finansinspektionen har granskat och godkänt Lendifys styr- och kontrollmekanismer samt lämpligheten hos ledande befattningshavare och styrelse.

Lendify är en marknadsplats för lån mellan privatpersoner. Hos oss möts privata långivare och kreditvärdiga låntagare på bra villkor som gynnar båda parter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erika Hallbäck, IR-ansvarig 070-999 1070

Om Lendify

Lendify är en marknadsplats för lån mellan privatpersoner. Marknadsplatsen är digital och skär bort mellanhänder. Den vänder sig till låntagare med hög kreditvärdighet, vilket sänker risken för att långivare ska drabbas av kreditförluster. Lendifys mål är att ge låntagare lägre ränta, och långivare god avkastning. För mer information, se www.lendify.se

Enligt ett beslut den 6 juli 2016 har Finansinspektionen beviljat Lendify tillstånd som betalningsinstitut.

Läs vidare »
Wfues54joa5t1c7cqldg

Årsavkastningen hos Lendify 6,93 procent fram till sista april

Pressmeddelanden   •   Maj 04, 2016 08:30 CEST

​Långivarnas avkastning på marknadsplatsen Lendify uppgick under de senaste 12 månaderna fram till sista april 2016 till 6,93%. Avkastningsnivån är ett resultat av att marknadsplatsen utnyttjar digital teknik för att sammanföra låntagare och långivare, i stället för att låta banker agera mellanhand. Privatpersoner kan därmed investera i ett tillgångsslag som tidigare varit förbehållet banker.

Media no image

Årsavkastningen hos Lendify 7,14 procent fram till sista mars

Pressmeddelanden   •   Apr 05, 2016 17:37 CEST

Långivarnas avkastning på marknadsplatsen Lendify uppgick under de senaste 12 månaderna fram till sista mars 2016 till 7,14 procent. Avkastningsnivån är ett resultat av att marknadsplatsen utnyttjar digital teknik för att sammanföra låntagare och långivare, i stället för att låta banker agera mellanhand. Privatpersoner kan därmed investera i ett tillgångsslag som tidigare varit förbehållet banker.

”Den höga avkastningen är en konsekvens av en digital affärsmodell med låga kostnader”, säger Erika Hallbäck, IR-ansvarig hos Lendify. ”Låntagare erbjuds inte sällan lägre räntor på vår marknadsplats än hos banken. De stora vinnarna är dock långivarna som låter kapitalet arbeta hos oss i stället för att stå på konto hos banken. De får ett nytt tillgångsslag och kan tjäna pengar på samma sätt som bankerna.”

Marknadsplatsen förmedlar blancolån och riktar sig till de mest kreditvärdiga låntagarna, personer med fast anställning och utan betalningsanmärkningar.

Mätperiod Senaste 12 mån Hittills 2016 2015
Mars 2016 7,14% 1,70% 7,58%
Februari 2016 7,34% 1,16% 7,58%
Januari 2016 7,47% 0,59% 7,58%

Avkastningen beräknas som genomsnittet under perioden av summan av samtliga långivares avkastning (efter avgifter) varje månad dividerat med deras totala utlåning i slutet av den aktuella månaden. Avkastningen beror bland annat på låntagarnas kreditbetyg och lånens löptid. Långivare bär kreditrisken och omfattas ej heller av den statliga insättargarantin. Låntagarna har inte gjort några kreditförluster under perioden.

Låneräntorna på marknadsplatsen bestäms efter en traditionell kreditbedömning som placerar låntagare i en av fem kreditklasser. Lån kan upptas med löptider på 1, 3, 5 och 10 år. Lånen återbetalas jämnt under löptiden, vilket innebär att långivare får tillbaka utlånat belopp och avkastning successivt.

För att minska riskerna för kreditförluster rekommenderas långivare att sprida sin utlåning på flera låntagare, gärna ett 20-tal. Lendify erbjuder sig att automatiskt sprida investerares kapital på minst 20 lån med löptider från 1 upp till 10 år.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erika Hallbäck, IR-ansvarig 070-999 1070

En marknadsplats för lån mellan privatpersoner

Lendify är en marknadsplats för lån mellan privatpersoner. Hos oss möts privata långivare och låntagare på schyssta villkor som gynnar båda parter. Genom en helt och hållet digital struktur med färre mellanhänder minimeras kostnaderna vilket ger attraktiva räntenivåer för låntagare och rättvis avkastning för investerare. Låntagare kan ansöka om lån upp till 350 000 kr med en effektiv ränta från 4,50%. Långivare kan börja investera med så lite som 250 kr och minimerar sin risk genom att sprida sina tillgångar på flera olika lån. Både låntagare och investerare är helt anonyma och vi sköter all administration, från kreditbedömning till fakturering och utbetalning.


Om person-till-person lån

Person-till-person lån, en översättning av engelskans peer-to-peer lending, är ett relativt nytt begrepp i Sverige. Låneformen har sedan lansering i Storbritannien 2005 fått ett flertal olika namn på engelska, bland annat marketplace lending, social lending, person-to-person lending och P2P lending. Oavsett namn så är definitionen densamma: lån direkt mellan privatpersoner utan en bank eller ett kreditkortsbolag som mellanhand.

​Långivarnas avkastning på marknadsplatsen Lendify uppgick under de senaste 12 månaderna fram till sista mars 2016 till 7,14 procent. Avkastningsnivån är ett resultat av att marknadsplatsen utnyttjar digital teknik för att sammanföra låntagare och långivare, i stället för att låta banker agera mellanhand. Privatpersoner kan därmed investera i ett tillgångsslag som tidigare varit förbehållet banker

Läs vidare »

Bilder & Videor 2 bilder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Chief Investor Relations Officer
  • ee@lenovdify.se
  • 020-20 30 40
  • +46 (0)709 99 10 70

Om Lendify

En marknadsplats för lån mellan privatpersoner

Lendify är en marknadsplats för lån mellan privatpersoner. Hos oss möts privata långivare och kreditvärdiga låntagare på bra villkor som gynnar båda parter. Genom en helt och hållet digital struktur med färre mellanhänder minimeras kostnaderna vilket ger mycket attraktiva räntenivåer för låntagare och en rättvis avkastning för investerare.

Låntagare kan ansöka om lån upp till 300 000 kr med en effektiv ränta från 2,99%.

Långivare kan börja investera med så lite som 250 kr och minimerar sin risk genom att sprida sina tillgångar på flera olika lån. Både låntagare och investerare är helt anonyma och vi sköter all administration, från kreditbedömning till fakturering och utbetalning.

Adress

  • Lendify
  • Östermalmstorg 1
  • 114 42 Stockholm
  • Sverige