Pressmeddelande -

Institutioner investerar 200 MSEK i lån via Lendifys plattform

Både institutioner och privatpersoner väljer att investera i lån via Lendify som ett alternativ till andra tillgångsslag. Samtidigt ökar intresset för att låna via plattformen. Institutioner väljer nu att investera 200 MSEK i lån hos Lendify genom obligationer. 

Lendify erbjuder ett tillgångsslag som hittills varit förbehållet banker. Både privatpersoner och institutioner visar ett stort intresse för att investera i lån via Lendifys plattform. Obligationerna är ett sätt att möta en stark efterfrågan på lån och samtidigt möjliggöra för institutioner att investera via plattformen. Transaktionen har mötts av stort intresse från nordiska investerare och förväntas bidra till Lendifys fortsatta tillväxt. Obligationerna har en löptid på 3 år med en årlig ränta om 3 månader Stibor + 5 %.

”Vi är en marknadsplats för lån som effektiviserar kreditgivning och förenklar för låntagare. Att institutioner nu väljer att investera via oss visar att vi har byggt en stabil plattform samt en säker och gedigen kreditbedömningsprocess”, säger Erika Eliasson chef för investerarrelationer på Lendify.

Lendify är den ledande svenska marknadsplatsen för lån. Under det senaste brutna räkenskapsåret (2016-05-01 – 2017-04-30) förmedlade företaget lån för 135 MSEK. Företaget har idag cirka 2700 aktiva privatpersoner som investerare och nu väljer även institutioner Lendifys plattform för investeringar.

Carnegie Investment Bank AB har agerat finansiell rådgivare och emissionsinstitut i samband med obligationsemissionen, medan Roschier Advokatbyrå AB och Advokatfirman Vinge har agerat legala rådgivare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erika Eliasson, IR-ansvarig Lendify 070-999 1070

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Om Lendify

Lendify är en marknadsplats för lån mellan privatpersoner. Marknadsplatsen är digital och utnyttjar inga mellanhänder. Den vänder sig till låntagare med hög kreditvärdighet, vilket sänker risken för att investerare ska drabbas av kreditförluster. Lendifys mål är att ge låntagare lägre ränta, och investerare god risk-justerad avkastning. För mer information, se www.lendify.se

Lendify har tillstånd som betalningsinstitut från Finansinspektionen, 2700 aktiva investerare som har investerat i lån via plattformen, några av landets främsta entreprenörer som ägare och 30 anställda.

Presskontakt

Erika Eliasson

Presskontakt Chief Investor Relations Officer +46 (0)709 99 10 70

Relaterat material