Gå direkt till innehåll
Idag har Lidköpings kommun antagit nya klimatlöften i satsningen Klimat 2030

Pressmeddelande -

Idag har Lidköpings kommun antagit nya klimatlöften i satsningen Klimat 2030

Lidköpings kommun står bakom satsningen Klimat 2030. Tillsammans med de övriga kommunerna i Västra Götaland ska vi nu öka takten i klimatarbetet för att nå huvudmålet den västsvenska ekonomin ska bli fossil-oberoende år 2030.

Arbetet med klimatlöftena i Lidköpings kommun fortsätter genom att kommunstyrelsen idag antagit sju nya löften och fyra löften som vi redan uppfyller genom vårt ordinarie miljöarbete.

Dessa löften är åtaganden som beskriver hur vår organisation, utöver det ordinarie hållbarhetsarbetet, ska bidra till att utsläppen av växthusgaser minskar.

- Vi ska vara en hållbar och välkomnande kommun och för att nå dit krävs det att vi politiskt vågar testa nya angreppsätt. Lidköping är en föregångare med ett bra miljöarbete, som vi ska sätta än mer i fokus. Och när vi nu tar nästa steg är det viktigt att vi gör det tillsammans med bolag, medborgare och näringslivet, säger Frida Nilsson, kommunstyrelsen förste vice ordförande och ordförande i Hållbarhetsutskottet.

Kommunernas klimatlöften lanseras den 15 december i år i Vara konserthus. Det görs i samverkan av landshövdingen och regionstyrelsens ordförande - tillsammans med kommunstyrelsens ordförande i respektive kommun.

- Ett gott lokalt samarbete i miljöfrågorna är ju en av nycklarna till kommunens och näringslivets tillväxt och utveckling. Tillsammans ska vi skapa framtiden för nästa generation och ansvaret ligger i våra politiska beslut. Med tydlighet i styrning och med gott ledarskap ska vi göra det lätt att göra rätt och det börjar nu genom kommunernas klimatlöften. Vi tar vårt ansvar och är med och bidrar, avslutar Frida.

Våra klimatlöften för 2022

1. Vi har en laddplan för kommunen.

2. Vi minskar vårt matsvinn i offentliga måltider och har mål.

3. Vi genomför energieffektiviseringar.

4. Vi bygger i trä.

5. Vi installerar solenergi.

6. Vi arbetar med återbruk av byggmaterial.

7. Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet.

Mål som vi redan uppfyller men som vi också kommer att fortsätta med

1. Våra nya personbilar är klimatbonusbilar.

2. Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy.

3. Vi möjliggör cirkulära arbetskläder

4. Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation.

Vad är Klimat 2030?

Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om, är en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götaland i samverkan med andra aktörer.

Kraftsamlingen samlar företag, kommuner, högskolor och andra organisationer i Västra Götaland som vill ta ställning och bidra i omställningen till en klimatsmart region. Alla kommuner i länet har undertecknat målet att Västra Götaland till 2030 ska vara en fossil-oberoende region. Det innebär att utsläppen av växthusgaser ska minska med 80 procent från 1990-års nivå till år 2030. Sedan 1990 har utsläppen hittills minskat med cirka 15 procent. Nu, med 10 år kvar, måste vi öka takten för att det ska vara möjligt att nå målen.

Här kan du läsa mer om Klimat 2030. (länk till www.klimat2030.se)

Inom kort kommer Lidköpings klimatlöften med tillhörande beskrivningar även att finnas på hemsidan under rubriken ”Kommun och politik”.

Ämnen

Taggar

Regioner


Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun

Lidköpings kommun har cirka 40 000 invånare och ligger vid kusten till Sveriges största insjö Vänern. Närheten till vattnet, Kållandsö med Läckö slott och berget Kinnekulle innebär natur- och fritidsupplevelser utöver det vanliga. Här, mitt emellan skärgård och landsbygd, lever alla nära vardagen och nära varandra. Samtidigt finns det gott om rum för människor och företag att växa. Livskvalitet och framåtanda mixas med ett hållbart tänkande, en välmående kommun och bästa tänkbara medborgarservice.

Presskontakt

Oskar Liljebäck

Chef verksamhetsutveckling och digitalisering Hållbar samhällsutveckling 0510-77 15 52

Relaterat material

Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun

Vår vision: Lidköping, en välkomnande och hållbar kommun.

Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra.

En välkomnande och hållbar kommun. Vad innebär det egentligen? För oss i Lidköping är steget från vision till verklighet inte långt. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. Det nya är nog mest att vi satt ord på hur och vad vi vill vara. Det är inte oviktigt i en tid av snabba samhällsförändringar, globalisering och miljöhot.

Lidköping är helt enkelt en kommun där du alltid ska känna dig välkommen oavsett om du turistar, vill driva näringsverksamhet eller slå dig ner här för resten av livet. Det är ett synsätt som inte bara präglar kommunens verksamheter, utan också delas av oss som bor här. I Lidköping tycker vi om att träffas, diskutera och utbyta tankar. Hur ska man annars förklara att en stad av vår storlek har över 30 kaféer?

Så var det det här med hållbarhet. Snart sagt varje kommun och företag säger sig verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Det är fantastiskt att så många drar åt samma håll. Men det är också helt nödvändigt för att kommande generationer ska kunna få ett lika gott liv som vi har idag.