Gå direkt till innehåll
Diagnostiskt test för Coronavirus 2019-nCoV är tillgängligt i Sverige

Pressmeddelande -

Diagnostiskt test för Coronavirus 2019-nCoV är tillgängligt i Sverige

Diagnostiskt test för Coronaviruset 2019-nCoV, som sprider sig över världen, har tagits fram av TATAA Biocenter i samarbete MLS laboratoriet vid Saint Jamessjukhuset.

Det nya Coronaviruset Wuhan 2019-nCoV, som sprider sig över världen, rapporterades första gången i Wuhan, Kina, 31 december 2019. Spridningen bevakas av världshälsoorganisation, WHO, som 30/1 klassade utbrottet av coronaviruset som ett internationellt hot mot människors hälsa. Amerikanska Johns Hopkin’ universitetet tillhandahåller en interaktiv karta över spridningen i realtid, som av idag rapporterar 14637 konfirmerade fall, 335 döda och 443 som återhämtat sig. I Sverige bevakas spridningen av Folkhälsomyndigheten. Ett första fall har bekräftats i Jönköping och Coronaviruset klassas sedan igår som allmänfarligt enligt smittskyddslagen.

Coronaviruset är ett RNA-virus, som muterar, dvs ändrar sin sekvens. Med hjälp av nya, snabba sekvenseringstekniker karakteriserar forskare viruset isolerat från de olika drabbade individerna och informationen delas i den publika databasen GISAID. Detta gör det möjligt att följa spridningen och för laboratorier att utveckla specifika tester. Svenska TATAA Biocenter har i samarbete med Medical Laboratory Services (MLS) vid Saint Jamessjukhuset satt upp analys av coronavirus Wuhan 2019-nCoV och tar emot prover för analys.

Individer i Sverige, som vart i områden med smitta och har sjukdomssymptom, ska ringa sjukvården på 1177 för vägledning. TATAAs test erbjuds bara av specialiserade laboratorier.  

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Life Genomics genetiska analyser grundas på forskning vid Chalmers Tekniska Högskola och TATAA Biocenter. Life Genomics är Sveriges ledande privata genanalysföretag och var bl.a. först med att erbjuda CE-IVD godkänd icke-invasiva fosterdiagnostik, NIPT i Europa. Life Genomics grundades 2014 som en avknoppning från TATAA Biocenter. Bland ägarna återfinns statliga Almi Invest, Bure, Vitrolife och TATAA Biocenter. I sverige erbjuds Life Genomics analyser genom bl.a. Gendoktorn.

Presskontakt

Göran Jacobsson

Göran Jacobsson

Presskontakt VD 0708112152
Mikel Kubista

Mikel Kubista

Huvudägare 0733928168

Nordens ledande privatägda kliniska laboratorium

Life Genomics AB grundades 2014 som avknoppning från TATAA Biocenter, för att utveckla erbjudanden av genetiska tester till sjukvården och allmänheten.
Life Genomics är ett privatägt och modernt ackrediterat kliniskt laboratorium som ligger vid Odinsplatsen i Göteborg.