Gå direkt till innehåll
Mekanismen bakom virusorsakad cancer hos transplantationspatienter
Mekanismen bakom virusorsakad cancer hos transplantationspatienter

Pressmeddelande -

Säkrare monitorering av transplanterade patienter utvecklas vid Sahlgrenska Akademin i samarbete med TATAA Biocenter och med stöd av Swelife

Genom att följa infektionen av Epstein-Barr virus (EBV) hos transplanterade patienter kommer läkarna vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i högre grad kunna förebygga komplikationer. Nästan alla vuxna är infekterade med EBV, men märker inte av detta, då viruset hålls i kontroll av immunförsvaret. Transplanterade patienter behandlas med immundämpande läkemedel för att förebygga avstötning, vilket kan leda till att viruset aktiveras och orsakar cancersjukdomen PTLD (post-transplant lymphoproliferative disease). Transplanterade patienter monitoreras därför regelbundet för PTLD genom att mäta mängden EBV-DNA i blodet. Höga EBV-DNA-nivåer, som indikerar utveckling av PTLD, behandlas med sänkning av immundämpande läkemedel vilket ofta leder till avstötning. EBV-DNA testet är dock inte tillräckligt känsligt eller specifikt och många fall av PTLD upptäcks väldigt sent. Forskarna vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset har funnit att EBV-tumörer uttrycker höga nivåer av virus mikroRNA. Dessa små RNA-molekyler utsöndras till blodet och skulle kunna påvisa med känslig teknik.

Göteborgsföretaget TATAA Biocenter har uppfunnit tekniken ”Two-Tailed PCR”, som erbjuder känsligare och säkrare analys av korta nukleinsyror såsom mikroRNA. Baserat på Two-Tailed PCR, ska konsortiet utveckla ett test för EBV-miRNA för att följa transplanterade patienter. I konsortiet deltar även forskare från Göteborgs Universitet, som utvecklat sekvenseringsmetoden SimSen-Seq, vilken kan kombineras med Two-Tailed PCR för att reducera analyskostnaden. Analyserna kommer att utföras vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset för de egna patienterna och för utländska sjukhus kommer analystjänsten erbjudas av TATAA Biocenters avknoppning Life Genomics.

Projektet har beviljats finansiering av SweLife och samfinansieras av Wallenbergcentrum för molekylär och translationell medicin.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Life Genomics genetiska analyser grundas på forskning vid Chalmers Tekniska Högskola och TATAA Biocenter. Life Genomics är Sveriges ledande privata genanalysföretag och var bl.a. först med att erbjuda CE-IVD godkänd icke-invasiva fosterdiagnostik, NIPT i Europa. Life Genomics grundades 2014 som en avknoppning från TATAA Biocenter. Bland ägarna återfinns statliga Almi Invest, Bure, Vitrolife och TATAA Biocenter.

TATAA Biocenter grundades 2001 kring avancerad forskning och utveckling inom bioteknik vid Chalmers Tekniska högskola och utvecklar ultrakänsliga molekylära analysmetoder. Genom avknoppningen Life Genomics erbjuds även genetiska tester till konsumentmarknaden innefattande icke-invasiv fosterdiagnostik, s.k. NIPT (www.fostertest.se), anlagsbärartest, genetiskt risktest att utveckla Alzheimer, bröst- och prostatacancer, mikrobiomanalys, samt nutrigenetisk test för val och optimering av livsstil. Tidigare i år utsågs TATAA Biocenter till Europas främsta genanalysföretag av Global Health & Pharma (https://www.ghp-news.com/2019-tataa-biocenter-ab).

Swelife stödjer samverkan mellan akademi, näringsliv och hälso- och sjukvård med målet att stärka life science i Sverige och förbättra folkhälsan. Det är ett strategiskt innovationsprogram som finansieras av regeringen via innovationsmyndigheten Vinnova och av programmets deltagande parter.

Medtech4Health är ett nationellt Vinnova-finansierat strategiskt Innovationsprogram som startade 2016. I Medtech4Health samlas svensk medicinteknisk industri, regioner och landsting, patientorganisationer, forskningsinstitut samt universitet och högskolor

för att skapa ett innovationssystem för medicinsk teknik. Med fokus på patienten stödjer Medtech4Health initiativ och projekt inom näringsliv, hälso- och sjukvård och akademin där flera av dessa aktörer ingår.

Wallenberg Center för Molekylär och Translationell Medicin är en nationell satsning som främst finansieras av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Västra Götalandsregionen, Göteborgs Universitet och Astra Zeneca har bistått med finansieringen av centret i Göteborg. WCMTM rekryterar unga forskare med målet att Sverige ska återta en världsledande position inom medicinsk och bioteknologisk forskning.

Presskontakt

Göran Jacobsson

Göran Jacobsson

Presskontakt VD 0708112152

Nordens ledande företag för NIPT, icke-invasiv fosterdiagnostik

Life Genomics AB grundades 2014 som avknoppning från TATAA Biocenter, för att utveckla erbjudanden av genetiska tester till sjukvården och allmänheten. Life Genomics är ett privatägt och modernt laboratorium som ligger i Göteborg.

Life Genomics gör CE-IVD godkänd icke-invasiv fosterdiagnostik, NIPT. Life Genomics är ackrediterat av Swedac för provning enligt standarden ISO 15189 omfattande Harmony NIPT och Trisomi 13,18 och 21. Företaget jobbar kontinuerligt med kvalitetssäkring.

Huvudägare av Life Genomics AB är TATAA Biocenter AB.

Life Genomics AB
Odinsgatan 28
411 03 Göteborg
Sverige