Gå direkt till innehåll
Illustration av tekniken "Two-Tailed PCR"
Illustration av tekniken "Two-Tailed PCR"

Pressmeddelande -

TATAA Biocenter licenserar Two-tailed PCR teknologi till Biovendor

TATAA Biocenter licenserar sin ”Two-Tailed PCR”-teknologi, som utvecklats för analys av korta nukleinsyremolekyler såsom microRNA och fragmenterat DNA, icke-exklusivt till tjeckiska diagnostikföretaget Biovendor för microRNA tillämpningar. Biovendor är ett internationellt diagnostikföretag med drygt 300 anställda och huvudkontor i Brno, Tjeckien. De är redan idag en av de ledande aktörerna inom microRNA-diagnostik med en antikroppsbaserad teknik från Siemens. Nu ska deras portfölj breddas med kit baserade på den känsligare ”Two-Tailed PCR”-tekniken. Tidigare har TATAA Biocenter licenserat ”Two-Tailed PCR”- tekniken till läkemedelsföretaget Roche.

microRNA är enkelsträngade nukleinsyremolekyler med endast 22-24 baser. De utgör en nyligen upptäckt klass av icke-kodande RNA som reglerar genuttryck. Många microRNA förekommer i familjer som skiljer sig åt i enstaka baspositioner eller terminala modifieringar och justerar uttrycket av proteinkodande gener genom translationell reglering. De förekommer i vävnader men även i kroppsvätskor där de transporteras i exosomer, som meddelanden, från en vävnad till annan. Denna egenskap gör microRNA särskilt attraktiva som biomarkörer för att tidigt detektera sjukdom och följa sjukdomsförlopp. Det finns redan metoder att analysera microRNA, men dessa konventionella strategier bygger på polymeras kedjereaktionen (PCR) med konventionella primerpar, som var och en är 20-25 baser långa. Dessa metoder måste därför förlänga microRNA-molekylerna inför detektion, vilket begränsar känsligheten och specificiteten. TATAAs ”Two-Tailed PCR”-teknik löser problemet genom att avläsa microRNA-sekvensen med två korta hemiprober. Vardera hemiprob är för kort för att binda microRNAt stabilt, men i ”Two-tailed PCR”-metoden är hemiproberna länkade, vilket leder till kooperativ bindning så att antingen båda binder och tillräcklig styrka uppnås eller så binder ingendera. Eftersom hemiproberna är korta är de extremt känsliga för sekvensvariationer, vilket ger väldigt hög specificitet. ”Two-Tailed PCR” används sedan tidigare av det internationella läkemedelskonsortiet Cancer-ID för monitorering av cancer med vätskebiopsier, utveckling av sepsisdiagnostik inom den europeiska satsningen Smartdiagnos och i samarbete med högskolan i Skövde inom det av KK-stiftelsen stödda projektet Framtidens sepsisdiagnostik, för monitorering av Epstein-Barr virus hos transplantationspatienter för att förebygga avstötning och cancer i samarbete med Sahlgrenska universitetssjukhuset med stöd av SWElife, och för att mäta tumör-DNA i blod hos barn för att förbättra behandlingen av barncancer i samarbete med Sahlgrenska universitetssjukhuset med stöd av Barncancerfonden. 

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


TATAA Biocenter grundades 2001 kring avancerad forskning och utveckling inom bioteknik vid Chalmers Tekniska högskola och utvecklar ultrakänsliga molekylära analysmetoder baserade på den skyddade tekniken Two-Tailed PCR. Genom avknoppningen Life Genomics erbjuds genetiska tester såsom icke-invasiv fosterdiagnostik, s.k. NIPT och i samarbete med Gendoktorn erbjuds läkarkonsultation. I samarbete med LifeTest erbjuds hälsotester. Tidigare i år utsågs TATAA Biocenter till Europas främsta genanalysföretag av Global Health & Pharma.

Presskontakt

Göran Jacobsson

Göran Jacobsson

Presskontakt VD 0708112152

Nordens ledande företag för NIPT, icke-invasiv fosterdiagnostik

Life Genomics AB grundades 2014 som avknoppning från TATAA Biocenter, för att utveckla erbjudanden av genetiska tester till sjukvården och allmänheten. Life Genomics är ett privatägt och modernt laboratorium som ligger i Göteborg.

Life Genomics gör CE-IVD godkänd icke-invasiv fosterdiagnostik, NIPT. Life Genomics är ackrediterat av Swedac för provning enligt standarden ISO 15189 omfattande Harmony NIPT och Trisomi 13,18 och 21. Företaget jobbar kontinuerligt med kvalitetssäkring.

Huvudägare av Life Genomics AB är TATAA Biocenter AB.

Life Genomics AB
Odinsgatan 28
411 03 Göteborg
Sverige