Gå direkt till innehåll

Senaste nyheterna

Sociala medier

Lifelab kan nu stolt presentera ett nytt antikroppstest för Covid-19 (IgM och IgG) som är ett professionellt och kvalitativt in vitro test (IVD). Testet visar om man har antikroppar för Covid-19. Detta nya snabbtest är CE-märkt och därför godkänt för att användas på den Europeiska marknaden. Testet är utvecklat för professionellt bruk och får därför endast användas inom hälso-och sjukvården, äldreomsorgen samt på företag med företagshälsovård. Det krävs att testet utförs av legitimerad vårdpersonal.

Snabbtestet mäter antikroppar, IgM och IgG (proteinstrukturer) i blodet och för att få positivt utslag på testet behöver markörerna vara relativt höga. Därför kan man inte få ett tillförlitligt svar på testet i ett akut skede. 

Då det ännu så länge inte finns tillräcklig evidens kring hur snabbt antikroppar bildas vid Covid-19 sjukdom är antikroppstesterna INTE en metod för att identifiera Covid-19 i ett akut skede. Antikroppstester är inte heller en ensam metod för att diagnosticera Covid-19 utan skall i ett akut skede även kombineras med andra lab.tester och anamnes (sjukdomshistoria). 

För att säkerställa att man inte får ”falska” negativa resultat på antikroppstestet är det viktigt att ta testet tidigast 14 dagar efter inledande symtom. Den stora vinsten med antikroppstestet är att du kan följa IgG-antikroppar lång tid efter sjukdom. 

Mer information: https://lifelab.se/covid-19-snabbtest/

#covid19snabbtest, #coronatest, #covid-19-test

Lifelab kan nu stolt presentera ett nytt antikroppstest för Covid-19 (IgM och IgG) som är ett professionellt och kvalitativt in vitro test (IVD). Testet visar om man har antikroppar för Covid-19. Detta nya snabbtest är CE-märkt och därför godkänt för att användas på den Europeiska marknaden. Testet är utvecklat för professionellt bruk och får därför endast användas inom hälso-och sjukvården, äldreomsorgen samt på företag med företagshälsovård. Det krävs att testet utförs av legitimerad vårdpersonal. Snabbtestet mäter antikroppar, IgM och IgG (proteinstrukturer) i blodet och för att få positivt utslag på testet behöver markörerna vara relativt höga. Därför kan man inte få ett tillförlitligt svar på testet i ett akut skede. Då det ännu så länge inte finns tillräcklig evidens kring hur snabbt antikroppar bildas vid Covid-19 sjukdom är antikroppstesterna INTE en metod för att identifiera Covid-19 i ett akut skede. Antikroppstester är inte heller en ensam metod för att diagnosticera Covid-19 utan skall i ett akut skede även kombineras med andra lab.tester och anamnes (sjukdomshistoria). För att säkerställa att man inte får ”falska” negativa resultat på antikroppstestet är det viktigt att ta testet tidigast 14 dagar efter inledande symtom. Den stora vinsten med antikroppstestet är att du kan följa IgG-antikroppar lång tid efter sjukdom. Mer information: https://lifelab.se/covid-19-snabbtest/ #covid19snabbtest, #coronatest, #covid-19-test

https://lifelab.se/covid-19-snabbtest

Information om Covid-19 snabbtest, IgM och IgG

Eftersom Covid-19 är en sjukdom som nyligen upptäckts vet vi ännu relativt lite om smittan men kunskaperna ökar succesivt. Dessa antikroppstester är ännu så länge de enda CE-märkta självtester (på kapillärt blod) som finns på marknaden. Testerna uppfyller alla godkännanden som krävs av EU. De används redan flitigt inom sjukvården i Sydkorea och Kina för att snabbt kunna fastställa preliminär diagnos.

✔️ Diagnostisera Covid-19
Testet kan användas för att diagnostisera Covid-19 oavsett omfattning på symtom i både tidigt och sent skede.

✔️ Snabbt resultat
Testet ger ett snabbt resultat (2-15 minuter).

✔️ Kan utföras hemma
Testet kräver ingen provtransport utan du utför testet själv hemma.

✔️ Ingen specialutrustning
Testet kräver ingen specialutrustning, allt följer med i förpackningen.

✔️ Ger utslag på både IgM och IgG
Testet ger utslag på både IgM (tidiga antikroppar) och IgG (långsamma antikroppar).

✔️ Prisvärt
Testet är mycket prisvärt i förhållande till de Covid-19 tester som i dagsläget används i sjukvården.

Dessa nya snabbtest är uppbyggda som ett avancerat graviditetstest och ger resultat efter bara 2-15 minuter. Istället för bomullspinnar används två droppar blod som droppas ned i ena änden och färdas via fina fördelade kärl i testkassetten. 

Dessa tester mäter antikroppar, IgM och IgG (proteinstrukturer) i blodet och för att få positivt utslag på testet behöver dessa markörer vara relativt höga. Därför kan man inte få ett tillförlitligt svar på testet i ett akut skede utan först efter 5 dagar efter att man fått inledande symtom.

Dessa tester får ibland kritik för att kunna ge falska negativa svar men för att förstå den kliniska betydelsen av resultaten vid snabbtest som mäter antikroppar måste man beakta följande:

Mediantiden för inkubation av Covid-19 beräknat utifrån hittills kända fakta från Asien och Europa ligger runt 5 dagar. Specifika IgM-antikroppar (snabba antikroppar) mot Covid-19 kan därför påvisas först 5 dagar efter inledande symtom. 

För att säkerställa ett korrekt testresultat och inte få ett falskt negativt svar bör därför två snabbtester tas med en veckas mellanrum. Första testet tas 3-5 dagar efter inledande symtom och andra testet 7 dagar efter första testet. Är sedan båda dessa tester negativa är man troligtvis inte smittad av Covid-19.

https://lifelab.se/covid-19-snabbtest Information om Covid-19 snabbtest, IgM och IgG Eftersom Covid-19 är en sjukdom som nyligen upptäckts vet vi ännu relativt lite om smittan men kunskaperna ökar succesivt. Dessa antikroppstester är ännu så länge de enda CE-märkta självtester (på kapillärt blod) som finns på marknaden. Testerna uppfyller alla godkännanden som krävs av EU. De används redan flitigt inom sjukvården i Sydkorea och Kina för att snabbt kunna fastställa preliminär diagnos. ✔️ Diagnostisera Covid-19 Testet kan användas för att diagnostisera Covid-19 oavsett omfattning på symtom i både tidigt och sent skede. ✔️ Snabbt resultat Testet ger ett snabbt resultat (2-15 minuter). ✔️ Kan utföras hemma Testet kräver ingen provtransport utan du utför testet själv hemma. ✔️ Ingen specialutrustning Testet kräver ingen specialutrustning, allt följer med i förpackningen. ✔️ Ger utslag på både IgM och IgG Testet ger utslag på både IgM (tidiga antikroppar) och IgG (långsamma antikroppar). ✔️ Prisvärt Testet är mycket prisvärt i förhållande till de Covid-19 tester som i dagsläget används i sjukvården. Dessa nya snabbtest är uppbyggda som ett avancerat graviditetstest och ger resultat efter bara 2-15 minuter. Istället för bomullspinnar används två droppar blod som droppas ned i ena änden och färdas via fina fördelade kärl i testkassetten. Dessa tester mäter antikroppar, IgM och IgG (proteinstrukturer) i blodet och för att få positivt utslag på testet behöver dessa markörer vara relativt höga. Därför kan man inte få ett tillförlitligt svar på testet i ett akut skede utan först efter 5 dagar efter att man fått inledande symtom. Dessa tester får ibland kritik för att kunna ge falska negativa svar men för att förstå den kliniska betydelsen av resultaten vid snabbtest som mäter antikroppar måste man beakta följande: Mediantiden för inkubation av Covid-19 beräknat utifrån hittills kända fakta från Asien och Europa ligger runt 5 dagar. Specifika IgM-antikroppar (snabba antikroppar) mot Covid-19 kan därför påvisas först 5 dagar efter inledande symtom. För att säkerställa ett korrekt testresultat och inte få ett falskt negativt svar bör därför två snabbtester tas med en veckas mellanrum. Första testet tas 3-5 dagar efter inledande symtom och andra testet 7 dagar efter första testet. Är sedan båda dessa tester negativa är man troligtvis inte smittad av Covid-19.

Presskontakt

Kalle Jung

Kalle Jung

Presskontakt Produktansvarig 0706-111775

Covid-19 snabbtester. Antigentest Corona - Antikroppstest Corona

Hjälper hälso- och sjukvården att minska effekterna av Coronapandemin.

Lifelab -
Kungstorget 11
41110 GÖTEBORG