Pressmeddelande -

LIGHTLAB SWEDEN AB (PUBL) HÖLL ÅRSSTÄMMA

LightLab Sweden AB (publ) höll måndagen den 15 maj årsstämma i Stockholm. VD Bo Madsen tecknade en ljus bild i sitt anförande till stämman och tog bland annat upp följande: · Högt tempo i teknikutvecklingen · Den kvicksilverfria LightLab-lampan lyser starkare än någonsin med 450 lumen · God likviditet i bolaget · 4,8 miljoner aktier i Nordic Service Partners Holding har erhållits - avyttring ger ytterligare likviditetstillskott · Förvärvet av minoritetsandelen i LightLab Asia slutfört Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Olof Ödman, Cecilia Malmsten och Bo Madsen. Gunnar Mattsson hade avböjt omval. Olof Ödman utsågs av stämman till styrelsens ordförande. Bolagsstämman beslutade anta en ny bolagsordning, i huvudsak innebärande en anpassning till den nya aktiebolagslag som trädde i kraft den 1 januari 2006. Vidare beslutade årsstämman att emittera högst 75.000 teckningsoptioner. Optionerna skall användas inom ramen för ett personaloptionsprogram, där rätten att teckna bland annat tillkommer bolagets VD Bo Madsen och forskningschef Qiu-Hong Hu. Optionerna ges inte ut mot betalning och medför rätt att till och med den 30 april 2009 teckna nya B-aktier till en kurs av sju kronor per aktie. Slutligen bemyndigade bolagsstämman styrelsen att emittera nya aktier, konvertibler och teckningsoptioner. Styrelsen skall dock inte kunna fatta beslut som innebär att sammanlagt mer än 300.000 aktier tillkommer. För ytterligare information, kontakta: Bo Madsen, VD LightLab Sweden, telefon: 08 - 442 05 50, mobil: 0706 - 673 933 LightLab Sweden AB (publ) är ett innovationsföretag som utvecklat en unik metod för att framställa miljö-vänligt, energisnålt ljus utan kvicksilver. Verksamheten startades 1996. Bolaget är noterat på Nordic OTC. www.lightlab.se

Ämnen

  • Industri, tillverkning