Gå direkt till innehåll
Liljewall utvecklar nytt kvarter i Gamlestadens Fabriker tillsammans med Platzer

Pressmeddelande -

Liljewall utvecklar nytt kvarter i Gamlestadens Fabriker tillsammans med Platzer

I Gamlestadens fabriksområde trängs gamla industribyggnader med innovatörer och kreatörer i en gynnsam mix av gammalt och nytt. Området, med en tydlig inriktning mot mode, design, återbruk, hållbarhet och foodtech, binder ihop stadsdelarna Kviberg och Kortedala med Göteborgs centrum och är därför en viktig pusselbit för stadens utveckling. På uppdrag av Platzer ska Liljewall rita ett nytt kvarter som innefattar ett parkeringshus som försörjer hela Gamlestadens Fabriker med ungefär 500 parkeringsplatser, en livsmedelsbutik och nya kontorsytor. Uppdraget tilldelades Liljewall efter en vinst i parallella uppdrag.

Det gamla sockerbruket från 1729 är Göteborgs äldsta bevarade industribyggnad. Byggnaden gjordes om till ett spinneri och verksamheten ombildades sedermera till aktiebolaget Gamlestadens Fabrikers AB. Det var här som driftsingenjör Sven Wingquist utvecklade det självreglerande kullagret som lade grunden för SKF och dotterbolaget Volvos framgångar. Än idag är Gamlestadens Fabriker ett entreprenörstätt område med gott om kreativa verksamheter inom bland annat mode och design. Området har på senare tid också fått en tydlig inriktning mot återbruk, hållbarhet och foodtech. Platzers planer för området är att skapa en urban och levande stadsdel som tar vara på det industrihistoriska arvet samtidigt som man täpper till de luckor som 1900-talets rivningar har skapat mellan de äldre byggnaderna. Gestaltningen av de nya byggnaderna ska knyta an till den äldre industribebyggelsens karaktär. Området får också en tydligare gatustruktur med små torg och parker.

— Känslan som vi vill förmedla tillsammans med Platzer är att skapa en tillåtande och trygg miljö som främjar gemenskap och kreativitet. Här ska man kunna bo, arbeta, utföra ärenden och underhållas med utgångspunkt ur den speciella kulturella historia som fungerar som en stark bas för hela området. Såväl industrihistoria som hantverk och artisteri har format platsen genom tiderna. Det är ett unikt arv att förvalta och inspirerande att bygga vidare på, säger Laura Stål, arkitekt på Liljewall.

Byggnaden som Liljewall ritar ligger strategiskt placerad i områdets södra stadsbryn. Ena sidan av byggnaden vänder sig ut från området mot Göteborgs stadskärna i sydväst och bildar en tydlig fond i ett storskaligt landskap av motortrafikleder och järnvägsspår. Byggnadens andra sida vetter inåt området och knyter an till byggda miljöer som härrör från områdets brokiga industrihistoria. Den blir utöver ett funktionellt hus som rymmer parkeringshus och livsmedelsbutik också en betydande identitetsmarkör för området.

— Vi ser fram emot att arbeta vidare med konceptet tillsammans med Liljewall och att äntligen påbörja utvecklingen av Gamlestadens Fabriker. Byggnaden blir både skyltfönster för området och ett viktigt nav för mobilitet och service, säger Marie Teike, affärsutvecklare på Platzer.

Utgångspunkten för gestaltningen är, förutom detaljplanens förutsättningar, en stark önskan om att förankra byggnaden på platsen så att den på bästa sätt bidrar till att vidareutveckla områdets inneboende kvaliteter och skapa en levande stadsmiljö. Fasadmaterial och konstruktion regleras för att klara de brand- och explosionsrisker som föreligger på grund av närheten till trafik som hanterar farligt gods och diskussioner förs om att använda återbrukat material så långt det är möjligt. Genom etappvis uppbyggnad kan maximal flexibilitet uppnås utifrån alternativa scenarion kring fördelning av ytor för parkering, kontor och handel.

Ämnen

Taggar

Regioner


Liljewall är ett av Sveriges ledande arkitektkontor med drygt 250 arkitekter och ingenjörer i Göteborg, Stockholm, Malmö och Buenos Aires. Projekten vi åtar oss inkluderar alla sorters byggnader och byggd miljö från idé till förvaltning. Genom skräddarsydda expertteam kryddade med know-how inom BIM, hållbarhet, träbyggnad, ljusdesign, visualisering & grafisk design skapar vi hållbar arkitektur som känns i hjärtat.

Liljewall genomsyras av delaktighet, kreativitet och erfarenhet. Vi värderar långsiktiga relationer och samarbeten och möter dig genom dialog, lyhördhet och nyfikenhet. Resultatet blir väl förankrad och vasst gestaltad arkitektur.


Liljewall.se

Presskontakt

Camilla Lindahl

Camilla Lindahl

Presskontakt Tf Kommunikationsansvarig på Liljewall Press, varumärke, kommunikation 0765 48 70 49

Arkitektur för en bättre vardag, var du än lever och verkar.

Liljewall är ett mångfacetterat företag med många styrkor och kompetenser. Våra drygt 250 medarbetare i Göteborg, Stockholm och Malmö ägnar varje dag åt att göra livet lite smidigare, roligare och vackrare. Det gör vi genom att vara ett kreativt, coachande och hållbart arkitektkontor, där vi utvecklas och har roligt tillsammans. Vi skapar arkitektur för en bättre vardag, var du än lever och verkar.