Lindahl rådgivare vid projekt Luthagens Strand i Uppsala

Pressmeddelanden   •   Jul 01, 2020 14:56 CEST

Lindahl har varit rådgivare i ett samarbetsprojekt mellan HSB Uppsala och Fogelberg a Design AB. Projektet avser byggnation av nya bostäder utmed Fyrisån samt mot Luthagsesplanaden. Projektet går under namnet Luthagens Strand. Avsikten är att bebygga de centralt belägna fastigheterna med Premium-bostadsrätter.

Lindahls team har bestått av Lovisa Lagerwall (ansvarig delägare), Jonas Lenhammar (fastighet), Michael Edquist (bolagsrätt), Amanda Sjöberg (bolagsrätt) och Jörgen Sandström (skatt).

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är rankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Dessutom är vi den enda svenska medlemmen i TerraLex, ett internationellt nätverk som består av noga utvalda advokatbyråer som är ledande på sina lokala marknader. Mer information om Lindahl finns på lindahl.se, mynewsdesk.com/se/lindahl och facebook.com/AdvokatfirmanLindahl

Läs vidare »

Lindahl biträder ISR Immune System Regulation Holding i riktad nyemission om 5 MSEK

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2020 16:05 CEST

Lindahl agerar legal rådgivare när ISR genomför en riktad nyemission av aktier till Arastoupour & Persson Invest AB, ett bolag som är delägt av Leif GW Persson. Genom nyemissionen tillförs ISR 5 MSEK före emissionskostnader.

ISR Immune System Regulation Holding AB, noterat på Nasdaq First North Growth Market, är ett innovationsdrivet forskningsbolag med fokus på immunsystemet och är baserat på Karolinska Institutet i Stockholm.

Advokatfirman Lindahl har agerat legal rådgivare till ISR i nyemissionen och teamet har bestått av Monica Lagercrantz (ansvarig delägare), Ola Svanberg och Jenny Strandberg.

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är rankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Dessutom är vi den enda svenska medlemmen i TerraLex, ett internationellt nätverk som består av noga utvalda advokatbyråer som är ledande på sina lokala marknader. Mer information om Lindahl finns på lindahl.se, mynewsdesk.com/se/lindahl och facebook.com/AdvokatfirmanLindahl

Läs vidare »

Lindahl biträder SpectraCure AB (publ) vid företrädesemission av units om ca 140 MSEK

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2020 10:28 CEST

Advokatfirman Lindahl har agerat legal rådgivare när SpectraCure genomför en företrädesemission av units. Emissionslikviden avser SpectraCure bl.a. att använda för att finansiera förberedelser och genomförande av en klinisk fas 3-studien, regulatoriska förberedelser inför en FDA-ansökan avseende accelererated approval samt initiering av nya kliniska indikationer.

Teckningsperioden för företrädesemissionen avslutades den 23 juni 2020 och resulterade i att emissionen fulltecknades. 69,2 procent av emitterade units tecknades med stöd av uniträtter och 30,8 procent tecknades utan stöd av uniträtter, varav 23 procent tecknades av investerare i enlighet med garantiåtaganden. Genom emissionen tillförs SpectraCure ca 140 MSEK före emissionskostnader.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kommer att ske under september 2021. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner inom ramen för emitterade units kan SpectraCure komma att tillföras ytterligare ca 100 MSEK före emissionskostnader.

SpectraCure AB (publ), noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market, är ett medicintekniskt bolag som fokuserar på att utveckla framtidens system för behandling av inre cancertumörer. Bolaget har utvecklat ett avancerat medicinskt verktyg som bygger på mjukvaran IDOSE® förpackad i instrumentet SpectraCure P18. Verktyget tillsammans med tillhörande engångsartiklar möjliggör för individanpassad behandling av invärtes solida tumörer med metoden fotodynamisk tumörbehandling, PDT.

Advokatfirman Lindahl har agerat legal rådgivare till SpectraCure vid företrädesemissionen och teamet har bestått av Johan Herrström (ansvarig delägare), Carl-Johan Krusell och Pontus Söderberg. G&W Fondkommission har agerat finansiell rådgivare.

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är rankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Dessutom är vi den enda svenska medlemmen i TerraLex, ett internationellt nätverk som består av noga utvalda advokatbyråer som är ledande på sina lokala marknader. Mer information om Lindahl finns på lindahl.se, mynewsdesk.com/se/lindahl och facebook.com/AdvokatfirmanLindahl

Läs vidare »

​Lindahl biträder Swedencare vid förvärv och nyemission

Pressmeddelanden   •   Jun 25, 2020 14:05 CEST

Lindahl agerar legal rådgivare till Swedencare AB (publ) i samband med förvärvet av den verksamhet som bedrivs av det amerikanska djurhälsobolaget Stratford Pharmaceuticals, LLC. Förvärvet är strukturerat som en rörelseöverlåtelse och sker genom ett nyetablerat amerikanskt dotterbolag till Swedencare. Köpeskillingen uppgår till cirka 17 MUSD, motsvarande knappt 160 MSEK. Som en del i finansieringen av förvärvet har Swedencare även genomfört en riktad nyemission om totalt 1 500 000 nya aktier till institutionella investerare. Genom nyemissionen tillförs bolaget cirka 133 MSEK före emissionskostnader.

Swedencare utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter på den globala och snabbväxande marknaden för hälsovårdsprodukter till katt, hund och häst. Bolagets produktfamiljer säljs idag i cirka 50 länder genom ett globalt distributionsnät omfattande egna dotterbolag i Frankrike, Spanien, Grekland, Irland, Norden, Storbritannien och USA samt ett internationellt nätverk av återförsäljare. Swedencares aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet SECARE.

Stratford Pharmaceuticals har bedrivit sin verksamhet på den amerikanska veterinärsmarknaden sedan 2011. Stratford Pharmaceuticals har en bred egenutvecklad produktportfölj inom ett flertal terapiområden för hundar och katter. Försäljningen sker genom en flerkanalsstrategi till 10 000 veterinärkliniker, stora inköpsorganisationer samt aktörer inom e-handel.

Lindahls team bestod av Johan Herrström, Carl-Johan Krusell, Pernilla Skoglösa och Axel Strandborg.

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är rankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Dessutom är vi den enda svenska medlemmen i TerraLex, ett internationellt nätverk som består av noga utvalda advokatbyråer som är ledande på sina lokala marknader. Mer information om Lindahl finns på lindahl.se, mynewsdesk.com/se/lindahl och facebook.com/AdvokatfirmanLindahl

Läs vidare »

Lindahl rådgivare vid Ge-Te Media AB:s förvärv av Lokaltidningen Mitt i Stockholm AB

Pressmeddelanden   •   Jun 25, 2020 13:36 CEST

Lindahl har varit rådgivare åt Ge-Te Media AB vid förvärvet av Lokaltidningen Mitt i Stockholm AB från Citypress Stockholm AB. Lokaltidningen Mitt i Stockholm AB ges ut i 31 kommuner och stadsdelar i Stockholmsområdet och har ca 1,3 miljoner läsare.

Advokatfirman Lindahls team bestod av Mikael Smedeby (ansvarig delägare), Michael Edquist, Disa Almqvist, Andreas Mellberg, Elsa Malmqvist och Joakim Gustafsson.

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är rankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Dessutom är vi den enda svenska medlemmen i TerraLex, ett internationellt nätverk som består av noga utvalda advokatbyråer som är ledande på sina lokala marknader. Mer information om Lindahl finns på lindahl.se, mynewsdesk.com/se/lindahl och facebook.com/AdvokatfirmanLindahl

Läs vidare »

​Lindahl rådgivare vid Dacke Industris förvärv av Dynalyse AB

Pressmeddelanden   •   Jun 16, 2020 16:43 CEST

Lindahl rådgivare när Klarabo gör nyemission och stort förvärv

Pressmeddelanden   •   Jun 16, 2020 10:24 CEST

KlaraBo har tecknat avtal med det kommunala bostadsbolaget AB TrelleborgsHem om förvärv av 27 fastigheter med 807 hyreslägenheter samt tillhörande lokaler. Förvärvet görs till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 1 miljard kronor. Beståndet uppfördes till stor del under 1940-60 talen och omfattar knappt 67 400 kvm uthyrbar area till ett hyresvärde om cirka 74,5 Mkr. Tillträde sker den 1 juli.

KlaraBo finansierar affären genom nyemission till främst befintliga aktieägare som tillför bolaget 328 Mkr. Därutöver finansieras förvärvet med banklån samt eget kapital.

Advokatfirman Lindahl är rådgivare till Klarabo i såväl emission och förvärv som finansiering. Lindahls team för Klarabo, under ledning av advokat Anders Adielsson, består av Carl-Johan Krusell och Johanna Svensson (aktiebolagsrätt), Andreas Lindh och Jesper Fredriksson (fastighetsrätt), Sten Gejrot och Ida Andersson (bank och finans) samt Therese Norenäs (skatt).

KlaraBo äger sedan tidigare ett knappt hundratal bostäder i Trelleborg och genom förvärvet blir KlaraBo den största privata hyresvärden i Trelleborg, som är en attraktiv tillväxtort med stora pågående stadsutvecklingsprojekt inom infrastruktur och näringsliv, inklusive flytt av färjeterminalen. Efter förvärvet hel- eller deläger samt förvaltar KlaraBo sammanlagt 2 680 hyreslägenheter samt tillhörande lokaler över hela landet, motsvarande cirka 208 000 kvm. Därtill har bolaget byggrätter motsvarande över 1 000 lägenheter i olika planskeden.

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är rankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Dessutom är vi den enda svenska medlemmen i TerraLex, ett internationellt nätverk som består av noga utvalda advokatbyråer som är ledande på sina lokala marknader. Mer information om Lindahl finns på lindahl.se, mynewsdesk.com/se/lindahl och facebook.com/AdvokatfirmanLindahl

Läs vidare »

Lindahl biträder vid Siemens förvärv av Vizendo AB

Pressmeddelanden   •   Jun 08, 2020 15:19 CEST

Lindahl har biträtt säljarna vid Siemens förvärv av Göteborgsbaserade mjukvaruföretaget Vizendo AB. Vizendo är en ledande leverantör av virtuella operatörsutbildningar till fordonsindustrin.

Lindahls team har bestått av Mikael Mellberg, Alexandra Niemelä Ingvarsson, Evelina Hemsedahl, Maximilian Hansson Wallenberg och Victor Carlsson.

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är rankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Dessutom är vi den enda svenska medlemmen i TerraLex, ett internationellt nätverk som består av noga utvalda advokatbyråer som är ledande på sina lokala marknader. Mer information om Lindahl finns på lindahl.se, mynewsdesk.com/se/lindahl och facebook.com/AdvokatfirmanLindahl

Läs vidare »

Lindahl rådgivare när Q-linea genomför riktad nyemission om 270 MSEK

Pressmeddelanden   •   Jun 04, 2020 10:02 CEST

Q-linea AB (publ), ett bolag noterat på Nasdaq Stockholm som utvecklar och levererar innovativa lösningar för diagnos av infektionssjukdomar, har genomfört en riktad nyemission av aktier som tillför bolaget 270 MSEK före emissionskostnader.

Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande till 67,50 kronor per aktie, vilket motsvarar en rabatt om cirka 2,5 procent i förhållande till stängningskursen på Nasdaq Stockholm den 2 juni 2020. Ett stort antal svenska och internationella institutionella investerare och branschspecialister deltog i nyemissionen.

Lindahls team bestod av Mattias Prage (ansvarig delägare), Emelie Carmhagen Wernoff, Helena Lindbäck och Amanda Sjöberg.

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är rankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Dessutom är vi den enda svenska medlemmen i TerraLex, ett internationellt nätverk som består av noga utvalda advokatbyråer som är ledande på sina lokala marknader. Mer information om Lindahl finns på lindahl.se, mynewsdesk.com/se/lindahl och facebook.com/AdvokatfirmanLindahl

Läs vidare »

Lindahl biträder vid försäljningen av fintechbolaget Algorithmica

Pressmeddelanden   •   Jun 04, 2020 09:13 CEST

Lindahl har företrätt aktieägarna vid försäljningen av fintechbolaget Algorithmica till specialistrådgivningsföretaget FCG.

FCG arbetar med rådgivning inom governance, risk & compliance (GRC) och har som ambition att bli Europas ledande GRC-företag. Förvärvet av Algorithmica är en del av denna tillväxtstrategi. Det internationella riskkapitalbolaget Bridgepoint Capital är både partner och delägare i FCG.

Algorithmica har sedan 26 år tillbaka arbetat med teknik och analysverktyg för finansbranschen och inom finansmatematik, med särskild inriktning mot mjukvarulösningar för kvantitativ finansiell analys. Bolaget har ett antal stora kunder, där storbankerna och stora fondbolag är typexempel. Nu vill FCG paketera tekniklösningarna i sina mer avskalade tjänstemodeller så att det passar även för medelstora banker och fondbolag.

Lindahls team leddes av ansvarig delägare Henrik Nobel (privat M&A) med biträde från Nicklas Bexelius (privat M&A), Gustav Ahlgren (privat M&A), Lisa Liljeqvist (IP/Commercial), Anna Romell Stenmark (Tax) och Therese Norenäs (Tax).

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är rankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Dessutom är vi den enda svenska medlemmen i TerraLex, ett internationellt nätverk som består av noga utvalda advokatbyråer som är ledande på sina lokala marknader. Mer information om Lindahl finns på lindahl.se, mynewsdesk.com/se/lindahl och facebook.com/AdvokatfirmanLindahl

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Marketing Coordinator
  • massdeznleyainbke.ccjofxhabznsdpsoaan@cblixqndkhahrll.kqseod
  • +46 766 170 820

Om Advokatfirman Lindahl KB

Affärsjuridik som ger resultat

Lindahl är en av Sveriges största advokatbyråer. Våra klienter återfinns ofta i kunskapsbaserade, innovativa och teknikintensiva branscher. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och den så kallade ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter.