Media no image

Lindahl rådgivare när ICA tecknar avtal om ny e-handelslösning

Pressmeddelanden   •   Maj 03, 2018 19:00 CEST

Lindahl har biträtt när ICA, genom ICA Sverige, ingår avtal med brittiska Ocado Group om att Ocado ska tillhandahålla en ny och högteknologisk e-handelslösning till ICA. E-handelslösningen omfattar både en skräddarsydd e-handelsplattform och en automatisering av ICA:s planerade lager för e-handel i Stockholmsregionen. ICA:s investering är sammanlagt ca 1,1 miljarder kronor under de närmaste fem åren.

”Lindahl är stolta över att ha fått biträda ICA med ett så strategiskt viktigt projekt, som ICA identifierat som centralt för ICA:s framtid”, säger Johan Hessius.

”Uppdraget har inneburit en fantastisk utmaning på grund av sin juridiska komplexitet, men har lösts tack vare ett utmärkt samarbete med ICA:s interna juristteam, bestående av främst Anna-Stina Arvidsson (huvudansvarig, fastighet/logistik) och Andreas Mellberg (fastighet/logistik), samt med stöd av ICA:s engagerade och kunniga medarbetare inom e-handel/IT, fastighet och logistik”, säger Erik Bergenstråhle.

Lindahls team bestod av delägarna Johan Hessius (ärendeansvarig, M&A), Erik Bergenstråhle (strategiska kontrakt, IT/tech) och advokaten Maria Hanbo (strategiska kontrakt, fastighet/logistik), samt delägaren Caroline Olstedt Carlström (dataskydd), och biträdande juristerna Sara Hovstadius (dataskydd, IT/tech) och Robin E. Göbel (strategiska kontrakt, M&A).

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och TMT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är topprankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Lindahl har omkring 400 medarbetare, varav drygt två tredjedelar är jurister, som arbetar från våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Mer information om Lindahl finns på www.lindahl.sewww.mynewsdesk.com/se/pressroom/lindahl och www.facebook.com/AdvokatfirmanLindahl/

Läs vidare »
Media no image

Lindahl rådgivare till Sagax vid dess företrädesemission om 656 MSEK

Pressmeddelanden   •   Apr 09, 2018 15:14 CEST

Advokatfirman Lindahl är rådgivare till AB Sagax (publ), noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap, i samband med dess företrädesemission av stamaktier av serie D riktad till befintliga aktieägare om högst 656 MSEK.

Styrelsen för Sagax har den 5 april 2018 beslutat om en nyemission av stamaktier av serie D med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid årsstämman som kommer att hållas den 7 maj 2018. Aktieägare representerande 38 % av rösterna i bolaget har åtagit sig att rösta för styrelsens beslut. Vid full teckning i företrädesemissionen tillförs bolaget cirka 656 MSEK. Bolagets styrelseledamöter och ledande befattningshavare kommer att teckna sina pro rata andelar av emissionen och har förbundit sig att teckna 31 % av företrädesemissionen motsvarande 205 MSEK.

Prospekt med anledning av företrädesemissionen beräknas offentliggöras den 14 maj 2018.

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri.

AB Sagax rådgivare är Lindahl, under ledning av Annika Andersson och Johan Hessius (ansvariga delägare), Maria Arnoldsson, Pekka Frölander, Oscar Lunde och Johanna Permatz (Kapitalmarknad och publik M&A), samt Joel Sandin Persson och Fredrik Morfeldt (Fastigheter/M&A).

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och TMT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är topprankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Lindahl har omkring 400 medarbetare, varav drygt två tredjedelar är jurister, som arbetar från våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Mer information om Lindahl finns på www.lindahl.sewww.mynewsdesk.com/se/pressroom/lindahl och www.facebook.com/AdvokatfirmanLindahl/

Läs vidare »
Media no image

Lindahl rådgivare till Sprint Bioscience vid företrädesemission av units

Pressmeddelanden   •   Mar 16, 2018 16:11 CET

Advokatfirman Lindahl har varit juridisk rådgivare till Sprint Bioscience AB (publ) i samband med dess nyemission av aktier och teckningsoptioner (units) med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionslikviden från företrädesemissionen kommer i huvudsak att användas för att utöka säljinsatser samt utöka det antal projekt bolaget bedömer att det kan föra genom preklinisk fas så långt som krävs för vidare licensiering.

Sprint Bioscience AB (publ) är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom cancer- och diabetesområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Sprint Bioscience har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier-listan och handlas under kortnamnet SPRINT.

Lindahl har varit juridisk rådgivare åt Sprint Bioscience i samband med emissionen, under ledning av Maria Arnoldsson (Kapitalmarknad och publik M&A), Anders Burén (Life Science) och Per Hedman (Life Science), tillsammans med Anton Knifström och Oscar Lunde (Kapitalmarknad och publik M&A) samt Anna Romell Stenmark och Isabella Rosman (Skatt).

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och TMT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är topprankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Lindahl har omkring 400 medarbetare, varav drygt två tredjedelar är jurister, som arbetar från våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Mer information om Lindahl finns på www.lindahl.sewww.mynewsdesk.com/se/pressroom/lindahl och www.facebook.com/AdvokatfirmanLindahl/

​Advokatfirman Lindahl har varit juridisk rådgivare till Sprint Bioscience AB (publ) i samband med dess nyemission av aktier och teckningsoptioner (units) med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Läs vidare »
Media no image

Lindahl biträder WeSC vid företrädesemission

Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2018 16:04 CET

Advokatfirman Lindahl biträder WeSC AB, listat på Nasdaq First North, i samband med dess företrädesemission.

Styrelsen för WeSC har föreslagit att en extra bolagsstämma beslutar om en nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare. Den extra bolagsstämman kommer att hållas den 12 april 2018. Företrädesemissionen genomförs i samband med slutfasen av omstruktureringen och rekonstruktionen av dotterbolaget We International AB.

Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 60 procent genom teckningsåtaganden från befintliga aktieägare.

WeSC designar, marknadsför och säljer kläder och accessoarer inom segmentet premium streetwear på den internationella marknaden under varumärket WeSC.

Advokatfirman Lindahl biträder WeSC med ett team bestående av bland annat Maria Arnoldsson (ansvarig delägare) tillsammans med Anton Knifström, Oliver Kronberg och Mimi Hörnmo (Kapitalmarknad och publik M&A) samt Lars-Henrik Andersson, Johan Hörnberg och Ida Jonasson (Bank och finans).

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och TMT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är topprankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Lindahl har omkring 400 medarbetare, varav drygt två tredjedelar är jurister, som arbetar från våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Mer information om Lindahl finns på www.lindahl.sewww.mynewsdesk.com/se/pressroom/lindahl och www.facebook.com/AdvokatfirmanLindahl/

​Advokatfirman Lindahl biträder WeSC AB, listat på Nasdaq First North, i samband med dess företrädesemission.

Läs vidare »
Media no image

Lindahl slår rekord och når milstolpe

Pressmeddelanden   •   Feb 22, 2018 14:41 CET

Advokatfirman Lindahl fortsätter att visa en stark tillväxt. Omsättningen för 2017 var 758 miljoner kronor, vilket innebär att Lindahl återigen sätter nytt omsättningsrekord och ökar med tretton procent från 2016.

– En omsättning på trekvarts miljard kronor innebär att vi passerar en milstolpe i vår utveckling. Det är ett tydligt tecken på att vi fortsätter erbjuda värdefull rådgivning som skapar riktig nytta för våra klienter och deras affärer. Vi kommer använda kraften i vår utveckling för att fortsätta framtidssäkra vår rådgivning så att vi blir en ännu bättre affärsjuridisk partner framöver, säger Christoffer Gramming, styrelseordförande för Advokatfirman Lindahl.

Lindahls uppdrag är att utveckla människor för framgångsrika affärer. Det gäller både utvecklingen av klienternas affärer för att skapa värden och konkurrenskraft, och medarbetarnas utveckling att bli ännu skickligare rådgivare. I slutet av året vann Lindahl pris som den advokatbyrå som haft nöjdast klienter under de senaste tio åren. Priset delades ut av undersökningsföretaget Regi som årligen genomför den största undersökningen i branschen.

– Allt vårt arbete börjar hos våra kunniga och engagerade medarbetare. Tillsammans bygger vi en lösning med kapacitet att leverera den bästa rådgivningen till våra klienter på innovativa kunskapsföretag. Våra framgångar visar att klienterna uppskattar detta, vilket förstås är glädjande, säger Christoffer Gramming.

Omsättningen för 2017 innebar en ökning med omkring tretton procent jämfört med föregående år, som även det var ett rekordår för Lindahl. Med närmare 400 medarbetare, vara två tredjedelar är jurister, på sex kontor i landet är Lindahl en av landets största och ledande affärsjuridiska advokatbyråer. Lindahl kommer fortsätta att stå för hög kompetens som levereras på ett rakt och tydligt sätt, fritt från nonsens. Sedan årsskiftet har redan fler än 25 nya medarbetare rekryterats varav flertalet är kvinnor.

Kompetensen inom Lindahl är bred, och alla områden bidrar starkt till lönsamheten, vilket skapar en stabil och uthållig bas för verksamheten. Lindahl har ett heltäckande erbjudande inom affärsjuridikens alla stora områden, samt spetskompetens inom bland annat life science, immaterialrätt samt informations- och kommunikationsteknologi (ICT) och fastighetsrätt. Lindahl har en omfattande internationell erfarenhet och ett väl utvecklat nätverk av ledande affärsjuridiska advokatbyråer runt om i världen, inte minst som svensk medlemsbyrå i TerraLex, världens största nätverk för oberoende advokatbyråer.

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och TMT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är topprankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Lindahl har omkring 400 medarbetare, varav drygt två tredjedelar är jurister, som arbetar från våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Mer information om Lindahl finns på www.lindahl.sewww.mynewsdesk.com/se/pressroom/lindahl och www.facebook.com/AdvokatfirmanLindahl/

Advokatfirman Lindahl fortsätter att visa en stark tillväxt. Omsättningen för 2017 var 758 miljoner kronor, vilket innebär att Lindahl återigen sätter nytt omsättningsrekord och ökar med tretton procent från 2016.

Läs vidare »
Media no image

Lindahl rådgivare till NeuroVive vid dess företrädesemission

Pressmeddelanden   •   Feb 15, 2018 15:11 CET

Advokatfirman Lindahl är rådgivare till NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap, i samband med dess företrädesemission riktad till befintliga aktieägare.

Styrelsen för NeuroVive har den 15 februari 2018 beslutat om en emission av aktier och teckningsoptioner (units) med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Företrädesemissionen förutsätter godkännande av en extra bolagsstämma som kommer att hållas den 22 mars 2018. Vid full teckning i företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 78,5 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna emitterade i emissionen tillförs Bolaget ytterligare cirka 37,3 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen är garanterad till 70 procent av emissionen genom garantiförbindelser. Emissionslikviden från Företrädesemissionen kommer i huvudsak att användas till att finansiera den fortsatta kliniska utvecklingen av KL1333, och förberedelser inför start av klinisk fas II-effektstudie med NeuroSTAT, samt till Bolagets övriga läkemedelsutvecklingsprojekt i preklinisk fas.

NeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell medicin, med ett projekt i klinisk fas II för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada (NeuroSTAT®) och ett projekt i klinisk fas I (KL1333) för genetisk mitokondriell sjukdom. NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: NVP). Aktien finns även tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best market (OTC: NEVPF).

NeuroVives rådgivare är Lindahl, under ledning av Annika Andersson (ansvarig delägare), Pekka Frölander och Oscar Lunde (Kapitalmarknad och publik M&A), Jonas Löfgren (Life Science), Siri Alvsing (Immaterialrätt), Johan Hörnberg och Natalie Tell (Arbetsrätt),

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och TMT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är topprankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Lindahl har omkring 400 medarbetare, varav drygt två tredjedelar är jurister, som arbetar från våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Mer information om Lindahl finns på www.lindahl.sewww.mynewsdesk.com/se/pressroom/lindahl och www.facebook.com/AdvokatfirmanLindahl/

Läs vidare »
Media no image

Lindahl rådgivare när GDL Transport förvärvar C-R Johansson Åkeri

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2017 09:58 CET

En av Sveriges större transport-, åkeri- och logistikkoncerner, GDL Transport, stärker sin närvaro i Västsverige genom att förvärva välkända C-R Johanssons Åkeri med huvudkontor i Varberg och avdelningskontor i Halmstad och Jönköping.

GDL:s marknadsstrategi är att vara starkt lokalt förankrat. GDL är etablerat på 19 orter i södra och östra Sverige. Genom förvärvet av C-R Johanssons Åkeri blir GDL även en stark representant i västra Sverige.

Lindahl har agerat juridisk rådgivare till GDL Transport genom Svante Liljedahl (ansvarig partner, M&A), Sabina Björklund, Hanna Möller och Viktor Wihlstrand.

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och TMT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är topprankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Lindahl har omkring 400 medarbetare, varav drygt två tredjedelar är jurister, som arbetar från våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Mer information om Lindahl finns på www.lindahl.sewww.mynewsdesk.com/se/pressroom/lindahl och www.facebook.com/AdvokatfirmanLindahl/

​En av Sveriges större transport-, åkeri- och logistikkoncerner, GDL Transport, stärker sin närvaro i Västsverige genom att förvärva välkända C-R Johanssons Åkeri med huvudkontor i Varberg och avdelningskontor i Halmstad och Jönköping. Lindahl har agerat juridisk rådgivare till GDL Transport genom Svante Liljedahl (ansvarig partner, M&A), Sabina Björklund, Hanna Möller och Viktor Wihlstrand.

Läs vidare »
Media no image

Lindahl rådgivare när Addnode Group förvärvar MCAD

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2017 09:55 CET

Addnode Group-bolaget Symetri, Nordens ledande leverantör av programvaror och tjänster för design, datahantering och arbetsflöden, har förvärvat MCAD Sverige AB (MCAD). MCAD har sedan de bildades 2003 grundat sitt erbjudande i en stor förståelse för tillverkande företags design- och tillverkningsprocesser. Erbjudandet omfattar både tjänster och produkter. MCAD kommer att vara en del av Symetri och affärsområdet Design Management. Förvärvet har inga villkor och affären förväntas slutföras den 1 januari 2018.

Lindahl har agerat juridiska rådgivare till säljarna genom Christer Hagberg (klientansvarig advokat) och Svante Liljedahl (partner M&A)

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och TMT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är topprankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Lindahl har omkring 400 medarbetare, varav drygt två tredjedelar är jurister, som arbetar från våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Mer information om Lindahl finns på www.lindahl.sewww.mynewsdesk.com/se/pressroom/lindahl och www.facebook.com/AdvokatfirmanLindahl/

​Addnode Group-bolaget Symetri, Nordens ledande leverantör av programvaror och tjänster för design, datahantering och arbetsflöden, har förvärvat MCAD Sverige AB (MCAD). Lindahl har agerat juridiska rådgivare till säljarna genom Christer Hagberg (klientansvarig advokat) och Svante Liljedahl (partner M&A).

Läs vidare »
Media no image

Lindahl rådgivare när LeoVegas investerar i det ledande streamingnätverket Casinogrounds

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2017 09:53 CET

LeoVegas-koncernen har, genom sitt helägda dotterbolag LeoVentures Ltd, tecknat avtal om förvärv av 51 procent av aktierna i GameGrounds United AB (Casinogrounds), som innehar streamingnätverket casinogrounds.com. Köpeskillingen uppgår till 30 miljoner SEK med en eventuell tilläggsköpeskilling om maximalt 15 miljoner SEK. LeoVegas bedömning är att full tilläggsköpeskilling utgår. Casinogrounds är ledande inom livestreaming av casinospel via YouTube och Twitch. Tillträde av förvärvet beräknas ske 1 januari 2018.

Bolaget driver sajten www.casinogrounds.com som på kort tid blivit en plattform för casinostreaming med ett aktivt och socialt casinoforum. De samarbetar med både operatörer och speltillverkare inom industrin. För det tredje kvartalet 2017 uppgick Casinogrounds intäkter till 4.1 miljoner SEK med en god lönsamhet.

Lindahl har agerat juridisk rådgivare åt säljarna genom Svante Liljedahl (ansvarig partner, M&A), Pekka Lähdekorpi (M&A), Viktor Wihlstrand (M&A) och Johan Myrén (skatt).

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och TMT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är topprankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Lindahl har omkring 400 medarbetare, varav drygt två tredjedelar är jurister, som arbetar från våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Mer information om Lindahl finns på www.lindahl.sewww.mynewsdesk.com/se/pressroom/lindahl och www.facebook.com/AdvokatfirmanLindahl/

​LeoVegas-koncernen har, genom sitt helägda dotterbolag LeoVentures Ltd, tecknat avtal om förvärv av 51 procent av aktierna i GameGrounds United AB (Casinogrounds), som innehar streamingnätverket casinogrounds.com. Lindahl har agerat juridisk rådgivare åt säljarna.

Läs vidare »
Uurkhfctmsb4efupnwly

Lindahl utsedd till decenniets bästa advokatbyrå

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2017 12:31 CET

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Marketing Manager
  • jenngvnbgbxfy.rbweomscogylkdjastlijtkbng.lrwinder@likxndahggwtfewaxtlcgul.mcse
  • +46 8 527 70 874

Om Advokatfirman Lindahl KB

Affärsjuridik som ger resultat

Lindahl är en av Sveriges största advokatbyråer. Våra klienter återfinns ofta i kunskapsbaserade, innovativa och teknikintensiva branscher. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och den så kallade TMT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter.

Adress

  • Advokatfirman Lindahl KB
  • Mäster Samuelsgatan 20
  • 101 39 Stockholm