Nya delägare på flera Lindahl-kontor

Pressmeddelanden   •   Jan 11, 2019 08:10 CET

Vid årsskiftet förstärktes Lindahls delägarkrets med tre nya experter inom olika specialistområden: Sten Gejrot (Malmö), Helena Lindbäck (Uppsala) och Magnus Myrbäck (Helsingborg). Under hösten har också Jane Hartwig anslutit som delägare på Lindahls kontor i Uppsala. 

Den stora bredden hos de nya delägarna, både vad gäller kompetens och geografi, gör att byrån kan fortsätta leverera juridik anpassad för varje klients specifika behov.

Sten Gejrot har en lång och gedigen erfarenhet, framförallt inom finansiering och kapitalmarknadsfrågor, men också inom sjörätt, bolagsrätt och företagsöverlåtelser. Han kommer närmast från MAQS Advokatbyrå och började på Lindahl 2019.

Helena Lindbäck arbetar med bolagsrätt, aktiemarknadsrätt, företagsöverlåtelser och kommersiella avtal inom ett flertal olika branscher – främst med forsknings- och teknikintensiva bolag. Helena har arbetat på Lindahl sedan 2012.

Magnus Myrbäck är ansvarig för Helsingborgskontorets verksamhet inom offentlig sektor och upphandling. Han är även specialiserad på tvistlösning och har särskild erfarenhet av kontraktsbaserade domstolsprocesser och skiljeförfaranden. Magnus har arbetat på Lindahl sedan 2017.

Jane Hartwig är specialiserad inom fastighetsrätt, med särskild erfarenhet av fastighetstransaktioner, kommersiella avtal och fastighetsprojekt. Jane kommer närmast från Ahlford Advokatbyrå och började på Lindahl 2018.

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är topprankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Lindahls experter arbetar från våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Mer information om Lindahl finns på www.lindahl.sewww.mynewsdesk.com/se/pressroom/lindahl och www.facebook.com/AdvokatfirmanLindahl/

Läs vidare »

Stora klientpriset till Lindahl

Pressmeddelanden   •   Jan 10, 2019 15:45 CET

Vid en prisutdelning under torsdagen tilldelades Lindahl Stora klientpriset i analysföretaget Regis stora klient- och framtidsstudie Årets Advokatbyrå 2018. Utmärkelsen tilldelas den advokatbyrå som har Sveriges mest nöjda klienter bland stora juridikköpare, det vill säga klienter som under ett år köper juridiska tjänster för mer än en miljon kronor från sin byrå.

Lindahl rådgivare när NTM förvärvar Sörmlands Media

Pressmeddelanden   •   Jan 07, 2019 16:03 CET

Lindahl agerade legal rådgivare till Norrköpings Tidningars Media vid förvärv av Sörmlands Media från Eskilstuna-Kuriren. Sörmlands Media ger ut tidningarna Eskilstuna-Kuriren, Södermanlands Nyheter och Katrineholms-Kuriren. Därutöver ingår även tryckeribolaget Ektab och fastighetsbolaget Printfast som äger tryckerifastigheter i Eskilstuna och Nyköping.

NTM är en av Sveriges största mediekoncerner och äger bland andra Norrköpings Tidningar, Östgöta Correspondenten, Upsala Nya Tidning, Norrbottens-Kuriren, Norrländska Socialdemokraten, Gotlands-Tidningar, Gotlands Allehanda, Enköpings-Posten, Motala Vadstena Tidning och Västerviks-Tidningen.

Lindahls team bestod av Jörgen Sandström, Michael Edquist, Hugo Norlén, Erik Husdal och Gild Englund.

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är topprankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Lindahls experter arbetar från våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Mer information om Lindahl finns på www.lindahl.sewww.mynewsdesk.com/se/pressroom/lindahl och www.facebook.com/AdvokatfirmanLindahl/

Läs vidare »

Lindahl rådgivare när KlaraBo förvärvar av allmännyttan i Trelleborg

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2018 13:52 CET

Lindahl agerade legal rådgivare när KlaraBo förvärvade hyresfastigheter av Trelleborgshem, Trelleborgs kommunala bostadsbolag. Totalt handlar det om 96 lägenheter byggda i slutet av 1960-talet. Lägenheterna har en total BOA om cirka 6.600 kvm och en snitthyra på 900 kronor/kvm.

Detta var den första transaktionen efter att KlaraBo genomfört en nyemission om 287 Mkr för att bredda sin verksamhet som nu vilar på två ben: nyproduktion och förvärv av hyresrätter.

KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, förädlar, uppför och förvaltar bostäder på tillväxtorter i Sverige. De startade sin verksamhet 2016, har huvudkontor i Malmö och agerar över hela landet.

Lindahls team bestod av Anders Adielsson (ansvarig delägare), Andreas Lindh och Sanna Hanspers.

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och TMT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är topprankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Lindahl har omkring 400 medarbetare, varav drygt två tredjedelar är jurister, som arbetar från våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Mer information om Lindahl finns på www.lindahl.sewww.mynewsdesk.com/se/pressroom/lindahl och www.facebook.com/AdvokatfirmanLindahl/

Läs vidare »

Lindahl bistod KlaraBo vid nyemission om 287 Mkr

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2018 13:49 CET

Lindahl agerade rådgivare åt KlaraBo i samband med en nyemissionen som tog in 287 Mkr. Syftet med nyemissionen var att bredda verksamheten från fokus på nyproduktion till att även förvärva befintliga hyresbostäder med utvecklingspotential. Verksamheten vilar nu på två ben: nyproduktion och förvärv av hyresrätter.

KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, förädlar, uppför och förvaltar bostäder på tillväxtorter i Sverige. De startade sin verksamhet 2016, har huvudkontor i Malmö och agerar över hela landet.

Lindahls team bestod av Anders Adielsson (ansvarig delägare), Carl-Johan Krusell och Simon Petersson.

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och TMT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är topprankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Lindahl har omkring 400 medarbetare, varav drygt två tredjedelar är jurister, som arbetar från våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Mer information om Lindahl finns på www.lindahl.sewww.mynewsdesk.com/se/pressroom/lindahl och www.facebook.com/AdvokatfirmanLindahl/

Läs vidare »

Lindahl rådgivare när Q-linea noteras på Nasdaq Stockholm

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2018 17:59 CET

Lindahl var legal rådgivare till Q-linea AB (publ) i samband med bolagets notering på Nasdaq Stockholm. Handeln i Q-lineas aktier inleddes idag, den 7 december 2018.

Q-linea är ett forsknings-, utvecklings- och tillverkningsbolag med fokus på utveckling av instrument och förbrukningsartiklar för snabb och pålitlig infektionsdiagnostik. Q-lineas huvudprodukt ASTar™ är ett system för att snabbt och automatiskt bestämma vilket antibiotikum som är verksamt för behandling av infektionssjukdomar.

I samband med noteringen genomfördes en nyemission, varvid institutionella investerare och allmänheten fick möjlighet att teckna aktier. Intresset för erbjudandet var stort och erbjudandet blev kraftigt övertecknat. Det totala värdet av erbjudandet uppgår till 632 miljoner kronor (före emissionskostnader), under förutsättning att den s.k. övertilldelningsoption som lämnats utnyttjas till fullo.

Lindahls team bestod främst av Mattias Prage (ansvarig partner), Mikael Smedeby, Helena Lindbäck, Emelie Carmhagen Wernoff, Disa Almqvist och Erika Svensson. Därutöver har ett flertal andra medarbetare bidragit i olika delar av projektet.

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och TMT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är topprankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Lindahl har omkring 400 medarbetare, varav drygt två tredjedelar är jurister, som arbetar från våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Mer information om Lindahl finns på www.lindahl.sewww.mynewsdesk.com/se/pressroom/lindahl och www.facebook.com/AdvokatfirmanLindahl/

Läs vidare »

Lindahl hjälper Bankgirot att fördjupa samarbetet med CGI

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2018 10:31 CET

Advokatfirman Lindahl har biträtt Bankgirot när Bankgirot fördjupar sitt samarbete med CGI. Lindahl har bl.a. bistått genom att leda processen för och författa ett s.k. relationsbaserat kontrakt, vilket syftar till att bygga långsiktigt framgångsrika partnerskap mellan kunder och leverantörer.

Bankgirot är Sveriges mest erfarna fintech-bolag som dagligen förmedlar omkring sex miljoner transaktioner i Sverige värda 68 miljarder kronor och vars system möjliggör bland annat Swish, Autogiro och elektronisk identifiering.

Det nya avtalet, som sträcker sig över fem år med möjlighet till förlängning i upp till två år, omfattar både applikationsförvaltning och systemutveckling och innebär även att ett antal medarbetare från Bankgirots IT-avdelning går över till CGI. Avtalet är värt cirka 300 miljoner kronor över fem år.

Lindahls team bestod av delägaren David Frydlinger (strategiska kontrakt, ICT) och biträdande juristen Erik Engström (strategiska kontrakt, ICT).

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och TMT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är topprankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Lindahl har omkring 400 medarbetare, varav drygt två tredjedelar är jurister, som arbetar från våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Mer information om Lindahl finns på www.lindahl.sewww.mynewsdesk.com/se/pressroom/lindahl och www.facebook.com/AdvokatfirmanLindahl/

Läs vidare »

​Lindahl hjälper Bankgirot att outsourca IT-drift

Pressmeddelanden   •   Nov 26, 2018 10:11 CET

Advokatfirman Lindahl har biträtt Bankgirot när Bankgirot inleder ett nytt partnerskap med och outsourcar IT-driften till EVRY. Bankgirot är Sveriges mest erfarna fintech-bolag som dagligen förmedlar omkring sex miljoner transaktioner i Sverige värda 68 miljarder kronor och vars system möjliggör bland annat Swish, Autogiro och elektronisk identifiering. Outsourcingen omfattar både drift och förvaltning av Bankgirots betalplattformar samt ett 30-tal medarbetare. Avtalet har ett totalt värde om cirka 700 miljoner kronor och gäller för en period om sju år.

Lindahls team bestod av delägaren Erik Bergenstråhle (strategiska kontrakt, IT/tech) och advokaten Sara Hovstadius (strategiska kontrakt, IT/tech, dataskydd).

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och TMT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är topprankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Lindahl har omkring 400 medarbetare, varav drygt två tredjedelar är jurister, som arbetar från våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Mer information om Lindahl finns på www.lindahl.sewww.mynewsdesk.com/se/pressroom/lindahl och www.facebook.com/AdvokatfirmanLindahl/

Läs vidare »

​Lindahl legal rådgivare vid HNA:s försäljning av Radisson Hotel Group

Pressmeddelanden   •   Nov 19, 2018 08:27 CET

Advokatfirman Lindahl har biträtt HNA Tourism Group vid försäljningen av dess innehav i Radisson Hospitality AB och Radisson Holdings, Inc. till ett konsortium lett av Jin Jiang International Holdings Co., Ltd.

Radisson Hospitality AB (noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap) är en del av Radisson Hotel Group, som är en av de största hotellkoncernerna i världen bestående av åtta hotellvarumärken med över 1 400 hotell i drift eller under utveckling.

Affärerna var villkorade av myndighetsgodkännanden och andra sedvanliga fullföljandevillkor. Försäljningen av Radisson Hospitality AB inkluderade 87 552 187 aktier, motsvarande omkring 50,21 procent av det totala antalet aktier och röster i Radisson Hospitality AB.

HNA Tourism Group är ett helägt dotterbolag till HNA Group Co., Ltd., ett Fortune Global 500-företag med verksamhet inom bland annat luftfart, turism, hotellverksamhet, finansiella tjänster och online-tjänster.

HNA biträddes av Lindahl under ledning av Annika Andersson (Kapitalmarknad och publik M&A) med biträde av Maria Arnoldsson och Oliver Kronberg (Kapitalmarknad och publik M&A), Peter Lilja och Richard Perez (M&A) samt Jesper Johansson och Fredrik Högstedt (Bank och finans).

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och TMT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är topprankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Lindahl har omkring 400 medarbetare, varav drygt två tredjedelar är jurister, som arbetar från våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Mer information om Lindahl finns på www.lindahl.sewww.mynewsdesk.com/se/pressroom/lindahl och www.facebook.com/AdvokatfirmanLindahl/

Läs vidare »

Josefine Jonsson Tepavac vinner Business Law Challenge 2018 – utsedd till Sveriges bästa student i affärsjuridik

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2018 11:01 CET

​Josefine Jonsson Tepavac, 23, från Stockholms universitet tog hem segern när Sveriges största casetävling i affärsjuridik avgjordes i Malmö på torsdagkvällen. Hon vinner Business Law Challenge, som för åttonde året i rad arrangeras av Advokatfirman Lindahl, för sin förhandlingstalang, kommersiella förståelse och integritet.

Bilder & Videor 7 bilder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Acting Head of Marketing and Communications
  • jebvnnvsy.gdwegzsteelilnnges.lprinmidedgr@oalioqndfoahfnl.bcsexf
  • +46 8 527 70 874

Om Advokatfirman Lindahl KB

Affärsjuridik som ger resultat

Lindahl är en av Sveriges största advokatbyråer. Våra klienter återfinns ofta i kunskapsbaserade, innovativa och teknikintensiva branscher. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och den så kallade ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter.