​Lindahl bistår när ICA Gruppen investerar i Min Doktor

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2018 14:26 CEST

Lindahl har bistått ICA Gruppen som genom Apotek Hjärtat investerat i Min Doktor, en av Sveriges största aktörer inom digitala primärvårdstjänster. Investeringen innebär att Min Doktors svenska verksamhet slås samman med Minutkliniken som idag är en del av Apotek Hjärtat. Minutkliniken erbjuder kunder hjälp med enklare vårdärenden och vaccinationer i anslutning till ett antal apotek och ICA-butiker. Genom sammanslagningen kan patienter få hjälp både via nätet och i mindre kliniker som bemannas av sjuksköterskor.

Affären innebär att Min Doktor kommer att ägas till 42 procent av Apotek Hjärtat och 58 procent av övriga ägare, däribland EQT Ventures. ICA Gruppens investering i Min Doktor består av ett kontant kapitaltillskott på 335 MSEK samt ICA Gruppens bidrag, inklusive Minutklinikens verksamhet, som värderas till 225 MSEK. Slutförande av affären kan genomföras först efter Konkurrensverkets godkännande vilket förväntas ske under oktober 2018.

Lindahls team bestod av Johan Hessius (projektledare), Anders Moberg, Fredrik Morfeldt (alla M&A), Erik Bergenstråhle, David Frydlinger, Yousef Chakir (alla Strategiska kontrakt, IT/tech), Jonas Löfgren (IP), Ulrica Salomon och Hanna Lekås (både Konkurrensrätt) med flera medarbetare.

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och TMT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är topprankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Lindahl har omkring 400 medarbetare, varav drygt två tredjedelar är jurister, som arbetar från våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Mer information om Lindahl finns på www.lindahl.sewww.mynewsdesk.com/se/pressroom/lindahl och www.facebook.com/AdvokatfirmanLindahl/

Läs vidare »

​Lindahl förstärker inom fastigheter – rekryterar Jane Hartwig och Caroline Björlingson till Uppsalakontoret

Pressmeddelanden   •   Sep 11, 2018 10:59 CEST

Jane Hartwig, ny partner, har mångårig erfarenhet från fastighetstransaktioner och fastighetsprojekt i tidiga skeden. Jane har tidigare varit verksam som partner på Ahlford Advokatbyrå. Caroline Björlingson, senior associate, är specialiserad inom kommersiell fastighetsrätt och har stor erfarenhet från fastighetstransaktioner, kommersiell hyresrätt och fastighetsbildningar. Caroline kommer närmast från rollen som bolagsjurist på Oscar Properties och var dessförinnan under flera år verksam vid Hannes Snellman i Stockholm

”Vi är mycket glada över att Jane och Caroline har valt att ansluta sig till oss. Med deras expertis och stora erfarenhet flyttar vi fram positionerna ytterligare och vi är glada över att kunna erbjuda våra nuvarande och framtida klienter full service inom fastighetssegmentet” säger Mikael Smedeby, managing partner för Lindahl i Uppsala.

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och TMT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är topprankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Lindahl har omkring 400 medarbetare, varav drygt två tredjedelar är jurister, som arbetar från våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Mer information om Lindahl finns på www.lindahl.sewww.mynewsdesk.com/se/pressroom/lindahl och www.facebook.com/AdvokatfirmanLindahl/

Läs vidare »

Jyma köper anrika fastigheter i centrala Malmö

Pressmeddelanden   •   Sep 03, 2018 12:13 CEST

En privatperson har efter en längre tids ägande valt att sälja fastigheterna Kungen 1 och 5 via överlåtelse av aktierna i Fastighetsaktiebolaget Kungen, grundat år 1917. Köpare är Jyma Fastigheter AB. Fastigheterna är belägna i centrala Malmö. Total uthyrbar area uppgår till cirka 8 300 kvm varav cirka 6300 kvm är bostäder och resterande är kontorsytor.

Kungen 1 byggdes inför Baltiska Utställningen år 1914 och invigdes som Grand Hotel Fersen. Fastigheten har de senaste åren omsorgsfullt renoverats och är i dagsläget i mycket gott skick. Tillträdet skedde den 31 augusti.

Advokatfirman Lindahl och Svefa har varit säljarens rådgivare i transaktionen. Från Lindahl deltog huvudsakligen Anders Adielsson (ansvarig delägare) och Fredrik Heldqvist.

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och TMT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är topprankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Lindahl har omkring 400 medarbetare, varav drygt två tredjedelar är jurister, som arbetar från våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Mer information om Lindahl finns på www.lindahl.sewww.mynewsdesk.com/se/pressroom/lindahl och www.facebook.com/AdvokatfirmanLindahl/

Läs vidare »

​Lindahl biträder säljande aktieägare i Sustainable Energy Solutions Sweden AB i samband med ett omvänt förvärv av IQS Energi Komfort AB (publ), noterat på NGM Nordic MTF.

Pressmeddelanden   •   Aug 08, 2018 11:43 CEST

IQS Energi Komfort AB (publ) (”IQS”) har ingått ett avtal om att förvärva samtliga stamaktier i Sustainable Energy Solutions Sweden AB (”SENS”) genom en apportemission i IQS till ett värde om cirka 102 miljoner kronor. Aktiemarknadsnämnden har beviljat huvudaktieägaren i SENS dispens från den budplikt som annars uppkommer för det kontrollägarskifte som sker i IQS vid ett fullföljande av förvärvet.

IQS och SENS är båda verksamma inom hållbara energilösningar, där IQS är inriktade mot installation, drift och underhåll, medan SENS är inriktade på innovativa systemlösningar med en betydande patentportfölj och utför entreprenader. Tillsammans kan bolagen skapa betydande synergier för att erbjuda ett komplett utbud av produkter och tjänster för förnyelsebar energi.

Den extra bolagsstämman i IQS som bland annat ska behandla frågan om apportemissionen hålls den 31 augusti 2018.

Huvudaktieägarna i SENS har biträtts av Lindahl under ledning av Annika Andersson (Kapitalmarknad och publik M&A) med biträde av Sebastian Iso-Kamula, Tim Johansson, Johanna Permatz och Mimi Hörnmo. 

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och TMT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är topprankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Lindahl har omkring 400 medarbetare, varav drygt två tredjedelar är jurister, som arbetar från våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Mer information om Lindahl finns på www.lindahl.sewww.mynewsdesk.com/se/pressroom/lindahl och www.facebook.com/AdvokatfirmanLindahl/

Läs vidare »

​Lindahl biträder vid försäljning av Infomaker till Newscycle Solutions, Inc.

Pressmeddelanden   •   Jul 09, 2018 13:04 CEST

Newscycle Solutions, Inc. har genom sitt svenska dotterbolag förvärvat Infomaker Scandinavia AB och dess helägda dotterbolag Infomaker Norge A/S och Infomaker Finland OY från den tidigare ägaren Infomaker Holding AB.

Infomaker är den dominerande leverantören av digitala verktyg för innehållsskapande, planering och produktion i Norden. Sju av de tio största mediehusen använder Infomakers lösningar och system och över 90 procent av Sveriges mediebolag använder Infomakers verktyg.

Newscycle Solutions, Inc., med huvudkontor i Minnesota, USA och med kontor över hela världen, är den ledande globala leverantören av mjukvara och tjänster till mediabranschen. Newscycle ägsav den amerikanska Private Equity-firman Vista Equity Partners.

Lindahl har varit juridisk rådgivare och PwC har varit finansiell rådgivare till säljaren. Lindahls team har huvudsakligen bestått av Johan Herrström (ansvarig delägare), Annika Brandt, Simon Petersson och Michelle Berglund.

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och TMT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är topprankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Lindahl har omkring 400 medarbetare, varav drygt två tredjedelar är jurister, som arbetar från våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Mer information om Lindahl finns på www.lindahl.sewww.mynewsdesk.com/se/pressroom/lindahl och www.facebook.com/AdvokatfirmanLindahl/

Läs vidare »

Lindahl biträder Preem vid överenskommelse om förnybara drivmedel

Pressmeddelanden   •   Jun 25, 2018 17:38 CEST

Preem och träindustriföretaget Setra har inlett ett samarbete för att skapa Europas första produktionsanläggning av sitt slag för tillverkning av pyrolysolja, en förnybar råvara till biodrivmedel. Anläggningen planeras vid Kastets sågverk i Gävle och beräknas vara färdigställd 2021.

Anläggningen beräknas ge cirka 25 000 ton pyrolysolja per år som via Preems raffinaderi i Lysekil raffineras till biodrivmedel. Samarbetet med Setra är en del i Preems ambition att år 2030 tillverka 3 000 000 kubikmeter förnybara drivmedel på raffinaderierna i Lysekil och Göteborg.

Lindahls team har bestått av Mikael Mellberg och Christoffer Gramming.

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och TMT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är topprankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Lindahl har omkring 400 medarbetare, varav drygt två tredjedelar är jurister, som arbetar från våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Mer information om Lindahl finns på www.lindahl.sewww.mynewsdesk.com/se/pressroom/lindahl och www.facebook.com/AdvokatfirmanLindahl/

Läs vidare »

SBB säljer fler byggrätter till KlaraBo

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2018 17:21 CEST

SBB säljer byggrätter om 50 000 kvadratmeter BTA till ett joint venture med KlaraBo. Fastigheterna, som kommer att bebyggas med hyresrätter, är belägna i Kävlinge (20 000 kvadratmeter BTA), Motala (5 000), Karlstad (10 000), Karlshamn (5 000), Sundsvall (5 000) och Borlänge (5 000).

Affären möjliggör uppförande av bostäder till lägre hyror i ett läge där det råder brist på denna typ av hyresrätter. Affären underlättas också av det statliga investeringsstödet som kommer att utnyttjas i projekten.

- Avtalet är ett mycket viktigt steg i KlaraBos fortsatta och offensiva utveckling och innebär att vi blir en större aktör i Sverige. Totalt bedömer vi att vi har möjlighet att uppföra cirka 650 hyreslägenheter på de sex orterna. säger KlaraBos vd Andreas Morfiadakis.

Detta är den andra affären mellan de två bolagen på kort tid och innebär att KlaraBo och SBB tillsammans nu utvecklar hyresrätter om totalt cirka 70 000 kvadratmeter BTA på nio orter.

- Vi är glada att vi nu utökar samarbetet med KlaraBo genom att sälja in egenutvecklade byggrätter i anslutning till befintliga kassaflödesfastigheter på sex orter för att utveckla hyresrätter med investeringsstöd, säger Ilija Batljan, vd och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget.

Lindahl har varit legal rådgivare till KlaraBo i transaktionen. Från Lindahl deltog huvudsakligen Anders Adielsson (ansvarig delägare), Andreas Lindh (projektansvarig) och Anna-Karin Kjellström.

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och TMT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är topprankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Lindahl har omkring 400 medarbetare, varav drygt två tredjedelar är jurister, som arbetar från våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Mer information om Lindahl finns på www.lindahl.sewww.mynewsdesk.com/se/pressroom/lindahl och www.facebook.com/AdvokatfirmanLindahl/

Läs vidare »

​Lindahl rådgivare till Sagax vid dess riktade nyemission om 302 MSEK

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2018 13:48 CEST

Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare till AB Sagax (publ), noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap, i samband med dess riktade nyemission av stamaktier av serie D genom en så kallad accelererad book building-process riktad till svenska och internationella institutionella investerare. Emissionen tillför bolaget 302 MSEK före emissionskostnader.

Styrelsen för Sagax har beslutat om en riktad nyemission av stamaktier av serie D. Emissionsvolymen och teckningskursen har fastställts genom en accelererad book building-process. Styrelsen i Sagax konstaterar en god efterfrågan i den riktade nyemissionen då det kommunicerade utrymmet om cirka 300 MSEK övertecknades av svenska och internationella institutionella investerare kort efter erbjudandets tillkännagivande.

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri.

AB Sagax legala rådgivare är Lindahl, under ledning av Annika Andersson (ansvarig delägare), Pekka Frölander, Oscar Lunde och Mimi Hörnmo (Kapitalmarknad och publik M&A), Jesper Johansson och Karl Björlin (Bank & Finans) samt Sandra Beyer (GDPR).

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och TMT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är topprankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Lindahl har omkring 400 medarbetare, varav drygt två tredjedelar är jurister, som arbetar från våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Mer information om Lindahl finns på www.lindahl.sewww.mynewsdesk.com/se/pressroom/lindahl och www.facebook.com/AdvokatfirmanLindahl/

Läs vidare »

​Förändringar vid Lindahls Stockholmskontor

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2018 13:38 CEST

Advokatfirman Lindahls Stockholmskontor kommer vid kommande årsskifte att genomgå en omfattande förändring, då delägarna vid kontoret i Stockholm valt att lämna Lindahl för att efter årsskiftet bilda två nya byråer. Förändringen sker efter en tids interna diskussioner mellan delägarna i Stockholm.

Lindahl, en av Sveriges ledande affärsjuridiska rådgivare, med sex kontor i Sverige och drygt 400 medarbetare, har för avsikt att även framåt ha en stark närvaro på Stockholmsmarknaden och inleder i och med dagens beslut ett arbete med att säkerställa den framtida Stockholmsverksamheten.

- Styrelsen för Lindahl beklagar beslutet som tagits i Stockholmsgruppen, och vidtar nu ett antal åtgärder för att arbetet för våra klienter ska fortgå utan störningar, säger Johan Herrström, styrelseordförande i Lindahl.

Stockholmskontoret utgör i nuläget drygt en tredjedel av byråns samlade verksamhet, sett till omsättning och anställda. Förändringen kommer på kort sikt att få påverkan på Lindahls ställning på Stockholmsmarknaden, men påverkar inte verksamheten vid kontoren i Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg.

- Lindahl är en byrå med starka, ledande kontor på sina respektive marknader och vår verksamhet står och faller inte med denna förändring. Vår ambition på Stockholmsmarknaden är oförändrad och verksamheten i Stockholm kommer att drivas med nya krafter efter årsskiftet, säger Johan Herrström.

Formerna för delägarnas utträde vid årsskiftet återstår att hantera.

- Fram till årsskiftet drivs verksamheten som vanligt med fokus att fortsatt förse våra klienter med värdeskapande juridisk rådgivning inom ramen för Advokatfirman Lindahl, säger Johan Herrström.


Kontakt

Johan Herrström, Styrelseordförande Lindahl
+46 730 39 92 46 | johan.herrstrom@lindahl.se

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och TMT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är topprankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Lindahl har omkring 400 medarbetare, varav drygt två tredjedelar är jurister, som arbetar från våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Mer information om Lindahl finns på www.lindahl.sewww.mynewsdesk.com/se/pressroom/lindahl och www.facebook.com/AdvokatfirmanLindahl 

Läs vidare »

Bengt Ågerup har mottagit negativ skattedom i första instans

Pressmeddelanden   •   Jun 11, 2018 19:12 CEST

Q-Medgrundaren Bengt Ågerup har idag mottagit domen från förvaltningsrätten i Uppsala avseende tvisten med Skatteverket, om var han ska anses ha varit bosatt under 2008-2013.

Förvaltningsrätten menar att Bengt Ågerup ska anses ha varit bosatt i Sverige under perioden och att det därför är korrekt att Skatteverket påför honom skatter och skattetillägg om totalt drygt en miljard kronor. Förvaltningsrätten har inte beaktat någon av de invändningar som framförts i målen. Framförallt är det anmärkningsvärt att domstolen inte bemött de slutsatser som redovisats i rättsutlåtandet av två av Sveriges främsta experter på området.

- Eftersom Bengt Ågerup tillsammans med sin familj varit bosatt i Frankrike och senare i Schweiz under de senaste 20 åren är domen förvånande, säger Anna Romell Stenmark på Advokatfirman Lindahl.

Domen kommer att överklagas. Bengt Ågerup, hans advokat Anna Romell Stenmark, samt hans övriga ombud i målen, Ulf Tivéus och Joakim Wittkull, bedömer att det föreligger övervägande sannolikhet att kammarrätten beslutar till hans fördel.

KONTAKT:

Anna Romell Stenmark, Advokat

Advokatfirman Lindahl

070 526 18 63 | anna.romell.stenmark@lindahl.se

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och TMT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är topprankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Lindahl har omkring 400 medarbetare, varav drygt två tredjedelar är jurister, som arbetar från våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Mer information om Lindahl finns på www.lindahl.sewww.mynewsdesk.com/se/pressroom/lindahl och www.facebook.com/AdvokatfirmanLindahl/

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Marketing Manager
  • jellnnczy.xzwehcstnaliaongwe.lrjinkddeejr@aolinyndchahckl.npsehp
  • +46 8 527 70 874

Om Advokatfirman Lindahl KB

Affärsjuridik som ger resultat

Lindahl är en av Sveriges största advokatbyråer. Våra klienter återfinns ofta i kunskapsbaserade, innovativa och teknikintensiva branscher. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och den så kallade TMT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter.

Adress

  • Advokatfirman Lindahl KB
  • Mäster Samuelsgatan 20
  • 101 39 Stockholm