Gå direkt till innehåll
I maj påbörjar kommunägda Linde energi återbetalningen av elpriskompensationen. Foto: Linde energi
I maj påbörjar kommunägda Linde energi återbetalningen av elpriskompensationen. Foto: Linde energi

Pressmeddelande -

Nu kommer elpriskompensationen till Linde energis kunder

Riksdagen har beslutat att ett ekonomiskt stödpaket ska kompensera de hushåll i Sverige som drabbats hårdast av vinterns höga elpriser. Kommunägda Linde energi har i egenskap av elnätsbolag fått i uppdrag att administrera stödet. Totalt rör det sig om cirka 5000 kunder som kommer att vara berättigade stöd. Elpriskompensationen börjar återbetalas i maj.

Elpriskompensationen sker för de tre månaderna december 2021 till och med februari 2022. Endast de kunder som är klassade som konsumenter, det vill säga hushållskunder, kommer att få ta del av kompensationen. Näringsidkare och enskilda firmor omfattas inte av stödet.

- Vi har jobbat febrilt med att få de tekniska förutsättningarna på plats för att kunna dra av kompensationen på fakturan vi skickar ut till våra kunder i maj, alltså den fakturan som avser elförbrukningen i april, hälsar Jessica Järlstam, chef Kundservice på Linde energi.

Kompensationen baseras på hur stor elförbrukningen varit under de tre vintermånaderna. Modellen är utformad som en trappa i tolv steg och börjar på en förbrukningsnivå om 700 kWh upp till 2000 kWh. Som mest kan du få totalt 2000 kr per månad för december, januari och februari.

- Elpriskompensationen betalas ut som ett avdrag på elnätsfakturan. Du behöver alltså inte ansöka om stödet. Om det stöd du är berättigad till överstiger beloppet på din faktura, dras det kvarvarande beloppet på nästkommande faktura, fortsätter Jessica Järlstam.

På vår hemsida, lindeenergi.se, finns en sammanställning med enkla frågor och svar om elpriskompensationen.

- Om du är osäker på om du har rätt till kompensation kan du logga in på Mina Sidor på vår hemsida, för att se hur mycket el du har förbrukat under de kompensationsgrundande månaderna, avslutar Jessica Järlstam.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Linde energi erbjuder energi för ljus, kraft och värme till Bergslagen. Med hållbara lösningar och personlig närvaro ger vi våra kunder den bästa servicen. Vi ägs av Lindesbergs kommun och är närmare 50 medarbetare. 

Som energiproducent har vi ett större ansvar än att enbart leverera el och värme till bostäder, företag och samhällsfunktioner. Det  handlar om hur vi hanterar vår produktion och vilka värderingar som styr oss framåt. Därför är vi stolta över att all vår el är 100 % förnybar.

Idag har vi fem egna vattenkraftverk och Örebro läns största markförlagda solpark. Vi satsar på ny teknik och smarta initiativ för att ständigt minska vår klimatpåverkan. På så vis skapar vi hållbara lösningar för att alla ska kunna leva, jobba och utvecklas i Bergslagen. Idag och imorgon.

Presskontakt

Fredrik Klingvall

Fredrik Klingvall

Presskontakt Kommunikationsanvarig Kommunikation 0790604744

Relaterat innehåll

Linde energi. Personlig värme. Kraft från Bergslagen.

Linde energi erbjuder energi för ljus, kraft och värme till Bergslagen. Med hållbara lösningar och personlig närvaro ger vi våra kunder den bästa servicen. Vi ägs av Lindesbergs kommun och är närmare 50 medarbetare.

Som energiproducent har vi ett större ansvar än att enbart leverera el och värme till bostäder, företag och samhällsfunktioner. Det handlar om hur vi hanterar vår produktion och vilka värderingar som styr oss framåt. Därför är vi stolta över att all vår el är 100 % förnybar.

Idag har vi fem egna vattenkraftverk och Örebro läns största markförlagda solpark. Vi satsar på ny teknik och smarta initiativ för att ständigt minska vår klimatpåverkan. På så vis skapar vi hållbara lösningar för att alla ska kunna leva, jobba och utvecklas i Bergslagen. Idag och imorgon.

Linde Energi AB
Skrinnargatan 6
71134 Lindesberg
Sverige