Pressmeddelande -

Unikt samarbete för bättre prehospital vård

In English »

Framtidens sjukvård står inför stora utmaningar. En åldrande befolkning och nya arbetssätt gör det viktigare än någonsin att tekniska lösningar kommer till nytta i vården. Ett unikt samarbete ska göra att IT och eHälsa utnyttjas på bästa sätt inom prehospital sjukvård som till exempel ambulanssjukvård. Tillsammans med vårdaktörer, näringsliv och akademi startar Lindholmen Science Park samarbetet Prehospital ICT Arena.

– Lindholmen Science Park har stor erfarenhet av att bygga upp denna typ av öppna arenor för att få till kraftfulla samarbeten. Det här är en kombination av IT och hälso- och sjukvård som ger unika möjligheter till innovation för både näringsliv och sjukvård. Det skapar förutsättningar för att möta sjukvårdens utmaningar och att ge ännu bättre vård, säger Marika Hellqvist Greberg, Regionutvecklingssekretariatet på Västra Götalandsregionen som finansierar satsningen.

Prehospital ICT Arena är en öppen, neutral arena för innovation och kunskapsspridning inom prehospital sjukvård. Syftet är att undanröja de hinder som gör att IT och eHälsa inte används och utvecklas till sin fulla potential inom exempelvis ambulanssjukvård. eHälsa innebär att använda modern informationsteknik inom vården för att öka vårdkvalitet, patientsäkerhet och tillgänglighet. Det kan handla om teknik som patienten använder eller som används av vårdgivaren för diagnos, val av behandling, dokumentation, planering eller uppföljning.

– Den här typen av gränsöverskridande samarbeten är värdefulla för oss som en nationell och internationell leverantör av mobila lösningar för prehospital sjukvård. Det gör att vi kan förstå sjukvårdens kort- och långsiktiga mål och bli ännu bättre på att ta fram innovativa produkter och lösningar som svarar mot våra kunders behov, säger Carl Ekvall, VD på Ortivus, ett av företagen som deltar i arenans arbete.

Prehospital ICT Arena drivs av Lindholmen Science Park i ett unikt samarbete med ett trettiotal organisationer från sjukvård, akademi och näringsliv. Arenan är ett resultat av olika projekt som inleddes 2012

– När vi startade de projekt som nu lett fram till Prehospital ICT Arena drevs vi av en vision att det krävdes en ny form av samarbete mellan vårdaktörer, näringsliv och akademi för att på bästa sätt utveckla området. Något som i sin tur byggde på en lång erfarenhet av utvecklingsarbete och innovation inom eHälsa och prehospitalsjukvård, säger Bengt Arne Sjöqvist, professor i Healthcare Informatics på Chalmers och programansvarig för Prehospital ICT Arena.

Arenan finansieras av Västra Götalandsregionen och insatser från arenans intressenter.

För mer information kontakta:
Bengt Arne Sjöqvist, programansvarig, Lindholmen Science Park, via epost bengt.arne.sjoqvist@lindholmen.se

Simon Ungman, pressansvarig, Lindholmen Science Park, på telefon 031-764 70 21 eller via epost simon.ungman@lindholmen.se

Relaterade länkar

Ämnen

  • Äldreomsorg

Taggar

  • it

Lindholmen Science Park är en internationell samverkansmiljö för forskning, innovation och utbildning inom Transport, ICT och Media. Vi erbjuder en neutral utvecklingsmiljö där aktörer från näringsliv, akademi och samhälle tillsammans kan driva stora forsknings- och utvecklingsprojekt. Under snart 15 år har vi varit med och skapat framgångsrika samarbeten och innovationer.

Presskontakt

Maria Hedlund

Presskontakt Marknad & Kommunikationschef PR och kommunikation 031-764 70 45

Relaterat material

Relaterade nyheter