Gå direkt till innehåll
LINK Arkitektur har valts ut för att arbeta med trygghetsrenoveringen av Kv. Bredfjäll i Göteborg (foto: Felix Gerlach)
LINK Arkitektur har valts ut för att arbeta med trygghetsrenoveringen av Kv. Bredfjäll i Göteborg (foto: Felix Gerlach)

Pressmeddelande -

Ett av Göteborgs mest utsatta områden trygghetsrenoveras – 830 bostäder först ut

Hammarkullen i Angered är ett av Göteborgs sex särskilt utsatta områden. Nu storsatsar staden på att lyfta bort alla dessa områden från polisens lista på bara fem år genom fysiska åtgärder och superförvaltning. LINK Arkitektur har tilldelats uppdraget att arbeta med upprustningen av Kv. Bredfjäll på Hammarkullen. Tio byggnader och intilliggande områden ska genomgå en omfattande upprustning.

Fysisk utformning en del av lösningen

LINK Arkitektur arbetar i enlighet med den senaste forskningen och bestpraxis inom situationell brottsprevention. En väl genomarbetad utformning kan arbeta bort många tillfällighetsbrott och skapa levande miljöer som känns trygga.

De fysiska åtgärderna kan öka områdets attraktivitet och därmed attrahera en bredare grupp av människor, vilket ökar den sociala integrationen. Arkitekturen är viktig för tryggheten och trivseln, men för att komma åt grov kriminalitet och människors socioekonomiska utsatthet behövs andra insatser. Kombinationen av fysisk utformning, sociala och polisiära åtgärder samt en aktiv förvaltning skapar trygga stadsdelar med goda livsmiljöer.

Mätbara resultat från tidigare projekt

LINK Arkitektur var det enda kontoret som tilldelades maxpoäng för kvalitetsparametrar i utvärderingen och har tidigare arbetat med att lyfta flera utsatta områden. I projektet Korskærparken och Sønderparken genomfördes en trygghetsrenovering, varpå kriminaliteten halverades i Sønderparken och båda områdena lyftes bort från Danmarks ghettolista. Ett annat exempel är projektet Bispehaven, där andelen boende som ansåg att de bodde tryggt ökade från 43 % till 65 %.

– Denna typ av projekt kräver god kunskap om hur vi utformar trygga och levande livsmiljöer, men också erfarenhet av hur vi samverkar med de boende för att skapa en känsla av ägandeskap för platsen. Det är också viktigt att komma ihåg att området ska vara bra att bo i även under byggtiden. Med stor respekt för de boende och med tidigare erfarenhet kommer vi att ta oss an uppdraget, berättar Johanna Eriksson, regionchef på LINK Arkitektur.

Hela stadsdelen får ett lyft

Projektet är en av flera delar i satsningen att lyfta Hammarkullen ur polisens lista över särskilt utsatta områden. Uppdraget som LINK Arkitektur har tilldelats omfattar tio byggnader och två underjordiska garage, en markparkering samt ett naturområde. Totalt rör det sig om ca. 60 000 kvadratmeter och 830 lägenheter. Med en gestaltning som fokuserar på helheten och sammanhanget inom området är målet ett tryggt och levande bostadsområde.

Utvecklingen i Hammarkullen är en gemensam satsning av Göteborgs Stad, genom stadsdelsförvaltningen Angered, Bostadsbolaget, GöteborgsLokaler, Stadsbyggnadskontoret och Park- och naturförvaltningen.

Läs mer om områdets utveckling här: https://stadsutveckling.goteborg.se/projekt/hammarkullen/

Relaterade länkar

Ämnen


LINK Arkitektur är ett av de fem största arkitektföretagen i Skandinavien. Våra 500 medarbetare är lokaliserade på 15 orter i Skandinavien och vi har en unik spetskompetens som spänner över arkitekturens alla områden – från omfattande stadsutvecklingsprojekt till produktdesign. Med hållbarhet väl förankrat i vårt DNA och med hög innovationstakt ska arkitekturen utgöra premisserna för vad en bra plats ska vara – idag och imorgon. Vi kallar det hållbar samhällsarkitektur.

Presskontakt

Johanna Eriksson

Johanna Eriksson

Regionchef Lidköping & Falköping +46 76 138 73 58

Relaterat material