Pressmeddelande -

Lions Sveriges miljöpris 2021 till svensk mat

Lions miljöpris 2021 till svensk mat

Årets två pristagare arbetar med svensk mat. Svensk mat har oftast låg miljöpåverkan jämfört med importerad mat, lägsta användningen av antibiotika, minsta importen av virtuellt vatten och bidrar till mer biologisk mångfald. Det behövs mer livsmedel från svenska bönder.

Pristagarna är gården Norrfrid Naturbruk utanför Sollefteå och nätverket KindaMat i Östergötland.

Motivering för Norrfrid Naturbruk https://www.norrbete.se/vara-gardar/klovsta/
Norrfrid Naturbruk är ett utmärkt exempel på hur ett jordbruk i praktiken utvecklar mer etisk och hållbar matproduktion och de finaste råvaror landskapet långt norrut i Sverige kan frambringa. Gården kombinerar växtodling och djurhållning med en strävan att djuren ska leva efter sina instinkter och jorden bli allt bördigare. Man arbetar med naturen och drar nytta av djurens naturliga beteenden. Detta minskar också matens klimatpåverkan. Gården vårdar relationer och har ett nära samarbete med konsumenter genom andelsjordbruk, köttlådor och med andra gårdar. Det ger flexibilitet, bättre service till kund och ökad matsuveränitet.

Motivering för KindaMat http://kindamat.se
KindaMat är ett ovanligt framgångsrikt initiativ för ett mer hållbart lokalt samhälle och en ökad lokal matproduktion och därmed ökad matsuveränitet i Sverige.
Producenter och invånare i Kindabygden har bildat den ekonomiska föreningen med övergripande syfte att få fler människor medvetna om vad de har på tallriken och hur stor påverkan det har på miljön. Information om den lokala matens värden sprids. Fler djur betar och stärker den biologiska mångfalden och bibehåller det vackra landskapet. I föreningen kan producenter och konsumenter utveckla idéer, som stärker den lokala matproduktionen. Man ordnar föreläsningar, seminarier och studieresor, håller kontakt med andra projekt, offentliga verksamheter och andra organisationer.

Anna Maria Bernstein, Sveriges Lions ordförande säger
- Lions är en miljömedveten hjälporganisation som använder miljöpriset för att uppmärksamma och uppmuntra personer och företag som utöver det vanliga bidrar till en mer hållbar värld.

Pristagarna erhåller 35 000 kr vardera. Den fysiska prisutdelningen sker så snart restriktionerna för att mötas gör det möjligt.

Lions är verksamt inom 11 av FNs 17 hållbarhetsmål med fokus på social hållbarhet och rent vatten till alla. Lions Sverige driver två projekt som borrar efter vatten i Somalia och Tanzania. Många av våra lokala Lions klubbar genomför aktiviteter som bidrar till en mer hållbar värld. Exempel är second hand-butiker, loppis, digitalt valborgsfirande, minskad nedskräpning.

Lions klubbar strävar efter att minska miljöpåverkan från resande, möten och aktiviteter.

Kontakt:
Anna Maria Bernstein Lions Sveriges ordförande, 070 786 6643
Eija Kortesaari, Norrfrid Naturbruk, 070 351 5777
Barbro Bragé, KindaMat, 070 860 5543
Jan Eksvärd, Lions Sveriges miljöjury, 070 662 7749

Ämnen

  • Vatten/havsmiljö

Om Lions:

Lions Sverige med ca 10 000 medlemmar är en del Lions Clubs International.
Lions är politiskt och religiöst neutralt, men fördömer våld och förtryck i alla dess former. Internationellt är Lions med i ESOC, FN´s ekonomiska och sociala råd. Lions Sverige är bland annat med i Svenska FN-förbundet.
Lions hjälper till efter katastrofer, akut och vid återuppbyggnad.
Lions arbetar mot våld, droger och mobbning genom värdegrundsprogrammet Lions Quest -Tillsammans
Lions ger människor med funktionshinder olika typer av stöd. Lions stöder också ungdomar på olika sätt genom ungdomsutbyte och stipendier.
Lions Sverige prioriterar hållbar utveckling bl a genom att stödja cirkulär ekonomi, vattenprojekt och dela ut Lions miljöpris.
Lions uppgift är att genom frivilliginsatser hjälpa andra människor, bygga broar mellan människor oavsett ras och religion och på andra sätt göra en samhällsinsats.
Lions organisation och administration betalas helt av medlemsavgifter.

Lions Sveriges motto är: För samhällsansvar och livskvalitet.

För mer information: www.lions.se

PG: 90 1948-0
Stiftelsen Sveriges Lions Hjälpfond

Kontakter

Lars Kuntze

Presskontakt Marknadsföringsansvarig Sverige +46 705694055