Preventiva insatser leder till bättre hälsa - nya resultat ger stöd!

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2020 10:06 CEST

Nya resultat ger för första gången stöd för att det går det att minska risken för hjärt och kärlsjukdomar hos äldre personer genom preventionsprogram.

Minst 4500 steg per dag är kopplat till lägre risk för diabetes hos 70-åringar

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2020 12:21 CET

En ny studie från Umeå universitet visar att det inte krävs 10000 steg per dag för att se samband med god hälsa. I studien har forskarna studerat sambandet mellan antalet steg per dag hos 70-åringar och risken att utveckla diabetes. De som tog minst 4500 steg per dag hade 40% lägre risk för diabetes jämfört med de som tog färre steg per dag.

Kan hälso- och wellnessturism bidra till Norrlands utveckling som en destination?

Blogginlägg   •   Sep 30, 2020 10:28 CEST

Livsmedicin, Region Västerbotten samt Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin avser att undersöka branschföretagens intresse av hälso- och wellnessegmentet inom turistbranschen samt behov av stöd i en utvecklingsprocess som kan ligga till underlag för intresse- och behovsanalys av att utveckla nya reseanledningar eller utveckla och förnya det som redan finns.

Ny studie med fokus på fysisk aktivitet!

Pressmeddelanden   •   Sep 16, 2020 10:43 CEST

Nu startar vi en ny forskningsstudie ”En mobil-app för att undersöka och öka fysisk aktivitet”. Studien är ett tillägg till hälsoprojektet Healthy Ageing Initiative (HAI) som inbjuder alla 70-åringar i Umeå kommun att delta i en hälsoundersökning, och som till dags dato har undersökt 5000 män och kvinnor.

Institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin, avdelningen för Hållbar Hälsa söker en entusiastisk, högkvalificerad och innovativ systemutvecklare

Nyheter   •   Jun 02, 2020 15:22 CEST

I rollen som systemutvecklare kommer du att arbeta i projekt och vara en del av avdelningen Livsmedicin, en innovations och forskningsavdelning vid Arbets- och Beteendemedicinskt Centrum med uppdrag att stödja och bedriva innovations- och utvecklingsarbete och forskning inom området hälsa i arbete, miljö och livsstil med fokus på digitala lösningar och e-hälsa.

Vill du jobba med oss?

Nyheter   •   Jun 02, 2020 15:11 CEST

Vi söker dig som vill arbeta del eller heltid som Projektmedarbetare i en forskargrupp som arbetar med e-hälsa. Vårt fokus ligger på att skapa ett friskare samhälle genom att inspirera och engagera till en bättre hälsa och ökat välmående

DIGITAL HOME-BASED EXERCISE FOR DECREASING FAT MASS AND PRESERVING MUSCLE MASS IN OLDER ADULTS - A LIGHT IN THE DARKNESS OF THE COVID-19 PANDEMIC

Pressmeddelanden   •   Maj 12, 2020 18:13 CEST

Physical inactivity is a global public health problem which increases the risk of multiple adverse outcomes and is the fourth leading risk factor for premature death. Now, researchers at Umeå University, Sweden have evaluated the use of a digital home-based exercise program for older adults.

DIGITAL HEMMATRÄNING FÖR ATT MINSKA FETTMASSA OCH BEVARA MUSKELMASSA HOS 70-ÅRINGAR - ETT LJUS I MÖRKRET UNDER COVID-19 PANDEMIN

Pressmeddelanden   •   Maj 12, 2020 18:06 CEST

Fysisk inaktivitet är ett globalt samhällsproblem som ökar risken för flertalet sjukdomar och är den fjärde starkaste riskfaktorn för förtidig död. Nu har forskare vid Umeå universitet i en ny studie utvärderat digital hemmaträning för äldre personer. Resultaten visade att det tycks vara en lämplig träningsmetod för äldre som samtidigt kan leda till minskad fettmassa och bibehållen muskelmassa.

KRAFT sommarkurser 2020 närmar sig!

Nyheter   •   Maj 05, 2020 09:55 CEST

Över 180 personer har antagits till 2020 års sommarkurser KRAFT-strateg och KRAFT-instruktör. Fantastiskt kul! Missade du att söka går det dock fortfarande att göra en sen anmälan, t.o.m 30/5!

Genetiska faktorer kan förklara sambandet mellan bättre kondition och minskad risk för hjärtkärlsjukdom och förtidig död, enligt ny studie

Pressmeddelanden   •   Apr 15, 2020 15:20 CEST

Resultaten, som har publicerats i American Journal of Epidemiology, visar att tvillingar med bättre kondition inte har någon minskad risk för hjärtkärlsjukdom och död senare i livet jämfört med tvillingar med sämre kondition.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Projektkoordinator
  • gumfnmqnaricieip.pnperzgssdconsn@uczmuse.sfze zd
  • 46724521116
Projektkoordinator Livsmedicin inom Life Science och sportteknologi, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, avdelningen för hållbar hälsa på Umeå Universitet.

Om Livsmedicin

Makes the healthy choice, the easy choice

Driver du utveckling eller forskning inom connected health , d.v.s. digitala verktyg för ökad hälsa och välbefinnande? Testbädd Livsmedicin kortar vägen från din idé till innovation och är en plattform för att skapa nya e-hälsotjänster och produkter för export.