Ledande saneringsföretag börjar använda Liwa OdorControl

Pressmeddelanden   •   Aug 03, 2018 07:45 CEST

Efter att ha utvärderat Liwa OdorControl med mycket goda resultat har nu Sanpro AB börjat använda Liwa OdorControl systemet till sina saneringsobjekt. Enbart när det gäller brandskador i Sverige inträffade under 2017 ca 20 000 skadefall och försäkringsbolagen betalade ut sammanlagt 5,4 miljarder kronor till hushåll och företag för dessa skador.

Liwa Färg AB exporterar svenska innovationer till USA

Pressmeddelanden   •   Jun 06, 2018 14:56 CEST

Förra veckan behandlades en större provyta på den världskända piren i Santa Monica, Californien med nya innovationsprodukter tillhörande vårt Liwa Sustainable Decorative Coating segment. Förutom att med god marginal klara av dom strängaste miljökraven i USA kommer vi också under den löpande utvärderingen bekräfta att våra svenska innovationer står högt i kurs avseende kvalité och livstidsekonomi.

Liwa Färg AB lanserar nya produkter för luktsanering

Pressmeddelanden   •   Feb 01, 2018 14:09 CET

Liwa OdorControl system för luktsanering används för att säkerställa att lukt elimineras effektivt från lokaler som skadats av exempelvis brand, nikotin, mögel etc. Behandlingen är permanent vilket minimerar behovet av ytterligare behandlingar. Liwa OdorControl systemet kan i stort sätt användas i alla utrymmen där man önskar ta bort eller förebygga dålig lukt såsom källare, soprum, garage etc.

-Behovet av den här typen av färg för att renovera exempelvis brandskadade eller mögelskadade lokaler är stort, och att vi dessutom kan leverera en permanent behandling som inte behöver upprepas ligger helt i linje med vårt miljöfokus där vi som industri har ett stort ansvar att hushålla med våra resurser och minimera vår miljöpåverkan, säger Ted Ljungkvist, VD på Liwa Färg.

-Att vi nu dessutom lanserar den första vattenbaserade färgen inom detta område som också på ett effektivt sätt kan bryta ner brandlukt, mögellukt etc är ett stort steg framåt för att slutligen fasa ut konventionella lösningsbaserade färger, avslutar Ted Ljungkvist.

-Det är mycket glädjande att Liwa nu lanserar ett färgsystem även för luktsanering som bygger på Prebona CompoTechs unika teknologi, säger Orvar Otterstedt, VD i Prebona AB. Vi tror att samarbetet med Liwa Färg kommer att vara mycket positivt för Prebona och leda till en väsentlig intäktsökning under året, fortsätter Orvar Otterstedt.

Liwa Färg AB is a family-owned, innovative, paint manufacturing company in Sweden. Our main focus since the company was established in 1931 has been the professional user. The newly developed brand "Liwa Sustainable Decorative Coating" will be a corner stone for the company going forward. A new portfolio of products has been launched with superior environmental and sustainable characteristics that far exceeds properties for conventional decorative coatings. "Liwa Sustainable Decorative Coating" is the result of teen years of collaboration with Prebona AB utilizing their unique technology Prebona CompoTech. Liwa products under this brand has superior properties, are 100% free of biocides and preservatives, which puts the Liwa DuraClean systems in an absolute top position in the market today.

Liwa OdorControl system för luktsanering används för att säkerställa att lukt elimineras effektivt från lokaler som skadats av exempelvis brand, nikotin, mögel etc. Behandlingen är permanent vilket minimerar behovet av ytterligare behandlingar. Liwa OdorControl systemet kan i stort sätt användas i alla utrymmen där man önskar ta bort eller förebygga dålig lukt såsom källare, soprum, garage etc.

Läs vidare »

Liwa Färg AB lanserar nya produkter för skydd av träpanel och altaner

Pressmeddelanden   •   Jan 18, 2018 15:43 CET

Prebona AB och Liwa Färg AB kommer under Fastighetsmässan Syd lansera ekonomiskt och miljömässigt överlägsna produkter för behandling av träpanel och trädäck såsom bryggor, altaner och andra omålade träytor. Produkterna skyddar altaner och träpanel mot nedsmutsning och nedbrytning under lång tid vilket medför ett minimum av underhåll.

Liwa Färg AB är en svenskt färgproducent specialiserad på högkvalitativa färger mot framförallt den professionella marknaden i Norden. Samarbetet bygger på att Liwa utvecklar och marknadsför produkter där Prebonas produkter ingår för att ge färg och lack olika typer av önskade funktioner, såsom förstärkande och smutsavvisande egenskaper.

-Liwa Färg har utvärderat Prebonas produkter under en längre tid med mycket goda resultat, säger Ted Ljungkvist, VD på Liwa Färg. Min erfarenhet från färgindustrin säger mig att Prebonas teknik kan kommer att innebära ett paradigmskifte för hur färg och lack kan förstärkas på ett miljövänligt vis och därmed ge ett kraftigt minskat underhållsbehov, avslutar Ted Ljungkvist.

-Det är fantastiskt givande att arbeta med en sådan kompetent och erfaren partner inom ett segment som jag bedömer har stor potential för Prebonas produkter, säger Orvar Otterstedt, VD i Prebona AB. Detta är två unika system där kunden snabbt och enkelt skapar estetiskt tilltalande ytor i önskad kulör, fortsätter Orvar Otterstedt.

Liwa Färg AB is a family-owned, innovative, paint manufacturing company in Sweden. Our main focus since the company was established in 1931 has been the professional user. The newly developed brand "Liwa Sustainable Decorative Coating" will be a corner stone for the company going forward. A new portfolio of products has been launched with superior environmental and sustainable characteristics that far exceeds properties for conventional decorative coatings. "Liwa Sustainable Decorative Coating" is the result of teen years of collaboration with Prebona AB utilizing their unique technology Prebona CompoTech. Liwa products under this brand has superior properties, are 100% free of biocides and preservatives, which puts the Liwa DuraClean systems in an absolute top position in the market today.

Malmö – Liwa Färg AB (publ), meddelar idag att bolaget tillsammans med Prebona AB kommer att lansera två olika system för skydd av träpanel och altaner på Fastighetsmässan i Malmö den 24 januari.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

Om Liwa Färg AB

Liwa Färg AB is a family-owned, innovative, paint manufacturing company in Sweden. Our main focus since the company was established in 1931 has been the professional user. The newly developed brand "Liwa Sustainable Decorative Coating" will be a corner stone for the company going forward. A new portfolio of products has been launched with superior environmental and sustainable characteristics that far exceeds properties for conventional decorative coatings. "Liwa Sustainable Decorative Coating" is the result of teen years of collaboration with Prebona AB utilizing their unique technology Prebona CompoTech. Liwa products under this brand has superior properties, are 100% free of biocides and preservatives, which puts the Liwa DuraClean systems in an absolute top position in the market today.

Adress

  • Liwa Färg AB
  • Kvarnbyvagen 19
  • 21236 Malmo
  • Sweden