Pressmeddelande -

Avtal klart för bygget på Södersjukhuset

I höst påbörjas nästa etapp för uppförandet av Framtidens SÖS. Stockholms läns landsting har genom sitt fastighetsbolag Locum tecknat ett samverkansavtal med NCC om byggnationen av ny behandlingsbyggnad och ny försörjningsbyggnad. Satsningen på Södersjukhuset är en del av landstingets planerade investeringar där bland annat Danderyds sjukhus, Södertälje sjukhus, S:t Görans sjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge ingår.

Avtalet med NCC omfattar en ny behandlingsbyggnad om 28 000 kvadratmeter med ny akutmottagning och operationssalar och en byggnad för drift och underhåll om 8 500 kvadratmeter samt samtliga markarbeten.

- Det känns riktigt bra att vi nu går in i nästa fas för Södersjukhuset. I och med dessa investeringar kommer vi att skapa hållbara vårdmiljöer som är i framkant avseende inomhusmiljö, patientsäkerhet och arbetsmiljö, säger Peter Fristedt, projektchef på Locum.

- När akutmottagningen öppnar 2019 blir det Sveriges största i sitt slag. Stockholmsregionen växer så det knakar och den nya akutmottagningen är en viktig del av framtidsplanen för hälso- och sjukvården i Stockholms län, där alla invånare ska veta att de får rätt vård i rätt tid, säger Paul Lindquist, styrelseordförande i Locum.

Ambitionen är dessutom att klassificera nybyggnationen som Miljöbyggnad Guld som bland annat innebär att lokalerna får en låg energianvändning, en god inomhusmiljö och består av hälsosamma material.

- En samverkansentreprenad innebär att vi tillsammans med entreprenören sköter hela genomförandefasen i samråd. Vi har en gemensam organisation och undviker dolda kostnader genom att använda så kallade ”öppna böcker”, berättar Peter Fristedt.

- Det är en transparent genomförandeform som vi bedömer passar den här typen av komplexa projekt. Syftet är att gemensamt successivt minska ekonomiska risker och optimera kvaliteten inom landstingets ekonomiska ramar för projektet, säger Magnus Colling, chef för upphandling på Locum.

De förberedande arbetena vid Södersjukhuset påbörjades under 2014 och under sommaren 2015 rivs de sista byggnaderna för att ge plats åt de nya huskropparna. Flera tillfälliga byggnader har också uppförts för att försörja sjukhuset under tiden då Framtidens SÖS växer fram med - bland annat sterilcentral, lastkaj, kyla, reservkraft och sop- och tvättsug. De nya sjukhusbyggnaderna beräknas vara klara runt årsskiftet 2018/2019.

Den byggnadstekniska delen av de strategiska investeringarna exklusive medicinteknisk utrustning på Södersjukhuset uppgår till 3.1 miljarder kronor och ingår i Stockholms läns landstings Framtidsplan för hälso- och sjukvården för att möta det kraftigt växande vårdbehovet i länet.

Ämnen

  • Politik

Taggar

  • vårdfastigheter
  • locum
  • sll

Ytterligare information:
Peter Fristedt, Projektchef Locum, 08-123 171 57
Jonas Annergård, programansvarig Stockholms läns landsting, 08-123 147 18
Johanna Schreiber, pressekreterare Moderaterna, 072-538 95 50

Locum AB förvaltar och utvecklar vårdfastigheter på 2,1 miljoner kvadratmeter åt Stockholms läns landsting. En yta som motsvarar 210 Hötorgsskrapor eller ett område lika stort som sex stycken Gamla stan. Bland hyresgästerna dominerar sjukvården i länet, såväl offentlig som privat. Locum AB ägs av Stockholms läns landsting.

Locums värderingar är Kundnytta, Helhetsansvar och Samverkan.

www.locum.se

Presskontakt

Åsa Berg

Åsa Berg

Presskontakt Kommunikationschef 08-123 170 30