Pressmeddelande -

BRA KVANTITET OCH EN VISS ÅTERHÄMTNING AV METALLHALTERNA I SEPTEMBER

Malmleveranserna för september 2008 uppgick till 2 644 ton torrvikt med en zinkhalt på 9,15 % och en blyhalt på 7,42 % (1 427 ton i september 2007 med 11,19 % zink och 8,07 % bly), en kvantitetsökning med 85 %, men med lägre metallhalter. Dock innebär dessa halter en förbättring jämfört tidigare månader i år vilket beror att brytningen nu sker i malmens mera centrala delar där särskilt blyhalten är högre.

De sammanlagda leveranserna t.o.m. september i år uppgår 20 246 ton (11 910 ton), en ökning med 70 %.

Pressmeddelande den 6 oktober 2008

Styrelsen

För eventuella frågor, kontakta
Göran Nordenhök
Ordförande

070 511 32 12
goran.nordenhok@osprey.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Lovisagruvan Pressrelease 2008-10-06.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida Lovisagruvan

Ämnen

  • Gruvdrift