Skip to main content

Taggar

En av fem är inte säker på sin framtida anställning men få är förberedda för sämre tider

En av fem är inte säker på sin framtida anställning men få är förberedda för sämre tider

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2019 07:31 CET

Trots att en av fem svenskar inte känner sig säker på om deras jobb finns kvar om ett år, är det endast fyra av tio har en inkomstförsäkring. Det visar Lowells undersökning Betalningsindikatorn, som genomförs tillsammans med analysföretaget Demoskop.

1 av 3 upplever en bitter eftersmak i plånboken efter semestern

1 av 3 upplever en bitter eftersmak i plånboken efter semestern

Pressmeddelanden   •   Okt 09, 2019 10:51 CEST

En tredjedel av svenskarna upplever att semesterns utgifter haft en negativ påverkan på höstens ekonomi. Bland unga vuxna under 35 år är det hälften som svarar att höstekonomin blir lidande på grund av sommarens utgifter och lika många ångrar att de spenderade för mycket. Det visar Lowells undersökning Betalningsindikatorn, som genomfördes tillsammans med Demoskop under augusti 2019.

”Greta-effekt” på privatekonomin hos en av fyra unga kvinnor

”Greta-effekt” på privatekonomin hos en av fyra unga kvinnor

Pressmeddelanden   •   Sep 27, 2019 07:06 CEST

Nära nio av tio (88%) kvinnor under 35 år har gjort en eller flera livsstilsförändringar för att minska sin klimatpåverkan. Enligt Lowells undersökning Betalningsindikatorn är det nära var fjärde (23 %), i den här gruppen som också upplever att deras ekonomi har påverkats positivt av en ny, klimatsmart, livsstil.

Lowells rapport om ekonomisk ohälsa: 4 av 10 med otrygg ekonomi skäms för sin situation

Lowells rapport om ekonomisk ohälsa: 4 av 10 med otrygg ekonomi skäms för sin situation

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2019 07:57 CEST

Den psykiska ohälsan ökar. Samtidigt finns en avsaknad av debatt i samhället om privatekonomins konsekvenser för svenskars fysiska och mentala hälsa. I en ny rapport belyser kredithanteringsföretaget Lowell relationen mellan ekonomisk ohälsa och svenskars skuldsättning och konsumtionsbeteenden. Rapporten tar bland annat upp att effekterna av den tysthetskultur som finns kring ekonomiska problem.

Stora skillnader i landet över ekonomisk trygghet vid skilsmässa

Stora skillnader i landet över ekonomisk trygghet vid skilsmässa

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2019 07:40 CEST

En av tre svenskar känner sig otrygga med hur deras privatekonomi skulle se ut vid en separation. Men nivån av oro skiljer sig stort över landet. Oron är som mest utbredd i Norrland och som minst bland boende i Stockholms Stad. Det visar Lowells undersökning Betalningsindikatorn, som genomfördes tillsammans med Demoskop under april 2019.

Lowell inleder samarbete med DBT Företagslån

Lowell inleder samarbete med DBT Företagslån

Pressmeddelanden   •   Apr 18, 2019 08:14 CEST

DBT Företagslån ingår ett strategiskt samarbete med kredithanteringsföretaget Lowell. Samarbetet utgör en viktig byggsten för att säkra attraktiv finansiering från institutionella investerare, och därmed möjliggöra en fortsatt tillväxtresa för DBT.

Sociala medier driver på överkonsumtion

Sociala medier driver på överkonsumtion

Pressmeddelanden   •   Mar 29, 2019 07:00 CET

Drygt en fjärdedel av svenskarna följer influencers i sociala medier och av dem upplever 82 procent att sociala medier bidrar till konsumtionshets. Nära varannan av följarna säger att de i någon utsträckning handlar för mer än de har råd med, vilket även bekräftas i att de som är överrepresenterade i användandet av olika former av krediter, det visar Lowells undersökning Betalningsindikatorn.

Stockholmare dåligt rustade för räntehöjningar

Stockholmare dåligt rustade för räntehöjningar

Pressmeddelanden   •   Jan 11, 2019 08:36 CET

Var femte stockholmare skulle ha helt omöjligt, eller mycket svårt att klara av en räntehöjning på bostadslånet motsvarande 5 000 kronor i månaden. Detta kan jämföras med samtliga svenskar med bolån, där motsvarande antal är en av tio .

Lowell Q3 Results 2018_A resilient business delivering growth and returns

Lowell Q3 Results 2018_A resilient business delivering growth and returns

Pressmeddelanden   •   Nov 22, 2018 09:38 CET

Lowell, a European leader in credit management services, has today announced its Q3 2018 Results, for the period ending 30 September 2018. The quarter represents another step in the Group’s evolution and demonstrates its continued commitment to growing the business in the right way.

Ett av fyra hushåll har för små marginaler för oplanerade utgifter

Ett av fyra hushåll har för små marginaler för oplanerade utgifter

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2018 15:39 CET

Ett av fyra hushåll har så små marginaler för oförutsedda utgifter att 15 000 kronor är svårt att hantera. För drygt ett av tio hushåll går gränsen redan vid 5 000 kronor. Det visar Lowells undersökning Betalningsindikatorn, som genomfördes i november tillsammans med undersökningsföretaget Demoskop.

Lowell Sverige inleder samarbete med Resurs Bank

Lowell Sverige inleder samarbete med Resurs Bank

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2018 15:31 CET

Lowell Sverige har ingått avtal med Resurs Bank, ett helägt dotterbolag till Resurs Holding om att löpande förvärva delar av Resurs Banks förfallna lånefordringar. Första överlåtelsen förväntas ske under januari 2019. Genom samarbetet förväntas Resurs Bank få en positiv påverkan på kapitalbehov, likviditet och resultat.

Lowell säljer nordisk betallösningsverksamhet till Collector Bank

Lowell säljer nordisk betallösningsverksamhet till Collector Bank

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2018 12:00 CET

Europas näst största kredithanteringsföretag Lowell meddelar idag att de säljer sin Nordiska betallösningsverksamhet. Köparen är svenskbaserade Collector Bank med närvaro i Sverige, Norge och Finland och som är noterat på NASDAQ Stockholm Large-Cap.

Varannan ung vuxen handlar för mer än de har råd med

Varannan ung vuxen handlar för mer än de har råd med

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2018 10:33 CEST

Unga vuxna är tydligt överrepresenterade bland personer som konsumerar för större belopp än deras ekonomi tillåter. Bland personer i åldrarna 18 till 34 år uppger hälften att de överkonsumerar, i jämförelse med övriga befolkningen där motsvarande andel är en av tre. Det visar Lowells undersökning Betalningsindikatorn som genomförs tillsammans med analysföretaget Demoskop.

Lindorff Sverige blir Lowell

Lindorff Sverige blir Lowell

Pressmeddelanden   •   Okt 01, 2018 07:30 CEST

Den 20 mars förvärvade den brittisk/tyska-koncernen Lowell Lindorffs verksamheter i Sverige, Danmark, Estland och Finland samt Intrum Justitia i Norge. Med affären bildades Europas näst största koncern inom kredithanteringstjänster. Idag, den 1 oktober byter Lindorff i Sverige och de övriga nordiska enheterna namn till Lowell.

Wendela Regnell tillträder som ansvarig för medarbetar- och ledarskapsutveckling på Lindorff Sverige

Wendela Regnell tillträder som ansvarig för medarbetar- och ledarskapsutveckling på Lindorff Sverige

Pressmeddelanden   •   Aug 28, 2018 10:39 CEST

Lindorff Sverige välkomnar Wendela Regnell till den nytillsatta rollen Colleague & Leadership Development Manager. Wendela kommer närmast från Telenor, där hon har arbetet med utveckling och utbildning av medarbetare och ledarskap i olika roller sedan 2017.

Anders Rosell ny HR direktör på Lindorff Sverige

Anders Rosell ny HR direktör på Lindorff Sverige

Pressmeddelanden   •   Aug 24, 2018 13:08 CEST

Anders Rosell utses som ny HR direktör på Lindorff Sverige och kommer att ingå i Lindorffs svenska ledningsgrupp. Anders tillträder tjänsten den 6 september 2018.

Lindorff i nytt strategiskt samarbete med fintech-bolaget Brocc

Lindorff i nytt strategiskt samarbete med fintech-bolaget Brocc

Pressmeddelanden   •   Aug 23, 2018 15:14 CEST

Samarbetet innebär att Brocc samlar tjänster som tidigare legat på olika externa partners hos Lindorff som blir en strategisk helhetspartner. Detta för att ytterligare stärka affären och få en sömlös lösning som sträcker sig över flera processer och affärsområden. Lindorff är idag samarbetspartner till några av landets mest omskrivna Fintech-bolag.

Ointresse för ekonomi hos unga ger negativa konsekvenser senare i livet

Ointresse för ekonomi hos unga ger negativa konsekvenser senare i livet

Pressmeddelanden   •   Jul 04, 2018 14:00 CEST

Lindorffs undersökning Betalningsindikatorn visar att unga vuxna i högre grad än övriga befolkningen är ointresserade av sin privatekonomi. Störst är ointresset bland kvinnor under 30 år, där knappt hälften anser sig ha ett intresse. Bland unga kvinnor, anser nästan var fjärde att de behöver hjälp i någon form för att hantera sin privatekonomi, det kan jämföras med sju procent av männen.

Mer än hälften sparar på bankkonto utan ränta

Mer än hälften sparar på bankkonto utan ränta

Pressmeddelanden   •   Jun 26, 2018 10:29 CEST

Bankkonto utan ränta är den näst vanligast sparformen för svenskarna, 55 procent av svenskarna sparar på bankkonto trots att det inte ger någon avkastning. De vanligaste skälen för bankkonto är att pengarna ska vara lättillgängliga, undvika risk och att det känns säkrare. Det visar Lindorffs undersökning Betalningsindikatorn, som genomförs tillsammans med analysföretaget Demoskop.

Lowell är ny ägare av Lindorff Sverige

Lowell är ny ägare av Lindorff Sverige

Pressmeddelanden   •   Mar 20, 2018 17:33 CET

Lowell, Europas näst största kredithanteringsbolag, har i dag slutfört förvärvet, av Lindorffs verksamheter i Sverige, Danmark, Finland och Estland samt Intrum Justitias verksamhet i Norge, från Intrum,