Pressmeddelande -

LRF Halland vill se att länsstyrelsen omgående tar eget initiativ till skyddsjakt på den varg som löper amok i fårhagar i länet

Just nu observeras det varg i Halland och flertalet vargangrepp har skett under de senaste veckorna och senast nu i helgen. Varg som börjat angripa tamboskap har fått ett beteende som de troligen lär upprepa och varg som fått smak på får lär med största sannolikhet försöka igen antingen i redan drabbad besättning eller i närliggande. Även om det inte går att säga säkert så bedöms helgens senaste angrepp på en fårbesättning vara utförda av en och samma varg.

Öppna landskap, biologisk mångfald och en levande landsbygd är en förutsättning för ett starkt och hållbart Sverige i framtiden. I Halland bidrar tamdjurshållning med betande kor, hästar och får, till öppna landskap, ökad biologisk mångfald och klimatsmart mat. I länets såväl klimat- som livsmedelsstrategi finns en målsättning om att mer mat ska produceras i länet. Men då krävs det att myndigheterna agerar och gör det möjligt för den som lever, bor och verkar där att kunna göra det.

Att vid upprepade tillfällen få se sina djur bli angripna av varg är inte acceptabelt. Det är en fasansfull upplevelse för de utsatta djuren men även för den drabbade ägaren att se sina djur rivna, svårt skadade och döda. Utöver skada kopplat till dödade eller skadade djur åstadkommer vargstörningar splittring av fårflockar, rymningar ur beteshagar samt orsakar djuren stress och lidande.

Enligt LRFs uppfattning får inte rovdjurstrycket i någon del av landet vara så högt att tamdjurshållning påtagligt försvåras som nu i Veddige eller omöjliggörs. Samma ställningstagande fastslog dåvarande regering i prop. 2012/13:191 En hållbar rovdjurspolitik. Det innebär även att socioekonomiska hänsyn ska tas och att tamdjurshållning inte påtagligt försvåras.

Med anledning av detta begär LRF Halland att Länsstyrelsen i Hallands län utnyttjar sin möjlighet att på eget initiativ besluta om skyddsjakt på den varg som nu löper amok i Halland.

Fler kommentarer lämnas gärna av Anders Richardsson, ordförande LRF Halland, 070-8522572

Ämnen

  • Politik
  • Miljö, energi
  • Jordbruk, lantbruk, fiske
  • Offentlig sektor
  • Företagande

Regioner

  • Halland