Gå direkt till innehåll

Senaste nyheterna

Ludwig Boltzmann Gesellschaft

Ludwig Boltzmann Gesellschaft är ett forskningsinstitut som fokuserar på medicin, biovetenskap liksom humaniora, samhällsvetenskap och kulturvetenskap och riktar särskilt in sig på nya forskningsämnen i Österrike. Tillsammans med akademiska och genomförande parter driver LBG 18 institut och utvecklar och testar nya former av samarbeten mellan vetenskapliga och ickevetenskapliga aktörer som företag, den offentliga sektorn och det civila samhället. Socialt relevanta utmaningar som forskning kan bidra till ska identifieras i ett tidigt skede och tas upp. 2016 startade LBG Career Center, som stödjer 200 forskare på pre- och postdoktorsnivå. Dessutom startade LBG Open Innovation in Science Center (LBG OIS Center), som avslöjar potentialen hos öppen innovation inom vetenskap.
The Ludwig Boltzmann Gesellschaft har 550 anställda. Den totala budgeten för 2016 låg på 28,4 miljoner euro, ca 30 procent av medlen kom från det federala ministeriet för vetenskap, forskning och ekonomi.