Gå direkt till innehåll
Anders Gustin, Installatörsföretagen, Mikael Risberg, Luleå tekniska universitet, Johnny Petré, Installatörsföretagen och Johan Larsson, Luleå tekniska universitet. Titlar se pressmeddelandet längst ner. Foto: Tomas Bergman.
Anders Gustin, Installatörsföretagen, Mikael Risberg, Luleå tekniska universitet, Johnny Petré, Installatörsföretagen och Johan Larsson, Luleå tekniska universitet. Titlar se pressmeddelandet längst ner. Foto: Tomas Bergman.

Pressmeddelande -

Installatörsföretagen och Luleå tekniska universitet stärker samarbetet för en hållbar framtid

Installatörsföretagen och Luleå tekniska universitet har undertecknat en avsiktsförklaring med syfte att stärka samarbetet inom utbildning och forskning. Tanken är att öka innovations- och utvecklingstakten inom klimat, energi, elektrifiering och digitalisering samt stötta kompetensförsörjningen av installationsbranschen.

– Installationer får en allt större roll i all byggnation eftersom de har stor påverkan på energieffektiviseringen. Att kunna teckna ett sådan här avtal med Installatörsföretagen ser vi på Luleå tekniska universitet som mycket positivt, det stärker vår forskning och undervisning inom området och gynnar branschen, säger Johan Larsson, biträdande professor och avdelningschef för Industriellt och hållbart byggande vid Luleå tekniska universitet.

Installatörsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation med 4 000 medlemsföretag som installerar och optimerar värme, ventilation, vatten, el- och teleteknik i byggnader och verksamheter. Att förstå helheten och hur olika val av installationer påverkar exempelvis systemet för elförsörjning är avgörande i transformationen till ett klimatneutralt samhällsbyggande. Med elektrifiering, energieffektivisering och smarta installationer i våra fastigheter ökar hållbarheten i samhället.

Avsiktsförklaringen ska ge ett närmare samarbete mellan installationsbranschen och Luleå tekniska universitet och öka attraktionskraften och möjligheterna till högre studier inom installationsområdet, en bransch som växer i betydelse.

– Genom att bygga en stark relation med Luleå tekniska universitet främjar vi värdefull kunskapsöverföring och tar ett större grepp om branschens kompetensförsörjning. Förhoppningen är att snabbare kunna förse samhället med hållbar kompetens och nya lösningar inom installationsområdet, säger Johnny Petré, ordförande för Installatörsföretagen.

Installationsbranschen ska också ta ett större ansvar i att stötta Luleå tekniska universitet direkt inom forskning och utbildning, med ökat antal samarbeten om forsknings- och utvecklingsprojekt inom installationsbranschen.

Avtalet har skrivits under av Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet och Ola Månsson, VD Installatörsföretagen. Vid mötet där undertecknande offentliggjordes deltog även Anders Gustin, chef Branschutveckling inom Installationsföretagen, som kommer att leda arbetet från Installatörsföretagens sida, samt Johnny Petré och Johan Larsson.

Bildtext, bilden ovan: Anders Gustin, branschutveckling Installatörsföretagen, Mikael Risberg, biträdande professor i energiteknik vid Luleå tekniska universitet, Johnny Petré, ordförande för Installatörsföretagen och Johan Larsson, biträdande professor och avdelningschef

Kontakt: Johan Larsson, biträdande professor och avdelningschef för Industriellt och hållbart byggande vid Luleå tekniska universitet, johan.p.larsson@ltu.se, 076-1096065, Installtionsföretagen: Alexander Fälldin, kommunikationsansvarig press och opinion, alexander.falldin@in.se, 08-762 75 90

Ämnen

Regioner


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.
Läs mer på www.ltu.se och följ oss gärna på Twitter: @LTUniv och LinkedIn

Kontakter

Katarina Karlsson

Katarina Karlsson

Presskontakt Pressansvarig Luleå tekniska universitet 0920 49 21 28

Forskning och utbildning i världsklass

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.
Läs mer på www.ltu.se.

Luleå tekniska universitet
971 87 Luleå