Gå direkt till innehåll
Foto: Tomas Bergman
Foto: Tomas Bergman

Pressmeddelande -

Luleå tekniska universitet: Fyra nya industri- och branschnära utbildningar med inriktning mot hållbarhet

Luleå tekniska universitet startar hösten 2022 tre nya civilingenjörsutbildningar och en ny kandidatutbildning med hållbarhetsinriktning. Samtliga utbildningar har ett nära samarbete med industrier, branscher och företag redan första läsåret. Det handlar om aktörer inom den gröna omställningen där universitetet har en viktig roll för den framtida kompetensförsörjningen.

– Vi är mycket glada att kunna erbjuda dessa nya utbildningar redan i höst. Studenterna på utbildningarna hamnar mitt i centrum av den gröna omställningen och får direktkontakt med högaktuella industrier, branscher och företag. En stor fördel för universitetet, studenter och företagen, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet.

civilingenjörsprogrammet hållbar produktion får studenterna redan från årskurs ett och genom utbildningen jobba visionärt med utvalda företag i olika branscher. Studenterna får utveckla lösningar för framtidens produktion, något som kan ge företagen nya, kreativa perspektiv och idéer. Det handlar om att skapa hållbar produktion för att möta allas vår efterfrågan på exempelvis mat, hälsa, boende, kläder och kommunikation samt att förstå hur tillverkningsindustrin påverkar biologiska ekosystem, människor och samhället i stort. I programmet kombineras klassiska ingenjörsämnen och metoder med en problembaserad lärprocess, som ger studenterna förutsättningar att utmana dagens lösningar med nya socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbara produktionslösningar.

Studenterna på civilingenjör vattensystem och miljö får jobba med utmaningar som vattenbrist, översvämningar och förorenade vattenresurser. Fokus ligger på teknik som bidrar till ett hållbart samhälle och innovativa lösningar för vår miljö. Studenter får kunskaper och färdigheter som är viktiga vid planering, utformning och drift av långsiktigt hållbara system för dricksvatten, avlopp och dagvatten. Sådana system bidrar till minskad miljöbelastning, klimatanpassade städer och resursåtervinning. Dessa kunskaper är efterfrågade för att lösa vattenfrågor både nationellt och internationellt. Utmaningarna inom vattenbranschen är många och behovet av ingenjörer är stort och därför är programmet utformat i nära samarbete med vattenbranschen i Sverige

Civilingenjör klimatfysik, teknik och samhälle syftar till att möta framtidens globala arbetsmarknad där norra Sverige satsar stort på teknik för den gröna omställningen. Det är en utbildning för dem med naturvetenskapligt intresse och en stark vilja att driva förändringen av samhället. Redan från årskurs ett läser studenterna om klimatutmaningar och cirkulärt systemtänkande för modern teknisk utveckling, parallellt med grunder i matematik och fysik. Utbildningen har två inriktningar, klimat- och nanovetenskap för att kunna bedriva forskning, utveckling och innovation för ett klimatneutralt samhälle, samt klimatsmart teknik, där det övergripande målet är att skapa insikt för dess nödvändiga infrastruktur och hur det implementeras i samhället med människan i centrum.

Kandidatprogrammet i hållbar mineralutvinning ger studenterna verktyg och metoder för att se till att vi har hållbar tillgång till alla de metaller som behövs för den gröna omställningen, det kan vara till exempel litium till batterier och koppar till våra mobiltelefoner. Tillgång på mineral och metaller är en hörnsten i den gröna omställningen som vår värld står inför. För att möta morgondagens utmaningar krävs förståelse för hur jorden fungerar och hur mineral och metaller bryts och återvinns för att kunna bidra till ett hållbart användande av naturresurser. Programmet ges i nära samarbete med ledande företag inom området vilket ger en unik möjlighet till att samverka med branschen.

Kontakt: Civilingenjörsprogrammet hållbar produktion: Joel Lööw, biträdande universitetslektor i arbetsvetenskap, joel.loow@ltu.se 0920 - 49 34 11, Civilingenjör vattensystem och miljö: Ico Broekhuizen, biträdande universitetslektor i VA-teknik, ico.broekhuizen@ltu.se
0920 - 49 35 70,  Civilingenjör klimatfysik, teknik och samhälle. Andreas Larsson, professor i tillämpad fysik, andreas.1.larsson@ltu.se0920 - 49 18 48, Kandidatprogrammet i hållbar mineralutvinning: Hesham Ahmed, biträdande professor i processmetallurgi, hesham.ahmed@ltu.se, 0920 - 49 13 09

Ämnen

Regioner


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som LKAB, Ericsson, Boliden, ABB, Epiroc och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och 17 200 studenter. Läs mer på www.ltu.se eller följ oss på Twitter: @LTUniv och LinkedIn 

Kontakter

Katarina Karlsson

Katarina Karlsson

Presskontakt Pressansvarig Luleå tekniska universitet 0920 49 21 28

Forskning och utbildning i världsklass

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF, ledande internationella universitet samt med regionala och nationella aktörer. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och 19 155 studenter.
Läs mer på www.ltu.se.

Luleå tekniska universitet
971 87 Luleå