Pressmeddelande -

KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

5 maj 2006 (LUN – TSX, LUMI – Stockholmsbörsens O-lista) Lundin Mining Corporation ("Lundin Mining") meddelar att innehavare av svenska depåbevis i Lundin Mining per avstämningsdagen den 26 april 2006 har rätt att rösta på den ordinarie bolagsstämman ("Annual and Special Meeting") som äger rum på Lundin Minings kontor Suite 2101, 885 West Georgia Street i Vancouver, Kanada klockan 10.00 lokal tid den 31 maj 2006. Anmälan att rösta skall göras på särskild blankett som kan rekvireras från E. Öhman J:or Fondkommission AB:s ("Öhman") emissionsavdelning på telefon 08-402 51 32. Blanketten skall vara Öhman tillhanda senast den 24 maj 2006. E. Öhman J:or Fondkommission AB På styrelsens uppdragKarl-Axel WaplanVerkställande direktör Pressmeddelandet utgör inget erbjudande om förvärv av aktier eller svenska depåbevis i USA. Lundin Mining Corporations aktier och svenska depåbevis får ej erbjudas eller säljas i USA utan registreringsåtgärder eller beviljat undantag från sådana registreringsåtgärder. Lundin Mining är ett aktivt företag inom mineralprospektering och en snabbväxande producent av basmetaller, med fokus på zink. Företaget äger tre gruvor, två i Sverige, Zinkgruvan och Storliden, och en på Irland, Galmoy. Prospekteringsportföljen är omfattande och inkluderar även intresseandelar i internationella samarbets- och utvecklingsprojekt. Lundin Mining har sitt huvudkontor i Vancouver, Kanada och den verkställande ledningen i Stockholm. Lundin Minings aktier är noterade på Torontobörsen och de svenska depåbevisen på Stockholmsbörsens O-lista.

Ämnen

  • Industri, tillverkning