Pressmeddelande -

Lystra Personlig Assistans utser ny VD

Göran Fredriksson, 62, blir assistansföretaget Lystra Personlig Assistans nya VD. Göran efterträder Björn Modén som lett företaget sedan starten 2012. Göran Fredriksson tillträder sin nya tjänst den 1 januari 2016.

– Lystra har sedan starten upplevt en snabb tillväxt. Vi har en stark kultur i bolaget och förutsättningarna för fortsatt expansion är goda. Jag är mycket glad att kunna välkomna Göran till Lystra. Han är en långvägare inom vård- och omsorgsområdet och en av LSS-reformens verkliga fanbärare, säger Mathias Blomberg, styrelseordförande i Lystra Personlig Assistans.

Göran Fredriksson har en lång karriär inom vård- och omsorgsområdet, där han bland annat varit VD och därefter styrelseordförande för omsorgsbolaget Frösunda. Han har även varit ordförande för arbetsgivarorganisationen Vårdföretagarna.

– Lystra startade i en period när Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) var starkt ifrågasatt. Lystras verksamhetsidé då bestod i att försvara reformen i ord och handling. Jag ser fram emot att fortsätt att verka i samma raka och ansvarstagande anda, säger tillträdande VD Göran Fredriksson.

Lystra är idag en av Sveriges största assistanssamordnare med cirka 700 anställda. Från att ha varit en lokal aktör i norra Sverige, har företaget nu siktet inställt på att bli en assistanssamordnare för hela landet.

– Det har varit en fantastisk resa. Lystras kompetenta och engagerade medarbetare har på rekordtid placerat bolaget på kartan som en ledande assistansanordnare. Jag har genom hela den här resan imponerats av såväl kompetensen som engagemanget som ryms i det här företaget, säger Lystras avgående VD, Björn Modén.

Björn Modén kommer i samband med VD-skiftet att ta plats i Lystra Personlig Assistans styrelse.

– Jag vill tacka Björn för hans insats. Han har med sitt starka ledarskap lett företaget efter den tidplan vi satt upp för etableringen. Han har stått för ett värderingsstyrt ledarskap som jag tror är avgörande för att bygga en trovärdig assistansverksamhet, säger styrelsens ordförande Mathias Blomberg.


För mer information, kontakta:

Mathias Blomberg, styrelseordförande, 
+46-702249632 mathias.blomberg@igne.se

Björn Modén, vd Lystra Personlig Assistans AB,
+46 720506871,
bjorn.moden@lystraassistans.se

Göran Fredriksson, tillträdande vd,
+46-720609190
b.goran.fredriksson@telia.com


Lystra personlig Assistans AB är en av Sveriges ledande assistanssamordnare med utbud av tjänster inom assistans med tillgång till Sveriges ledande advokater i samarbete med IGNE Advokatbyrå. Lystra Personlig Assistans AB startade i april 2013 och finns representerade med för närvarande 10 lokalkontor runt om i hela Sverige med omkring 700 anställda.


Relaterade länkar

Ämnen

 • Sjukdomar

Taggar

 • björn moden
 • funktionsnedsättning
 • funktionsnedsatt
 • göran fredriksson
 • personlig assistans företag
 • personlig assistans lss
 • lss
 • lystra
 • personlig assistans
 • mathias blomberg
 • partnerinvest norr
 • norrholding

Regioner

 • Skåne

Lystra personlig assistans föddes ur tanken att någon måste stå upp för reformen som den var tänkt från början. Utan excesser. Utan orimliga vinstuttag. Utan räntesnurror. Utan fusk. Lystra personlig assistans vill värna om LSS-reformen. Vi tror på att man som privat assistansanordnare kan bedriva bra personlig assistans helt i enlighet med de lagar och förordningar som ska styra sådan verksamhet. Vi tror inte på nödvändigheten av lagändringar, nya utredningar och kostnadsdämpande åtgärder som alltmer inkräktar på den assistansberättigades ofta redan utsatta integritet. Vi tror på LSS – som det var tänkt från början.

Lystra personlig assistans har en för branschen unik ägarstruktur där statliga medel utgör en garant för hållbar utveckling av assistansverksamhet. Företaget ägs av två bolag med 50 % vardera.

Norrholding har mellan åren 1995 och 2008 ägt och drivit assistansbolag genom det egna varumärket Personal Care och mellan 2008-2010 varit delägare i Frösunda assistans. Mot bakgrund av detta så har bolaget en av branschens längsta erfarenheter av denna verksamhet. Lagstiftningen har under åren utnyttjats på ett sätt som lagstiftaren inte alls tänkt sig vid lagens tillkomst. Bolaget har därför beslutat att tillsammans med staten som delägare och med Lystras team återupprätta den ursprungliga andemeningen med lagen.

Partnerinvest Norr har som uppgift att investera ägarkapital i företag i Västerbotten och Norrbotten. Målet är att tillsammans med entreprenörer skapa starka tillväxtföretag i regionen. Valet att gå in som delägare i ett assistansbolag gjordes efter bedömningen att när en entreprenör från Kiruna med stor erfarenhet från branschen vill skapa ett rikstäckande assistansbolag med fokus på att driva det i linje med vad lagstiftarna tänkt sig så har han stor möjlighet att lyckas med det.

Presskontakt

Michael Eriksson

Presskontakt Kommunikationsansvarig Internt och externt 023 - 383 14 09

Daniel Lindkvist

Marknadschef Marknadsrelaterade frågor 023-383 14 06