Gå direkt till innehåll
Järfällahus och M3 Bygg AB har tecknat samverkansavtal att genomföra hållbar renovering av sitt bestånd i strategisk partnering.
Järfällahus och M3 Bygg AB har tecknat samverkansavtal att genomföra hållbar renovering av sitt bestånd i strategisk partnering.

Pressmeddelande -

Järfällahus väljer M3 Bygg AB som totalentreprenör för sin hållbara renovering i strategisk partnering

Järfällahus och M3 Bygg AB har tecknat samverkansavtal att genomföra hållbar renovering av sitt bestånd i strategisk partnering. Totalt handlar det om cirka 2 600 lägenheter och upphandlingens uppskattade värde är cirka 1 miljard kronor.

En stor del av Järfällahus bestånd är byggda på 1960-70 talet och har därmed passerat den tekniska livslängden. Fastigheterna är i stort behov av renovering, vilket orsakar bolaget stora kostnader för skador i beståndet, främst vattenskador. Järfällahus har genomfört en upphandling av hållbar renovering i strategisk partnering och nu valt att teckna avtal med M3 Bygg AB.

- Vi gläder oss åt samarbetet med M3 Bygg AB på vår hittills största helhetsplan för hållbar renovering av vårt fastighetsbestånd. Med M3 Bygg som totalentreprenör får vi en trygg samarbetspartner som är beredd att ta ett helhetsansvar och som vi verkligen kan diskutera de olika lösningarna för renoveringen med under projektets gång, säger Jennie Sahlsten, vd för Järfällahus.

  Uppdraget omfattar inventering, projektering och renovering av uppskattningsvis 2 600 lägenheter med tillhörande arbeten. Järfällahus har som målsättning att renovera 300–400 lägenheter per år. Entreprenaden kommer att delas upp i huvuddelar, som kommer att beställas var för sig. Antal och indelning av huvuddelar kommer att arbetas fram under inventeringsfasen.

  – Vi har lämnat ett genomarbetat anbud på ett spännande uppdrag som vi är mycket glada över att ha vunnit. Projektet stärker vårt fokus och vår strategiska inriktning inom både bostadsombyggnader och samverkansentreprenader vilket ligger helt i linje med vår affärsplan. Från M3 Byggs sida ser vi fram emot att få inleda detta långsiktiga samarbete med Järfällahus, säger Johan Lindberg, projekt– och affärsutvecklare på M3 Bygg AB.

  Järfällahus kommer att jobba i samverkansformen partnering tillsammans med M3 Bygg. Det innebär ett tätt samarbete tidigt i processen, så att de kommande renoveringarna kan genomföras på ett mer kostnadseffektivt sätt. Efter inventering och statusbesiktning formas ramarna för samarbetet och den kommande renoveringen planeras tillsammans med entreprenören och hyresgästerna. Allt med fokus att ge värde för hyresgästerna och skapa bättre boendemiljöer.

  – Vi brinner för samverkan och delaktighet och ser verkligen fram emot att arbeta tillsammans i denna entreprenad, säger Jennie Sahlsten, vd på Järfällahus. Dialogen med våra hyresgäster är viktiga för oss. Delaktighet och tydlig information längs hela vägen är viktiga parametrar i vårt genomförande och som vi kommer arbeta aktivt med tillsammans, säger Jennie Sahlsten.

  Inventeringen och statusbesiktningarna som inleds redan i vår och kommer ligga till grund för det fortsatta arbetet. Efter inventeringen påbörjas projekteringen och därefter startar renoveringen utifrån det med mest akut behov. Projektet kommer därför kräva ett parallellt arbete i olika områden under produktionen, och där även hyresgästerna är med och styr vad som kan komma att ingå i entreprenaden.

  För ytterligare information

  Jennie Sahlsten, vd Järfällahus, jennie.sahlsten@jarfallahus.se, 08-580 836 50.
  Johan Lindberg, projekt– och affärsutvecklare, M3 Bygg AB, johan.lindberg@m3bygg.se, 08-556 219 14

  Ämnen

  Kategorier

  Regioner


  Vi på M3 Bygg arbetar med entreprenadverksamhet inom Storstockholm och vårt erbjudande utgår från vår affärsidé: ”Med kompetens, erfarenhet och engagemang ger vi en trygghet genom hela byggprocessen, vilket höjer värdena i boende – och arbetsmiljöer”. Med detta fångar vi upp ett komplett erbjudande till våra kunder. D.v.s. att vara en trygg partner som engagerar och skapar värde.

  Se mer på www.m3bygg.se

  Relaterat innehåll

  M3 Bygg - Vi är våra projekt

  M3 Bygg grundades år 2000 och omsätter med våra 92 medarbetare ca 700 miljoner årligen. Våra verksamhetsinriktningar är Ombyggnad bostäder, Lokalanpassningar, Skolor och vårdbyggnader, Stambyten samt Kulturminnesmärkta byggnader. Vårt verksamhetsområde är i huvudsak Storstockholm.

  M3 Bygg
  Rökerigatan 19
  121 62 Johanneshov