Gå direkt till innehåll
M3 Bygg AB får fortsatt förtroende att restaurera fasaderna på Stockholms Slott

Pressmeddelande -

M3 Bygg AB får fortsatt förtroende att restaurera fasaderna på Stockholms Slott

Samarbetet mellan M3 Bygg AB och Statens Fastighetsverk avseende etapp två av fasadrenoveringen på Stockholms Slott har fallit väl ut. Det beslöts därför nyligen att lösa ut optionerna på både etapp tre och fyra.

Dessa etapper omfattar två byggnader på den yttre borggården. Färdigställande sker i december 2015. ”Det känns fantastiskt roligt att vi får fortsatt förtroende och möjlighet att utveckla vårt samarbete med Statens Fastighetsverk. Det är också extra roligt att de valt att lösa ut båda optionerna i ett slag”, säger Hans Ericsson, ansvarig platschef på M3 Bygg.

Samarbetet med delentreprenörerna, Närkesten och Stenhuggeriet Norden,har fungerat mycket väl under etapp två vilket resulterat i att även dessa entreprenörer har fått fortsatt förtroende att arbeta med etapp tre och fyra.

Utförandet av etapp tre och fyra kommer att vara likartat det i etapp två med omfattande stenarbeten, murning, plåtarbeten och fönsterrenovering. Man kommer även att utföra en putsentreprenad som utgör starten för omputsningen av Stockholms Slott. Precis som i etapp två kommer M3 Bygg även i detta projekt att ansvara för plats- och arbetsledning, inköp, kostnadsstyrning, planering, byggnadsarbete och övriga erforderliga hantverk samt kvalitets- och miljöarbete.

Beställare

Beställare är Statens Fastighetsverk (SFV).

SFV Förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker, slott och kungsgårdar, teatrar. museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark. SFV:s förvaltningsuppdrag omfattar ca 2,0 miljoner kvadratmeter lokaler och 6,5 miljoner hektar mark. Läs mer om SFV på www.sfv.se.

Översiktlig information om Stockholms Slott

Stockholms Slott, i sin nuvarande skepnad, uppfördes efter branden av Tre Kronor 1697. Byggnaden stod klar kring 1750. Stockholms Slott är en av Sveriges mest betydande byggnader, både som symbol för statsskicket och genom sitt kulturhistoriska värde. Fasaderna utformades av arkitekt Tessin d.y. även om de stod färdiga först efter hans död. Trots många förändringar och kompletteringar genom åren har fasaderna behållit en stark koppling till Tessins ursprungliga planer för byggnaden. Sin nuvarande färgsättning och materialverkan (med, bland annat, från färg renskrapad natursten) fick slottet  vid slutet av 1800-talet. Omputsning samt omfattande stenbyten och lagningar har utförts under 1900-talet.


Ämnen

Kategorier

Regioner


M3 Bygg är ett personalägt företag som utför stambyten och byggnationer i kommersiella lokaler, fastigheter och bostäder åt bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och förvaltare i Storstockholmsregionen. Se mer på www.m3bygg.se

M3 Bygg - Vi är våra projekt

M3 Bygg grundades år 2000 och omsätter med våra 92 medarbetare ca 700 miljoner årligen. Våra verksamhetsinriktningar är Ombyggnad bostäder, Lokalanpassningar, Skolor och vårdbyggnader, Stambyten samt Kulturminnesmärkta byggnader. Vårt verksamhetsområde är i huvudsak Storstockholm.

M3 Bygg
Rökerigatan 19
121 62 Johanneshov