Gå direkt till innehåll
Storkyrkan i Stockholm
Storkyrkan i Stockholm

Pressmeddelande -

M3 Bygg blir generalentreprenör vid restaureringen av Domkyrkan i Stockholm

M3 Bygg har erhållit uppdraget av Domkyrkoförsamlingen att i samverkan med KFS utföra renoveringen av Storkyrkan. Projektet är en utförandeentreprenad där kyrkans exteriör ska restaureras till det utseende den hade på 1700-talet. 

”Storkyrkan, Sankt Nicolai kyrka, Domkyrkan i Stockholm är ett av stadens äldsta och mest betydelsefulla byggnadsverk. Kyrkan är i stort behov av underhåll och att då få vara med och återställa den till sin forna barockprakt från 1700-talet är otroligt roligt och en mycket stimulerande arbetsuppgift,” säger Sven Löfvenberg, projektchef och vd på KFS AB, kyrkans eget projektledningsföretag.

Projektet att återföra Storkyrkan till sitt forna utseende är planerat att påbörjas under 2020 samtidigt som kyrkans verksamhet kommer fortsätta som vanligt. Restaureringsåtgärderna som gjordes under 1900-talet har otydliggjort kyrkans barockutseende och syftet med de planerade åtgärderna är därför att kyrkobyggnaden utvändigt i form och kulör får det utseende kyrkan hade på 1700-talet. Entreprenaden omfattar kyrkans samtliga fasader och takytor, inklusive tornhuv samt gårdens två paviljongbyggnader med anslutande murar och grindar.

”Vi är både ödmjuka och stolta inför uppdraget, som innehåller utmaningar av både teknisk och logistisk karaktär. Projektet stärker ytterligare vår position inom ombyggnad – och restaurering av kulturminnesmärkta fastigheter,” säger Johan Lindberg, VD på M3 Bygg.

För mer information kontakta
Christina Lindén, Projektchef M3 Bygg 08-410 319 61
Stefan Fällman, Affärschef M3 Bygg 08-556 219 19

Ämnen

Kategorier

Regioner


Vi på M3 Bygg arbetar med entreprenadverksamhet inom Storstockholm och vårt erbjudande utgår från vår affärsidé: ”Med kompetens, erfarenhet och engagemang ger vi en trygghet genom hela byggprocessen, vilket höjer värdena i boende – och arbetsmiljöer”. Med detta fångar vi upp ett komplett erbjudande till våra kunder. D.v.s. att vara en trygg partner som engagerar och skapar värde

Se mer på www.m3bygg.se

Relaterat innehåll

M3 Bygg - Vi är våra projekt

M3 Bygg grundades år 2000 och omsätter med våra 92 medarbetare ca 700 miljoner årligen. Våra verksamhetsinriktningar är Ombyggnad bostäder, Lokalanpassningar, Skolor och vårdbyggnader, Stambyten samt Kulturminnesmärkta byggnader. Vårt verksamhetsområde är i huvudsak Storstockholm.

M3 Bygg
Rökerigatan 19
121 62 Johanneshov