Gå direkt till innehåll
Bild från Soldalaskolan som var ett av projekten som utfördes i samverkan med Telge Fastigheter under föregående ramavtalsperiod.
Bild från Soldalaskolan som var ett av projekten som utfördes i samverkan med Telge Fastigheter under föregående ramavtalsperiod.

Pressmeddelande -

M3 Bygg erhåller förnyat ramavtal i samverkan med Telge Fastigheter

M3 Bygg har erhållit upphandlingen av Telge Fastigheters ramavtal i samverkan. Ramavtalet som börjar gälla under 2020 sträcker sig på ett år med möjlighet till förlängning, ett år i taget, i ytterligare tre år och har ett beräknat värde på en miljard kronor.

Under perioden för ramavtalet eftersträvar Telge Fastigheter ett nära samarbete i strukturerad samverkan. Målet är bland annat att öka kunskapen, kraven och samarbetsförmågan när det gäller samverkansprojekt. Volymen för avtalet har Telge Fastigheter beräknat till 250 miljoner kronor per år, vilket totalt innebär en miljard kronor över de fyra år som avtalet sträcker sig.

Avtalet avser samverkansprojektet som:

  • Komplexa projekt, med inslag av okänd teknik eller konceptutveckling.
  • Nybyggnads- och tillbyggnadsprojekt samt ombyggnadsprojekt i kluster eller serieproduktion.
  • Nybyggnads- och tillbyggnadsprojekt med snäv tidsram eller oklar förutsättning.

”Telge Fastigheter och M3 Bygg kommer nu kunna fortsätta vårt långsiktiga och nära samarbete där vi gemensamt utvecklar och optimerar produkten. Detta innebär kontinuerlig effektivisering av projektering, produktion och förvaltning där målet är att minska bygg- och förvaltningskostnaderna med bibehållen kvalitet,” säger Jan Skägg, marknadsstrateg på M3 Bygg.

M3 Bygg har även haft ett ramavtal med Telge Fastigheter de fyra senaste åren. Under denna period har M3 Bygg ansvarat för ombyggnads- och tillbyggnadsprojekt vid två skolor. Vid Soldalaskolan byggdes det till en ny skolbyggnad med ämnesklassrum och specialsalar, ett tillhörande storkök och markarbeten. Mariekällskolan är ett pågående projekt, som beräknas vara klart i början av 2021, där befintliga skollokaler renoveras och anpassas, bland annat för att göra plats för en ny förskola i byggnaden. Utöver ombyggnaden så byggs ett nytt storkök, kontorslokaler för kommunens resurscenter och omfattande markarbeten samt finplanering av utemiljöer för förskola och skola.

För mer information kontakta:
Jan Skägg, marknadsstrateg M3 Bygg 08-556 219 10
Stefan Fällman, affärschef M3 Bygg 08-556 219 19 

Ämnen

Kategorier

Regioner


Vi på M3 Bygg arbetar med entreprenadverksamhet inom Storstockholm och vårt erbjudande utgår från vår affärsidé: ”Med kompetens, erfarenhet och engagemang ger vi en trygghet genom hela byggprocessen, vilket höjer värdena i boende – och arbetsmiljöer”. Med detta fångar vi upp ett komplett erbjudande till våra kunder. D.v.s. att vara en trygg partner som engagerar och skapar värde

Se mer på www.m3bygg.se

Relaterat innehåll

M3 Bygg - Vi är våra projekt

M3 Bygg grundades år 2000 och omsätter med våra 92 medarbetare ca 700 miljoner årligen. Våra verksamhetsinriktningar är Ombyggnad bostäder, Lokalanpassningar, Skolor och vårdbyggnader, Stambyten samt Kulturminnesmärkta byggnader. Vårt verksamhetsområde är i huvudsak Storstockholm.

M3 Bygg
Rökerigatan 19
121 62 Johanneshov