Gå direkt till innehåll
M3 Bygg erhåller Kv. Molde 4, nytt projekt i Järvalyftet

Pressmeddelande -

M3 Bygg erhåller Kv. Molde 4, nytt projekt i Järvalyftet

M3 Bygg har nu skrivit kontrakt med Svenska Bostäder gällande totalrenoveringen av Kv. Molde 4. Fastigheten ligger på Bergengatan 31-37 i Husby och upprustningen av den ingår i den långsiktiga satsningen Järvalyftet.

Kv. Molde 4 består av fyra bostadshus av typen loftgångshus uppförda 1976 som en del i miljonprogrammet. Till fastigheten hör en gemensam gård samt två stycken mindre komplementshus. De fyra bostadshusen omfattar 116 lägenheter med en totalyta på 8722 kvm.

Projektet avser invändig totalrenovering inklusive nya installationer. Fönster och dörrar byts ut. Taken och fasaderna genomgår en helrenovering och tilläggsisoleras. Även gården kommer att totalrenoveras. De två befintliga komplementshusen rivs och en ny tvättstuga byggs upp.

Entreprenaden är indelad i fyra olika etapper, en för varje bostadshus. Arbetena påbörjas i augusti 2015 och avslutas i maj 2017. Under tiden arbetena pågår kommer hyresgästerna att vara evakuerade.

M3 Byggs organisation på plats kommer att vara Thomas Erdhage, Peter Tedblad och Elin Assarsson. De har alla tre gedigen erfarenhet av liknande projekt.

”Detta nya större bostadsombyggnadsprojekt är av stor vikt i vår prioriterade satsning mot segmentet och bekräftar ytterligare vår starka position. Vi är idag en av Stockholms största aktörer inom området och har skapat oss en väldigt stor erfarenhet med ett flertal lyckade projekt”, säger Johan Lindberg, VD på M3 Bygg.

Järvalyftet

Järvalyftet är en långsiktig investering för att förbättra levnadsvillkoren i stadsdelarna kring Järvafältet, dvs Tensta, Hjulsta, Husby, Kista och Rinkeby. Målsättningen är att genom medverkan från boende och samverkan med andra parter skapa en positiv, social och ekonomisk utveckling som gör Järva till ett område dit många vill flytta och stanna kvar. Järvafältet ska vara en motor för tillväxt i Stockholm. För att nå dit krävs medvetet arbete inom fyra huvudområden:

  • Bra boende och mer varierad stadsmiljö
  • Trygghet i vardagen
  • Stärkt utbildning och bra språkundervisning
  • Fler jobb och ökat företagande

Järvalyftet utgår från Vision Järva 2030 som fastställdes av Stockholms Kommunfullmäktige våren 2009. Visionen är det övergripande måldokumentet i arbetet med Järvalyftet. För mer information om ”Järvalyftet” se www.stockholm.se .

Ämnen

Kategorier

Regioner


M3 Bygg är ett personalägt företag som utför stambyten och byggnationer i kommersiella lokaler, fastigheter och bostäder åt bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och förvaltare i Storstockholmsregionen.

Med kompetens, erfarenhet och engagemang ger vi en trygghet genom hela byggprocessen, vilket höjer värdena i boende- och arbetsmiljöer.

Se mer på www.m3bygg.se

M3 Bygg - Vi är våra projekt

M3 Bygg grundades år 2000 och omsätter med våra 92 medarbetare ca 700 miljoner årligen. Våra verksamhetsinriktningar är Ombyggnad bostäder, Lokalanpassningar, Skolor och vårdbyggnader, Stambyten samt Kulturminnesmärkta byggnader. Vårt verksamhetsområde är i huvudsak Storstockholm.

M3 Bygg
Rökerigatan 19
121 62 Johanneshov