Gå direkt till innehåll
M3 Bygg fortsätter med renoveringar inom Järvalyftet åt Svenska Bostäder

Pressmeddelande -

M3 Bygg fortsätter med renoveringar inom Järvalyftet åt Svenska Bostäder

M3 Bygg AB har påbörjat totalrenoveringen av Kv. Skänninge 1. Projektet är beläget på Tensta allé 45-57 i Tensta och består av fyra bostadshus, varav två av dessa är sammanbyggda med gemensamt trapphus. Samtliga dessa byggnader är uppförda i slutet på 60-talet som en del av den tidens så kallade miljonprogram. Projektet är en del i den långsiktiga satsningen Järvalyftet vars syfte är att förbättra, bland annat, boendemiljöerna i stadsdelarna kring Järvafältet.

Projektet avser totalrenovering av byggnaderna samt nybyggnation av två fristående tvättstugor. Renoveringen omfattar samtliga 82 lägenheter, allmänna utrymmen, källare och garage. Renovering av tak, fasader och fönster samt av gårdar inkl. nytt tätskikt på garagebjälklag ska också utföras. Ventilationen återställs till FTX, där aggregat placeras utomhus på tak.

Entreprenaden har påbörjats och pågår till slutet på november 2017. Hyresgästerna kommer att evakueras etappvis under byggtiden.

”Det är oerhört glädjande att vi nu startat detta nya projekt och kan bibehålla vår kontinuitet i området, där vi nu parallellt slutför Kv. Neglinge1 som är ett likvärdigt projekt. Detta påverkar positivt vår långsiktiga satsning gentemot ombyggnad av bostäder generellt och inom Järvalyftet. Vi kan nu utöka vår erfarenhet inom marknadssegmentet och stärka positionen ytterligare”, säger Johan Lindberg, VD på M3 Bygg AB


Järvalyftet

Järvalyftet är en långsiktig investering för att förbättra levnadsvillkoren i stadsdelarna kring Järvafältet, dvs Tensta, Hjulsta, Husby, Kista och Rinkeby. Målsättningen är att genom medverkan från boende och samverkan med andra parter skapa en positiv, social och ekonomisk utveckling som gör Järva till ett område dit många vill flytta och stanna kvar. Järvafältet ska vara en motor för tillväxt i Stockholm. För att nå dit krävs medvetet arbete inom fyra huvudområden:

  • Bra boende och mer varierad stadsmiljö
  • Trygghet i vardagen
  • Stärkt utbildning och bra språkundervisning
  • Fler jobb och ökat företagande

Järvalyftet utgår från Vision Järva 2030 som fastställdes av Stockholms Kommunfullmäktige våren 2009. Visionen är det övergripande måldokumentet i arbetet med Järvalyftet. För mer information om ”Järvalyftet” se www.stockholm.se .

Ämnen

Kategorier

Regioner


M3 Bygg är ett personalägt företag som utför stambyten och byggnationer i kommersiella lokaler, fastigheter och bostäder åt bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och förvaltare i Storstockholmsregionen.

Med kompetens, erfarenhet och engagemang ger vi en trygghet genom hela byggprocessen, vilket höjer värdena i boende- och arbetsmiljöer.

Se mer på www.m3bygg.se

Relaterat innehåll

M3 Bygg - Vi är våra projekt

M3 Bygg grundades år 2000 och omsätter med våra 92 medarbetare ca 700 miljoner årligen. Våra verksamhetsinriktningar är Ombyggnad bostäder, Lokalanpassningar, Skolor och vårdbyggnader, Stambyten samt Kulturminnesmärkta byggnader. Vårt verksamhetsområde är i huvudsak Storstockholm.

M3 Bygg
Rökerigatan 19
121 62 Johanneshov