Gå direkt till innehåll
M3 Bygg lyfter vidare på Järvafältet

Pressmeddelande -

M3 Bygg lyfter vidare på Järvafältet

M3 Bygg har påbörjat ombyggnaden av kv. Trondheim 6 åt Svenska Bostäder. Kontraktsumman är på ca 85 miljoner kronor. Projektet påbörjades i december 2012 och skall vara färdigställt i januari 2014.

Projektet avser upprustning av fastigheten Kv. Trondheim 6 på Trondheimsgatan 40, 50-58 i Husby, Stockholm och omfattar tre loftgångshus med källare byggda 1974. Kvarteret innehåller totalt 98 lägenheter varav 1 lägenhet om 6 rok, 15 lägenheter om 4 rok, 39 lägenheter om 3 rok,  41 lägenheter om 2 rok och 2 lägenheter om 1 rok. Total lägenhetsyta är 7 234 m². Kvarteret innehåller idag även 2 komplements-byggnader om 122 m² vardera.

Åtgärderna berör lägenheter och gemensamma utrymmen i husen invändigt och utvändigt, inklusive installationer samt gård. Åtgärder är bl. a. att lägenheterna får nya kök med nytt vatten och avlopp, tilläggsisolering av fasader, nytt tak på två av husen, byte av snickerier samt ytskiktsrenovering.
Alla hyresgäster kommer att evakueras under produktionstiden.

Platschef för projektet är Thomas Erdhage. Thomas har precis avslutat ett liknande projekt i samma område, kv. Molde 5, och har bred erfarenhet av större projekt. Arbetschef är Stefan Fällman som ansvarar för vårt affärsområde "Ombyggnad av bostäder och lokaler".

”Det här är det tredje större projektet inom Järvalyftet som vi påbörjar åt Svenska Bostäder. Det visar att vår strategi vi arbetat efter de senaste åren har varit lyckad. Vi har nu vuxit till en komfortabel storlek där vi kan hantera ett flertal parallella projekt i hundramiljonersklassen, samtidigt som
vi kan behålla fokus på våra övriga kunder och projekt. Vi kan erbjuda starka, kompetenta och breda platsorganisationer för att leva upp till våra egna och våra kunders krav. Vi har under det senaste året även förstärkt vår produktionsadministration som arbetar med kalkyler, inköp och KMA (Kvalitet,
Miljö och Arbetsmiljö). Detta sammantaget innebär att vi fortsätter på den redan inslagna vägen – Att bli ett av Stockholms mest betydelsefulla byggföretag”, säger Johan Lindberg, VD för M3 Bygg AB.

För mer information avseende projektet kontakta Arbetschef Stefan Fällman på 08-556 219 19 eller se vår hemsida www.m3bygg.se . Läs mer om oss på M3 bygg och se hela vår projektbredd i vår kundtidning www.m3gazine.se .

Projektet ingår som en del av ”Järvalyftet”.

Järvalyftet

Järvalyftet är en långsiktig investering för att förbättra levnadsvillkoren i stadsdelarna kring Järvafältet, dvs Tensta, Hjulsta, Husby, Kista och Rinkeby. Målsättningen är att genom medverkan från boende och samverkan med andra parter skapa en positiv, social och ekonomisk utveckling som gör Järva till ett område dit många vill flytta och stanna kvar. Järvafältet ska vara en motor för tillväxt i Stockholm. För att nå dit krävs medvetet arbete inom fyra huvudområden:

 •Bra boende och mer varierad stadsmiljö

•Trygghet i vardagen

•Stärkt utbildning och bra språkundervisning

•Fler jobb och ökat företagande

Järvalyftet utgår från Vision Järva 2030 som fastställdes av Stockholms Kommunfullmäktige våren 2009. Visionen är det övergripande måldokumentet i arbetet med Järvalyftet. För mer information om ”Järvalyftet” se www.stockholm.se .

Ämnen

Kategorier

Regioner


M3 Bygg är ett personalägt företag som utför stambyten och byggnationer i kommersiella lokaler, fastigheter och bostäder åt bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och förvaltare i Storstockholmsregionen.

Med kompetens, erfarenhet och engagemang ger vi en trygghet genom hela byggprocessen, vilket höjer värdena i boende- och arbetsmiljöer.

Se mer på www.m3bygg.se. Vi är våra projekt!

M3 Bygg - Vi är våra projekt

M3 Bygg grundades år 2000 och omsätter med våra 92 medarbetare ca 700 miljoner årligen. Våra verksamhetsinriktningar är Ombyggnad bostäder, Lokalanpassningar, Skolor och vårdbyggnader, Stambyten samt Kulturminnesmärkta byggnader. Vårt verksamhetsområde är i huvudsak Storstockholm.

M3 Bygg
Rökerigatan 19
121 62 Johanneshov