Gå direkt till innehåll
M3 Bygg renoverar Gustaf Vasa kyrka vid Odenplan

Pressmeddelande -

M3 Bygg renoverar Gustaf Vasa kyrka vid Odenplan

”Vi har arbetat med Svenska Kyrkan i ett flertal projekt under senare år till olika församlingar. Att vi nu fått denna möjlighet att bygga om och renovera Gustaf Vasa kyrka till dess församling är väldigt glädjande. Ett spännande - och komplext projekt med stora utmaningar i form av både teknisk och logistisk karaktär, säger Johan Lindberg, VD på M3 Bygg.”

Projektbeskrivning

En av Sveriges få nybarockkyrkor ska underhållas så att dess kulturhistoriska värden lyfts fram och består. De underhålls- och renoveringsåtgärder som nu ska ske kommer att förlänga livslängden på byggnaden, inventarier och ytskikt. Församlingen har inväntat färdigställandet av Citybanan för att kunna utföra den välbehövliga restaureringen av kyrkan.

Exteriört görs fasadrenovering och lagningar av koppartak. Invändigt inkluderar entreprenaden omfattade rengöring och konserveringsarbeten, två hissar, nya personalutrymmen, wc-grupper och ytskiktsrenoveringar. Största delen av värmedistributionssystemet med radiatorer byts ut till nytt system. Delvis uppvärmning med golvvärme kommer att införas, ledningarna förläggs i golvfriser och ytor för golvvärme. Huvuddelen av vatten- och avloppsinstallationerna i byggnaden byts ut. Ventilation införs i våtgrupper, kontors- och personalutrymmen. Elinstallationerna är av gammalt datum och i stort behov av utbyte i stora delar av kyrkan. Belysning uppdateras och kompletteras. Nödbelysning, telefon- och datanät, ljudanläggning, åskskydd och larmanläggning kommer att installeras.

Ämnen

Taggar

Regioner


M3 Bygg är ett personalägt företag som utför stambyten och byggnationer i kommersiella lokaler, fastigheter och bostäder åt bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och förvaltare i Storstockholmsregionen.

Med kompetens, erfarenhet och engagemang ger vi en trygghet genom hela byggprocessen, vilket höjer värdena i boende- och arbetsmiljöer.

Se mer på www.m3bygg.se

Relaterade nyheter

M3 Bygg - Vi är våra projekt

M3 Bygg grundades år 2000 och omsätter med våra 92 medarbetare ca 700 miljoner årligen. Våra verksamhetsinriktningar är Ombyggnad bostäder, Lokalanpassningar, Skolor och vårdbyggnader, Stambyten samt Kulturminnesmärkta byggnader. Vårt verksamhetsområde är i huvudsak Storstockholm.

M3 Bygg
Rökerigatan 19
121 62 Johanneshov