Gå direkt till innehåll
Johan Lindberg, Jennie Sahlsten och Björn Lindforss
Johan Lindberg, Jennie Sahlsten och Björn Lindforss

Pressmeddelande -

Start av Järfällahus omfattande renoveringssatsning

Idag invigdes officiellt Järfällahus stora och omfattande renoveringsarbete av sina fastigheter i Jakobsberg från 1960-70 talet. Bit för bit ska lägenheterna omsorgsfullt och hållbart renoveras i dialog med hyresgästerna. Totalt handlar det om cirka 2.600 lägenheter med tillhörande arbeten.

Renoveringsarbetet kommer att pågå i Järfällahus fastigheter några år framöver och arbetena kommer att utföras etappvis. Det är fastigheterna i Jakobsberg från 1960-70 som har passerat den tekniska livslängden och som nu är i stort behov av renovering. Även gårdsmiljön behöver uppdateras till dagens hållbarhetsstandard, så när renoveringsarbetet i fastigheterna är klara blir det dags för utemiljön att förändras till det bättre och mer hållbart. Arbetet kommer få positiv påverkan på Jakobsbergs centrala delar och bostadsmiljöer framöver.

- Järfällahus fastigheter ska genomgå den mest omfattande renoveringen någonsin. Vi vill skapa trygga och trivsamma bostadsområden för våra hyresgäster. Renoveringen omfattar både våra inomhus- och utomhusmiljöer, Björn Lindforss (M) styrelseordförande i Järfällahus.

Renoveringssatsningen omfattar sex olika bostadsområden i Jakobsberg:

 • Sångvägen, 462 lägenheter
 • Söderhöjden, ca 320 lägenheter
 • Engelbrektsområdet, ca 520 lägenheter
 • Tallbohov, ca 800 lägenheter
 • Dackehöjden, ca 120 lägenheter
 • D-området, ca 370 lägenheter

  M3 Bygg är byggentreprenören som i strategisk partnering med Järfällahus ska göra den stora hållbara renoveringen. Helhetsuppdraget omfattar inventering, projektering och renovering av lägenheterna med tillhörande arbeten. Att jobba i samverkansformen partnering innebär ett tätt samarbete tidigt i processen, så att de kommande renoveringarna kan genomföras på ett mer rationellt och kostnadseffektivt sätt. Målsättningen är att renovera 300-400 lägenheter per år.

  - Det är en omfattande renovering som skall utföras under en längre tid, där vi fått förutsättningen att vara med och påverka tidigt i processen med vår erfarenhet och kompetens. Vi har ett gemensamt fokus med Järfällahus att möjliggöra betydande hållbarhetsvinster genom både klimatsmart renovering och energieffektiviseringar, säger Johan Lindberg, projekt- och affärsutvecklare på M3 Bygg.

  Sedan i våras har ett förberedelsearbete pågått med inventeringar och statusbesiktningar av fastigheterna. Dessa ligger nu till grund för fortsatt projekteringsarbete med planering över vad som behöver göras och i vilken ordning utifrån behov.

  Först ut att renoveras blir Sångvägens bostadsområde. I projekteringen planeras också för upprustning av det stora garaget vid Sång- och Nibblevägen, som haft problem med trygghet och trivsel. Planerna för garaget inkluderar en rejäl uppfräschning av olika ytor samt ett antal trygghetsåtgärder. Det handlar bland annat om att tvätta och måla om, nya portar, ny och bättre belysning med mera.

  Hyresgästerna väljer nivå av renovering.
  Ett särskilt samrådsavtal har tecknats med Hyresgästföreningen om boinflytande för renoveringen. I nära samarbete med Hyresgästföreningen arrangeras återkommande samrådsmöten, där hyresgästerna bjuds in för att vara med och påverka vad som ska genomföras i renoveringen, utöver grundrenoveringen. Dialogmötena är en naturlig och viktig del av processen. Projektet har därför tillsatt särskilda projektsamordnare som bara jobbar med informationen och att möta hyresgästernas frågor.

  – Vi kommer att ta fram ett grundpaket för renovering. Övrig renovering sker i nivåer efter hyresgästens val. Dialogen med våra hyresgäster blir viktig, så att vi kan möta var och ens behov. Delaktighet och information genom hela projektet skapar trygghet för hyresgästerna, som jag är säker på blir avgörande för att renoveringen ska flyta på bra, säger Jennie Sahlsten, vd på Järfällahus.

  De första mötena inför renoveringen på Sång- och Nibblevägen genomfördes den 14-15 september.

  Mer information
  Jennie Sahlsten, vd Järfällahus, 08-580 836 50, jennie.sahlsten@jarfallahus.se
  Johan Lindberg, projekt- och affärsutvecklare, M3 Bygg AB, 08-556 219 14, johan.lindberg@m3bygg.se,

  Ämnen

  Kategorier

  Regioner


  Vi på M3 Bygg arbetar med entreprenadverksamhet inom Storstockholm och vårt erbjudande utgår från vår affärsidé: ”Med kompetens, erfarenhet och engagemang ger vi en trygghet genom hela byggprocessen, vilket höjer värdena i boende – och arbetsmiljöer”. Med detta fångar vi upp ett komplett erbjudande till våra kunder. D.v.s. att vara en trygg partner som engagerar och skapar värde.

  Se mer på www.m3bygg.se

  M3 Bygg - Vi är våra projekt

  M3 Bygg grundades år 2000 och omsätter med våra 92 medarbetare ca 700 miljoner årligen. Våra verksamhetsinriktningar är Ombyggnad bostäder, Lokalanpassningar, Skolor och vårdbyggnader, Stambyten samt Kulturminnesmärkta byggnader. Vårt verksamhetsområde är i huvudsak Storstockholm.

  M3 Bygg
  Rökerigatan 19
  121 62 Johanneshov