Gå direkt till innehåll
Maktsalongens nya utbildning Makten är vår är för unga kvinnor 20-25 år med höga ledarambitioner.
Maktsalongens nya utbildning Makten är vår är för unga kvinnor 20-25 år med höga ledarambitioner.

Pressmeddelande -

Maktsalongen lanserar ny utbildning för framtidens chefer – och nästa statsminister!

Maktsalongen har lanserat en ny ledarskapsutbildning för framtidens chefer – och Sveriges första kvinna som statsminister! 

Makten är vår är en kvalitativ och utmanande spetsutbildning som ger unga kvinnor 20-25 år kunskap, konkreta verktyg och självförtroende att söka sig till höga ledar- och chefspositioner i framtiden för en mer jämställd samhällsutveckling.

Genom studiebesök i maktens rum inom de fyra sektorerna; politiken, näringslivet, offentlig och ideell sektor samt träffar med teman kring ledarskap kommer framtidens chef få de redskap hon behöver för att uppnå höga positioner. Till och med den högsta – Sveriges statsminister!

– Makten är vår är Maktsalongens splitternya spetsutbildning för unga kvinnor med skyhöga ambitioner. Maktsalongen har i 10 år skapat nätverk och lärande för unga kvinnor i ledarskapspositioner och med vår expertis skapar vi nu en utbildning olik alla andra – för unga kvinnor, av unga kvinnor – en arena med drömmen om förändring och ledarskap i fokus. Med Makten är vår ämnar vi att utbilda nästa generations chefer, vd:ar, partiledare – och Sveriges första kvinna som statsminister, säger Angela Refuerzo Larsson, generalsekreterare.

Ansökan har öppnats och utbildningen börjar nu i höst med två omgångar och pågår i ett år. Läs mer om Makten är vår här.

Makten är vår sker med stöd från allmänna Arvsfonden. 

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Maktsalongen är en ideell organisation vars mål är ett jämställt samhälle där makt och inflytande fördelas rättvist. Vi jobbar för att fler unga kvinnor ska se sig själva som ledare och utmana normer som sätter snäva ramar för hur makt ser ut och vad en ledare kan vara.

Presskontakt

Angela Refuerzo Larsson

Angela Refuerzo Larsson

Presskontakt Generalsekreterare 072-940 51 12
Emelie Karinsdotter

Emelie Karinsdotter

Nätverks- och utbildningsansvarig
Juliet Atto

Juliet Atto

Projektledare och kommunikationsansvarig (tjänstledig)

Relaterat innehåll

Relaterade event

Maktsalongens ledord är feminism, systerskap och intersektionalitet!

Maktsalongen är en ideell organisation vars mål är ett jämställt samhälle där makt och inflytande fördelas rättvist. Vi jobbar för att fler unga kvinnor* ska se sig själva som ledare och utmana normer som sätter snäva ramar för hur makt ser ut och vad en ledare kan vara.

Maktsalongen drivs av värderingar och arbetar med jämställdhet på tre nivåer: struktur, organisation och individ.

Struktur: Maktsalongen jobbar med att granska de strukturella problem som hindrar unga kvinnor från att ta och behålla ledarpositioner, genom att bland annat bilda opinion inom våra expertområden som jämställdhet och feminism, stress, näthat, makt och intersektionalitet.

Organisation: Maktsalongens mål är att skapa jämställda organisationer och på så sätt bidra till ett jämställt samhälle. Vi är experter på jämställdhet och jämställdhetsrelaterade frågor som stress, sexuella trakasserier och härskartekniker. Vi hjälper organisationer att arbeta aktivt med att skapa jämställdhet i sina organisationer, bland annat genom att föreläsa, hålla i workshops och ta fram metodmaterial.

Individ: Vi driver flera olika verksamheter för att stötta unga kvinnor i deras ledarskap. I Maktmötet och vårt mentorskapsprogram samlas kvinnor för att stötta och peppa varandra, utbyta erfarenheter och inspireras. Genom nätverken skapas trygga och stabila ledare som kan bygga starka och stabila organisationer.

Läs mer om Maktsalongen och vårt arbete på www.maktsalongen.se!

*med kvinnor menar vi personer som själva identifierar sig som kvinnor