Media no image

Unik MDH-forskning för minskat koldioxidutsläpp

Nyheter   •   Dec 04, 2017 15:14 CET

Forskare vid MDH har undersökt hur man kan effektivisera processen med att bryta ner organiskt avfall i samband med produktion av biogas (anaerob rötning). Resultaten visar bland annat att man med hjälp av mikroalger kan minska koldioxidutsläppen i biogasanläggningar och minska energianvändningen i reningsverk.

Studien, ”System studies of Anaerobic Co-digestion Processes”, är en av få där data hämtats från en fullskalig, verklig samrötningsanläggning i ett nordligt klimat. Eva Nordlander, som ligger bakom forskningen, berättar mer:
– Målet med min avhandling är titta på olika sätt att förbättra processer som använder sig av anaerob rötning. Det har jag gjort genom att använda mig av modellering och simulering som verktyg. Jag har dels använt processmodeller för att simulera själva rötkammaren i en fullskaleanläggning för att se om det är praktiskt möjligt att använda sådana modeller, dels använt en av processmodellerna för att simulera en rötkammare som använder avloppsslam som substrat för att se om mikroalger som substrat kan öka mängden metangas som produceras.

Eva Nordlander har också gjort två övergripande systemstudier.

– Den ena en är en livscykelanalys av en biogasanläggning för att se hur systemet påverkas av att byta ett av substraten mot ett annat. I den andra systemstudien har jag tittat på effekten av att inkludera mikroalger i den biologiska reningen i reningsverk. För den studien har jag använt data från tre olika reningsverk i Eskilstuna, Uppsala och Västerås.

Minska mängden koldioxidutsläpp

Resultatet av undersökningen visar att det möjligt att minska både mängden koldioxidutsläpp och energianvändningen genom att använda mikroalger i reningsverk och biogasanläggningar.

Däremot skulle användning av mikroalger i reningsverket leda till mycket större markanvändning än i dag. I biogasanläggningen så var förhållandet det motsatta, där skulle mikroalger istället kunna minska markanvändningen.

Enligt Eva Nordlander kan samhället dra nytta av hennes forskning.

– Samhället skulle kunna fundera mer kring användning av mikroalger. Generellt sett skulle jag säga att de passar bättre in för användning i områden men större mängd solljus än här i norra Europa, men beroende på hur utvecklingen ser ut framöver, med mer eller mindre tillgängligt markutrymme och tillgänglig el, kan det vara intressant även på våra breddgrader, säger hon.

Mer information om MDH:s forskning inom framtidens energi.

Mer information

För mer information, vänligen kontakta  Eva Nordlander doktorand i energi- och miljöteknik.

Forskare vid MDH har undersökt hur man kan effektivisera processen med att bryta ner organiskt avfall i samband med produktion av biogas (anaerob rötning). Resultaten visar bland annat att man med hjälp av mikroalger kan minska koldioxidutsläppen i biogasanläggningar och minska energianvändningen i reningsverk.

Läs vidare »
Tvlj032nixisbntks6ln

Så underlättas nyanländas barn och ungdomars inkludering och jämställdhetsutveckling

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2017 09:17 CET

Sedan i våras följer en forskargrupp vid MDH inom ramen för Samhällskontraktet, ett fyrtiotal nyanlända pojkar och flickor i åldern 15-18 år bosatta i Sörmland och Västmanland. Den 5 december samlas forskarna tillsammans med de som varit med i arbetet, på MDH i Västerås för att presentera preliminära resultat och blicka framåt.

Itnzlrbttxge2nqpbxi1
Xdsafodihpzu5qfuw8ag

Nytt projekt ska förbättra ungdomars livssituation

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2017 09:07 CET

Media no image
Xdsafodihpzu5qfuw8ag

Pressinbjudan: Du kan göra skillnad!

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2017 08:03 CET

Den 4 och 5 december arrangerar MDH och Eskilstuna kommun en konferens kring Pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt (PFA) och runt 150 deltagare från hela Sverige kommer till högskolan i Eskilstuna.

Du kan göra skillnad för en person med en intellektuell funktionsnedsättning eller kognitiva svårigheter genom hur du bemöter denne. Ett bra sätt är Pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt (PFA), som innebär att man utgår från varje persons intressen, färdigheter och specifika svårigheter.

– Sedan 2011 har vi på Eskilstuna kommun, tillsammans med forskare vid MDH, arbetat för att införa PFA i kommunens verksamheter för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Hittills har nästan 600 av våra medarbetare och runt 30 chefer utbildats i PFA, berättar Marie Skoghill utvecklingsledare på Eskilstuna kommun.

Vid MDH bedrivs forskningsprojektet om PFA inom Mälardalens kompetenscentrum för hälsa och välfärd (MKHV), som är ett av områdena inom Samhällskontraktet. Christine Gustafsson är delprocessledare för MKHV.

– Vårt gemensamma arbete med kommunen har varit mycket lyckosamt och väckt ett stort nationellt intresse, Eskilstuna kommun har sålt nästan 900 PFA böcker. Nu ser vi även ett växande europeiskt intresse, säger Christine Gustafsson. 

Den 4 och 5 december arrangeras konferensen på MDH i Eskilstuna där de 150 anmälda deltagarna får kunskaper om vad PFA är, hur man arbetar enligt PFA och varför det är viktigt. Rektor vid MDH Paul Pettersson och kommundirektör Pär Eriksson hälsar välkomna och moderator är författaren Sören Olsson.

Tid och plats
Media är välkomna när som helst under dagen den 4 och 5 december. Invigning sker i Aulan på MDH i Eskilstuna den 4 december klockan 13.00. Se inbjudan och program.

För mer information
Christine Gustafsson, delprocessledare för MKHV inom Samhällskontraktet, christine.gustafsson@mdh.se eller 016-15 34 69.

Carl-Mikael Feldt, utvecklare, Eskilstuna kommun, carl-mikael.feldt@eskilstuna.se, 072-977 70 06.

Ett starkt MDH – den samproducerande högskolan 

På Mälardalens högskola (MDH) möts människor som vill utveckla sig själva och framtiden. Våra 15 000 studenter läser kurser och program inom ekonomi, hälsa, teknik och utbildning. Vi bedriver forskning inom alla utbildningsområden och har internationellt framstående forskning inom framtidens energi och inbyggda system. Vårt nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor gör att vi på MDH bidrar till att människor mår bättre och jorden håller längre. Mälardalens högskola finns på båda sidor om Mälaren med campus i Eskilstuna och Västerås.

Läs vidare »
M5l0n1okhlqectjf1swi

Unik satsning på att skapa energilösningar i världsklass

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2017 13:24 CET

Mälardalens högskola (MDH) ska tillsammans med industri, delar av innovationssystemet och Energimyndigheten skapa energilösningar i världsklass. Med en totalbudget på 62,5 miljoner kronor kommer man att bygga upp en testmiljö där företag kan testköra och utvärdera nya energilösningar samt skapa en världsunik virtuell miljö över energiflödena i en hel stad, Västerås.

Media no image

Pressinbjudan - Sex MDH-forskare möter 1 100 gymnasieelever

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2017 15:45 CET

Går det att äta både klimatsmart och hållbart? Hur kan matematik bidra till att vi undviker att begå onödiga misstag? Vad krävs för att vi i framtiden ska kunna flyga utan att skada miljön? Det är några av de frågor som forskarna som medverkar i Science@mdh kommer att resonera kring imorgon och på onsdag.Gymnasieeleverna kommer även få del av forskning kopplat till hur den mänskliga hjärnan kan träna arbetsminnet samt få se på skillnader i hur media framställer politiker utifrån om det är män eller kvinnor.

Science@MDH är en populärvetenskaplig dag då cirka 1 100 gymnasieelever kommer till Mälardalens högskola (MDH) i Eskilstuna och Västerås. Gymnasieeleverna får ta del av hur forskning utvecklar och utforskar människan, regionen och världen. Syftet är att visa upp det värde och nytta forskningen ger samhället och att forska är ett spännande arbete.

Science@MDH hålls i Västerås tisdagen den 21 november och i Eskilstuna den 22 november. Under föreläsningarna möter gymnasieeleverna sex forskare som ska inspirera och väcka nyfikenhet.Rasmus Åkerblom, med erfarenhet av vetenskapsredaktioner för såväl radio som tv, är moderator och guidar eleverna genom föreläsningspassen.

Välkommen!

Energi, teknik och matematik
21 november kl. 09.00 - 10.30 Västerås, MDH, Högskoleplan 1, sal Omega R-huset
22 november kl. 13.00 - 14:30 Eskilstuna, MDH, Drottninggatan 12, sal Aula Collegium

 • Karl Lundengård, forskar i matematik/tillämpad matematik
 • Elaine Åstrand, forskar inom området intelligenta framtida teknologier
 • Konstantinos Kyprianidis, forskar inom energiteknik

Ekonomi, samhälle och kultur
21 november kl. 13:00-14:30 Västerås, MDH, Högskoleplan 1, sal Omega R-huset
23 november kl. 09.00 - 10.30, Eskilstuna, MDH, Drottninggatan 12, sal Aula Collegium

 • Katarina Bälter, forskar inom folkhälsovetenskap
 • Joakim Johansson, forskar inom statsvetenskap
 • Karin Axelsson, forskar inom innovation och design

Kort fakta om forskningen vid MDH
På MDH finns drygt 500 personer som arbetar med forskning, från professorer till forskarstuderande. Forskningen sker inom sex inriktningar: Framtidens energi, Hälsa och välfärd, Inbyggda system, Industriell ekonomi och organisation, Innovation och produktrealisering samt Utbildningsvetenskap och matematik


Kontakt och mer information
Sara Olofsson, kommunikatör vid MDH, 021-10 13 67, sara.olofsson@mdh.se
Sofia Norling, biträdande kommunikationschef vid MDH, 021-10 13 25, sofia.norling@mdh.se

Ett starkt MDH – den samproducerande högskolan 

På Mälardalens högskola (MDH) möts människor som vill utveckla sig själva och framtiden. Våra 15 000 studenter läser kurser och program inom ekonomi, hälsa, teknik och utbildning. Vi bedriver forskning inom alla utbildningsområden och har internationellt framstående forskning inom framtidens energi och inbyggda system. Vårt nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor gör att vi på MDH bidrar till att människor mår bättre och jorden håller längre. Mälardalens högskola finns på båda sidor om Mälaren med campus i Eskilstuna och Västerås.

Går det att äta både klimatsmart och hållbart? Hur kan matematik bidra till att vi undviker att begå onödiga misstag? Vad krävs för att vi i framtiden ska kunna flyga utan att skada miljön? Det är några av de frågor som forskarna som medverkar i Science@mdh kommer att resonera kring imorgon och på onsdag.

Läs vidare »
Bsh58xhseexnll69hauc
Xdsafodihpzu5qfuw8ag

Nytt projekt ska öka kunskapen om möjligheterna med servicerobotar

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2017 13:29 CET

Inefyhal2ufogxhj9evn

Energiforskning i centrum när Kinas ambassadör besökte MDH

Nyheter   •   Nov 16, 2017 09:15 CET

I veckan fick MDH besök av Kinas ambassadör Congyou Gui och hans delegation för att diskutera samverkan och hållbara energilösningar. MDH:s rektor fanns på plats tillsammans med högskolans energiforskare. Med under mötet fanns också representanter från Västerås stad, Region Västmanland och Mälarenergi.

Bgktqegkfkwhsxy1qj1r
Ep6ttjnvdsj84r2ynxis

UKÄ:s pilotutvärdering ger MDH:s förskollärarprogram hög kvalitet

Nyheter   •   Nov 03, 2017 09:14 CET

MDH:s förskollärarprogram får omdömet hög kvalitet av UKÄ i den pilotutvärdering som gjorts på lärarutbildningar vid åtta lärosäten. Det visar att MDH:s förskollärarutbildning rustar studenterna väl för framtidens arbetsliv.

Bnlnzykaf6cvqe65loww

Pressinbjudan - Utdelning av ABB:s Robotikstipendium vid Mälardalens högskola

Pressmeddelanden   •   Okt 23, 2017 12:56 CEST

På torsdag 26 oktober kl 13:15 uppvaktar ABB Robotics tillsammans med Mälardalens högskola årets ABB-stipendiater. Stipendieceremonin sker på MDH i Västerås. ABB:s Robotikstipendium är inrättat till minne av av Björn Weichbrodt, den elektriska robotens fader. Stipendiet är på 25 000 kronor och delas ut för tredje året i rad.

Kontaktpersoner 7 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Biträdande kommunikationschef
 • sofia.norling@mdh.se
 • 021-10 13 25

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Samhällskontraktet
 • anna.ahazxx@mdh.hrse
 • 021-15 17 57

Om Mälardalens högskola, MDH

Ett starkt MDH – den samproducerande högskolan

På Mälardalens högskola (MDH) möts människor som vill utveckla sig själva och framtiden. Våra 15 000 studenter läser kurser och program inom ekonomi, hälsa, teknik och utbildning. Vi bedriver forskning inom alla utbildningsområden och har internationellt framstående forskning inom framtidens energi och inbyggda system. Vårt nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor gör att vi på MDH bidrar till att människor mår bättre och jorden håller längre. Mälardalens högskola finns på båda sidor om Mälaren med campus i Eskilstuna och Västerås.

Adress

 • Mälardalens högskola, MDH
 • Box 883
 • 721 23 Västerås
 • Vår hemsida