Skip to main content

Taggar

Samhällskontraktet

Konferens "Nu vill jag leka i alla rum"

Konferens "Nu vill jag leka i alla rum"

Dokument   •   2019-08-26 15:55 CEST

En konferens om nytänkande kring (om)byggnad av förskolors rum för mer inkluderande lek och lärande. Resultaten från ett treårigt forskningsprojekt om hur normer skapas och kan byggas bort i rum.

Frågor och svar om UKÄ:s utvärdering av lärarutbildningar

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har utvärderat kvaliteten på alla förskollärar- och grundlärarutbildningar i landet. Den 16 april publicerades resultatet och sammanlagt har 67 utbildningar granskats på landets universitet och högskolor. Av dessa får 35 hög kvalitet och 32 ifrågasatt kvalitet. MDH tilldelas både ris och ros.

Program för konferensen Inkludera mera i Eskilstuna den 23 oktober

Samhällskontraktet arrangerar, tillsammans med flera andra aktörer i regionen, den nya konferensen Inkludera mera - om hur olikheter berikar och hur du når framgång med mångfald och bemötande.

Program för konferensen Inkludera mera i Västerås den 17 oktober

Samhällskontraktet arrangerar, tillsammans med flera andra aktörer i regionen, den nya konferensen Inkludera mera - om hur olikheter berikar och hur du når framgång med mångfald och bemötande.

Sammanfattning av forskningsprojektet Nyanlända barn och ungdomars inkludering och jämställdhetsutveckling

Denna text är en kort sammanfattning av första årets arbetsrapport, vilken ges ut som underlag för konferensen den 14 och 15 mars 2018 vid MDH i syfte att sprida resultaten till både de som berörs direkt och en större allmänhet. En fullständigt och utförlig forskningrapport kommer att publiceras senare.