Charlotte Williams, professor i socialt arbete, är gästprofessor för professuren till Alva Myrdals minne 2019-2020.
Charlotte Williams, professor i socialt arbete, är gästprofessor för professuren till Alva Myrdals minne 2019-2020.

Nyhet -

Öppna föreläsningar om integration med gästprofessor Charlotte Williams

Charlotte Williams, gästprofessor för professuren till Alva Myrdals minne, håller två öppna föreläsningar på MDH med fokus på socialtjänstens integrationsarbete av minoritets- och invandrargrupper.

Charlotte Williams, professor i socialt arbete, forskar på ojämlikheter för etniska minoritetsgrupper i flera europeiska länder och delar vid två föreläsningar med sig av sina expertkunskaper om metoder för integrationsarbete.

– Jag har varit intresserad av hur man inom professionen för socialt arbete hanterar frågor kring etnisk mångfald, hur social försörjning påverkar minoritetsgrupper och hur vi kan öka olika gruppers och individers deltagande i samhället, säger Charlotte Williams, som arbetat på flera brittiska universitet och sedan 2012 på universitetet RMIT Australia.

Williams är intresserad av hur platsen påverkar individernas välfärd och använder begreppet superdiversitet – supermångfald – för att utforska dessa frågor. Nyligen har hon skrivit om urbana problem och urban mångfald i Melbourne.

Föreläser i Eskilstuna och i Västerås

Den första föreläsningen hålls den 8 oktober på MDH i Västerås. I samband med föreläsningen kommer integrationsfrågan diskuteras med representanter från Västerås Stad och Region Västmanland.

Den 9 oktober håller Charlotte Williams föreläsningen på MDH i Eskilstuna. I anknytning med föreläsningen kommer integration att diskuteras med en panel bestående av representanter från Eskilstuna kommun, Somaliska ungdomsnätverket och från Baptistkyrkans språkverksamhet.

  • 8 oktober, 09.15-12.00, MDH Västerås, Sal Alfa.
  • 9 oktober, 09.15-12.00, MDH Eskilstuna, Sal Aula Collegium

Föreläsningarna är öppna för alla och ingen föranmälan krävs. Båda föreläsningarna hålls på engelska.

Om professuren till Alva Myrdals minne

Gästprofessuren ska främja gemensamma forsknings‐ och utvecklingsarbeten när det gäller förskola och skola, värdegrundsfrågor, pedagogik och internationellt samarbete i andan av Alva Myrdals arbete för jämställdhet, jämlikhet och social rättvisa. Finansiär är Samhällskontraktet, en samverkan mellan Eskilstuna kommun, Västerås stad, Region Sörmland, Region Västmanland och MDH. Gästprofessuren omfattar en period på tre terminer.

Kontakt:

Vid frågor om föreläsningarna, kontakta: pernilla.liedgren@mdh.se

Mediekontakt: Johannes Ollson, 021-10 70 32, johannes.ollson@mdh.se

Ämnen

  • Minoriteter

Regioner

  • Södermanland

Ett starkt MDH – den samproducerande högskolan 

På Mälardalens högskola (MDH) möts människor som vill utveckla sig själva och framtiden. Våra 15 000 studenter läser kurser och program inom ekonomi, hälsa, teknik och utbildning. Vi bedriver forskning inom alla utbildningsområden och har internationellt framstående forskning inom framtidens energi och inbyggda system. Vårt nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor gör att vi på MDH bidrar till att människor mår bättre och jorden håller längre. Mälardalens högskola finns på båda sidor om Mälaren med campus i Eskilstuna och Västerås.