Pressmeddelande -

​Meningsfulla och lärande aktiviteter, en studie om användning av Tovertafel - ett magiskt bord

Ovanför ett bord på Skjulstagatans daglig verksamhet hänger en projektor som projicerar färggranna spel med blommor som rör sig eller fiskar som simmar. Föremålen på bordsplattan kan styras med hand- och armrörelser. Målet är att stimulera personer med intellektuell funktionsnedsättning till ökad rörlighet, kommunikation och välbefinnande. Nu genomför Mälardalens högskola (MDH) och Eskilstuna kommun en studie för att undersöka effekterna av det tekniska hjälpmedlet.

Det är inte en vanlig projektor – det är en så kallad Tovertafel, ett magiskt bord på holländska. I projektorn finns infraröda sensorer, högtalare och en processor som samverkar för att projicera spel på bordsskivan. Vissa av spelen är bara för en användare, andra spelas i små grupper på två-tre användare och några i större grupper med upp till sju användare. Den vanligaste speltiden är 15-20 minuter.

Flera kommuner har köpt in Tovertafel till äldreboenden för att aktivera personer med demens. Eskilstuna kommun har sett ett liknande aktivitetsbehov i sin dagliga verksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Kommunen önskar konkreta forskningsresultat som visar på eventuellt värde och nytta av denna typ av välfärdsteknik.

– Det finns ingen forskning som dokumenterar att användningen ger positiva effekter för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Därför genomför vi nu en studie för att undersöka om Tovertafel bidrar till ökad fokusering och rörligheten, samt större grad av social interaktion och kommunikation, säger Christine Gustafsson docent och forskare inom hälso- och välfärdsteknik.

33 personer vid Skjulstagatans daglig verksamhet i Eskilstuna ingår i studien. Personalen intervjuades innan uppstart och personalen skriver logg efter varje användning. Dessutom intervjuar forskarna personalen under studiens gång. Nu har det gått 4 månader och loggboken innehåller 103 aktiviteter.

– Redan nu, halvvägs i projektet, berättar personalen att de är positivt överraskade över effekterna. De berättar om ökad aktivitet och interaktion mellan användarna när de använder Tovertafel. Användarna samspelar bättre och kan vänta på sin tur i större utsträckning. Andra effekter är att användarna hjälper varandra att delta i spelet och får med sig användare som har svårt att aktivera sig själva, säger Lena Talman och Christine Gustafsson som är forskarna som genomför studien.

– Den mest förvånande effekten är att det finns vissa användare som också använder sina nya färdigheter, som samspel och vänta på sin tur, även i andra aktiviteter, säger Christine Gustafsson.

Efter jul presenteras studiens slutgiltiga resultat. Inom projektet Sörmlandskontraktet samarbetar Eskilstuna kommun och MDH om att utveckla forskning och utbildning inom området hälso- och välfärdsteknik. Studien om Tovertafel är ett av flera projekt där olika produkter inom hälso- och välfärdsteknik vetenskapligt utvärderas kring värde och nytta för användarna.

Kontaktperson Skjulstagatans DV:
Enhetschef Johanna Larsson: 016-710 14 70 johanna.larsson@eskilstuna.se
Jeanette Mikkelsen: 016-717 10 00 jeanette.mikkelsen@eskilstuna.se

Forskare MDH:
Lena Talman: 016-15 52 58 lena.talman@mdh.se
Christine Gustafsson 016-15 34 69 christine.gustafsson@mdh.se

Ämnen

  • Universitet, högskola

Kategorier

  • hälso- och välfärdsteknik
  • sörmlandskontraktet
  • forskning

Regioner

  • Södermanland

Ett starkt MDH – den samproducerande högskolan 

På Mälardalens högskola (MDH) möts människor som vill utveckla sig själva och framtiden. Våra 15 000 studenter läser kurser och program inom ekonomi, hälsa, teknik och utbildning. Vi bedriver forskning inom alla utbildningsområden och har internationellt framstående forskning inom framtidens energi och inbyggda system. Vårt nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor gör att vi på MDH bidrar till att människor mår bättre och jorden håller längre. Mälardalens högskola finns på båda sidor om Mälaren med campus i Eskilstuna och Västerås.