Skip to main content

Nya digitala tider för litteraturforskningen

Pressmeddelande   •   Jun 12, 2019 11:05 CEST

”Spännande och från början smått skrämmande” säger Lina Samuelsson om forskningsprojektet som i hård konkurrens fått stöd från Riksbankens jubileumsfond för att undersöka en kombination av digitala och analoga analysmetoder, något som ska ge nya möjligheter både för hennes eget specialområde och för andra.

– För mig handlar det om litteraturkritik men de här metoderna kommer säkert att kunna användas mycket bredare, även för andra ämnen, säger Lina Samuelsson, lektor i litteraturvetenskap vid MDH, som tillsammans med Centrum för digital humaniora och Språkbanken vid Göteborgs universitet fått finansiering för ett fyraårigt forskningsprojekt som bygger vidare på hennes tidigare forskning.

Från analogt till digitalt

När Lina Samuelsson skrev sin avhandling Kritikens ordning, om litteraturkritikens utveckling över hundra år, var det med hjälp av för humaniora traditionella metoder. Hon gick igenom svenska bokrecensioners utveckling i form av tre nedslag i historien: 1906, 1956 och 2006.

– Jag satt och rullade mikrofilm, kopierade, skrev av recensionerna för hand. Totalt kunde jag gå igenom några veckors material från olika tidningar för vart och ett av de tre åren.

Nu har Riksbankens jubileumsfond beslutat att gå in med närmare 6,8 miljoner kronor i projektet ”Kritikens nya ordning” som ska undersöka i vilken utsträckning det går att kombinera digitala och analoga analysmetoder, och om en digital analys av samma historiska textmaterial ger likvärdigt resultat som den analoga metod Lina använde sig av i arbetet med avhandlingen.

– Från början kändes det faktiskt smått skrämmande. Om datorn kan göra ett lika bra jobb som jag, vad betyder det egentligen? Eller om datorn kommer fram till ett helt annat resultat än det jag kommit fram till, vad säger det om mina läsningar? Det är ju rätt utlämnande, men det är också det som gör projektet spännande, säger hon.

Stora datamängder

Projektet kommer att göra det möjligt att på detaljnivå jämföra resultaten av en analog respektive digital analys av samma historiska textmaterial. Och istället för att utgå från ett grundmaterial som omfattar ett antal veckors bokrecensioner från tre spridda år, kommer projektet med hjälp av digitaliserat material från Kungliga biblioteket att kunna hämta hem betydligt mer material, kanske rentav samtliga publicerade bokrecensioner under en sammanhängande period av 150 år.

– Det är ju häftigt att vi kan få tillgång till så otroligt mycket mer material än vad som skulle vara möjligt för en person att läsa. Man skulle kunna se min avhandling som en slags hypotes som man på det här sättet kan undersöka mot en större mängd data, säger Lina Samuelsson.

Målet är att automatisera tolkningarna av texterna på ett sätt som ligger så nära Lina Samuelssons sätt att göra sina tolkningar på som möjligt. Det handlar om diskursanalyser, där Lina i sin avhandling sökt efter vad som var möjligt att säga i respektive tid, vilka normer som styrde litteraturkritiken.

Avancerad analys

Till skillnad från en språkanalys innebär det att även söka efter det som inte sägs, att vaska fram begrepp som används i en tid men inte i en annan, identifiera återkommande frågeställningar och liknande. Hur det ska gå till och vad datorn behöver titta efter för att göra den typen av analyser är en del av det projektet ska utvisa.

– Det blir ju trots allt en mänsklig hjärna som måste tolka data och programmera datorerna. Det blir en del i metodutvecklingen, att undersöka vilken typ av läsningar som går att göra, vilka brister de har, vad som händer med dem och så vidare. Det är de här frågorna som göra det viktigt att det forskas på detta, säger Lina Samuelsson.

Digital litteraturkritik

Även om projektet främst är inriktat på de metodutvecklande aspekterna kommer forskargruppen också att komplettera Lina Samuelssons tidigare forskning med en studie av litteraturkritikens utveckling under en tioårsperiod på 2000-talet. Det blir ett nedslag 2016, i en ny kritikertid där bloggar och digitala plattformar tagit allt större plats.

– Det var viktigt för mig att också få gå framåt i tiden, även om det bara är tio år. ”Kritikens nya ordning” handlar om ett nytt sätt att undersöka kritiken med digitala medel – men det är också intressant att undersöka den digitala kritiken och dess nya ordning, vilket är tanken med studien av 2016, säger Lina Samuelsson.

Mer information 

Projektet går under namnet ”Kritikens nya ordning: mixade metoder i studiet av svensk litteraturkritik under ett och ett halvt sekel” och görs under ämnesområde jämförande språkvetenskap och lingvistik.

Projektledare är Jonas Ingvarsson, docent vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet. I referensgruppen ingår Torsten Johansson från Kungliga Biblioteket, Litteraturbanken och Svenska Akademien genom Mats Malm, samt Peter Leonard från Digital Humanities Lab vid Yale University.

Läs mer hos Riksbankens Jubileumsfond: Kritikens nya ordning

Lina Samuelssons avhandling: Kritikens ordning. Svenska bokrecensioner 1906, 1956, 2006

Kontakt

Lina Samuelsson, lektor litteraturvetenskap, tfn: +46 21-10 73 55 , e-post: lina.samuelsson@mdh.se

Johanna Olofsson, kommunikatör, tfn: +46 73-662 17 60, e-post: johanna.olofsson@mdh.se

Ett starkt MDH – den samproducerande högskolan 

På Mälardalens högskola (MDH) möts människor som vill utveckla sig själva och framtiden. Våra 15 000 studenter läser kurser och program inom ekonomi, hälsa, teknik och utbildning. Vi bedriver forskning inom alla utbildningsområden och har internationellt framstående forskning inom framtidens energi och inbyggda system. Vårt nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor gör att vi på MDH bidrar till att människor mår bättre och jorden håller längre. Mälardalens högskola finns på båda sidor om Mälaren med campus i Eskilstuna och Västerås.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.