Gå direkt till innehåll
Brister i bemötande lex Sarah-anmäls

Pressmeddelande -

Brister i bemötande lex Sarah-anmäls

En medarbetare på ett LSS-boende har brustit i bemötandet mot en brukare vid ett tillfälle i maj. Funktionsstödsnämnden i Malmö stad gör en lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg.

Två Malmöbor har lämnat synpunkter till funktionsstödsförvaltningen. De bevittnade ett olämpligt bemötande från medarbetaren gentemot brukaren. Situationen bedöms som ett allvarligt missförhållande. En lex Sarah-utredning av situationen pågår. Medarbetaren arbetar inte längre kvar i Malmö stad.

Kontaktperson
Jon Klüft, enhetschef i funktionsstödsförvaltningen, 0766-12 04 58.

Lex Sarah gäller inom verksamheter som regleras av socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagen innebär att:

• anställda ska rapportera missförhållanden,
• den som bedriver verksamheten ska utreda och undanröja missförhållandet,
• den som bedriver verksamheten ska, om det visar sig att missförhållandet är allvarligt, snarast anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Utsänt av:
Anna Snellman, kommunikatör i funktionsstödsförvaltningen, 0708-71 06 76.

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor cirka 345 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö strävar efter att bli en hållbar stad, både ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Ett mål är att stadens egen organisation ska vara klimatneutral år 2020 och att hela Malmö år 2030 helt ska försörjas av förnybar energi.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 26 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se