Gå direkt till innehåll
Brister i bemötande på ett LSS-boende lex Sarah-anmäls

Pressmeddelande -

Brister i bemötande på ett LSS-boende lex Sarah-anmäls

På ett LSS-boende i Malmö har det skett avvikelser under våren 2021. Situationerna visar på brister i personalens bemötande som sammantaget ses som ett allvarligt missförhållande. Funktionsstödsnämnden i Malmö stad gör därmed en lex Sarah-anmälan till inspektionen för vård och omsorg.

I ett fall har en anställd använt sig av konsekvenspedagogik i bemötandet av en brukare. I ett annat fall ska en anställd ha talat illa om sina kollegor inför en annan brukare. Dessa situationer har lett till oro hos två brukare som bor på LSS-boendet. Utredningen visar dels brister i den sociala dokumentationen som beskriver arbetet med stödet till brukaren, dels brister i bemötande samt brister i det pedagogiska arbetet. Den samlade bedömningen är att händelserna utgör ett allvarligt missförhållande. Därför gör funktionsstödsnämnden en lex Sarah-anmälan till inspektionen för vård och omsorg.

Planerade åtgärder är bland annat att personalgruppen ska få relevant utbildning och kompetenshöjning. LSS-bostäders verksamhetsprogram ska också införas i sin helhet. Bedömningen är att åtgärderna är relevanta för få till positiva förändringar, men att det också innebär ett långsiktigt arbete.

Kontaktperson:
Linette Ziegenfeldt, enhetschef, funktionsstödsförvaltningen, 0703-28 10 04.

Lex Sarah gäller inom verksamheter som regleras av socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagen innebär att:

  • anställda ska rapportera missförhållanden
  • den som bedriver verksamheten ska utreda och undanröja missförhållandet,
  • den som bedriver verksamheten ska, om det visar sig att missförhållandet är allvarligt, snarast anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Utsänt av:
Anna Snellman, kommunikatör, funktionsstödsförvaltningen, 070-871 06 76

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se